Tunisian killer

#8QQJ8VYY

51 056

50 / 50

ili beche yal3eb gerre ou ya3ti ekwaret mar7be bihe makeneche yo5rej

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 056
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Aymen
Phạm vi chiến tích 3 785 – 5 639
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 412
Elder 26
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
moez
#8Q88PVQGC
12 5 639
2019-09-22 19:52:24
1072
600
2
1
Elder
Saifeddine
#YU9Y99V
12 5 522
2019-09-22 20:12:42
267
160
3
1
Elder
raydon
#Y88Q2P0V
12 5 507
2019-09-22 17:26:16
216
520
4
3
Leader
Aymen
#PQLJ0RR0
13 5 462
2019-09-22 20:28:03
1397
640
5
1
Elder
ahmed
#9L982CPC2
11 5 449
2019-09-22 20:07:19
232
192
6
2
Elder
Drogba
#2G2V0QVGJ
12 5 350
2019-09-22 15:24:40
406
320
7
2
Elder
Shimmer
#9VVY20V02
12 5 333
2019-09-22 12:20:43
256
280
8
2
Elder
messi
#LYYYY80U
11 5 252
2019-09-22 18:32:36
146
520
9
1
Co-leader
محمد بوعنان
#9V8PQJJJ
12 5 163
2019-09-22 20:29:26
208
400
10
1
Elder
MADI
#2C20C9GQV
13 5 162
2019-09-22 19:24:52
188
200
11
7
khalil
#9RQLVVQ8Y
10 5 123
2019-09-22 14:58:35
20
120
12
1
Elder
barak obama
#U90P8C9Y
12 5 107
2019-09-21 17:33:33
164
240
13
3
Elder
dali
#P8Y888PG9
10 5 102
2019-09-22 16:49:46
67
400
14
1
Co-leader
sms
#2PRYCP8YP
12 5 092
2019-09-22 18:04:20
520
400
15
1
Elder
aymen
#99YGQVPRR
11 5 082
2019-09-22 16:46:05
315
200
16
4
Elder
khaledjr-50
#PLQ0G2P2J
10 5 061
2019-09-22 16:37:22
436
760
17
2
Elder
kadour jlassi
#809RRQUVL
11 5 020
2019-09-22 17:59:56
359
400
18
1
Elder
machacho
#2QQVU2JGP
11 5 001
2019-09-22 20:27:13
272
520
19
4
Co-leader
houmem
#2LGGR09U
12 4 999
2019-09-22 19:53:39
599
420
20
1
Elder
yakoubi
#8R00JPJLL
11 4 946
2019-09-22 20:03:05
256
240
21
1
wael
#U2L0809Y
10 4 925
2019-09-22 15:50:53
53
80
22
1
Elder
saif
#88YCVVYY0
12 4 896
2019-09-22 15:45:45
359
0
23
1
llogre ♡
#PUY088LVP
9 4 890
2019-09-22 19:39:41
41
320
24
4
Elder
The King
#8CVQYYLVG
10 4 889
2019-09-22 18:23:57
124
280
25 Elder
zied
#9VGPYGV8U
10 4 868
2019-09-22 14:45:30
567
450
26 Co-leader
za3im
#9L0RLRU8L
12 4 850
2019-09-22 15:59:00
1051
590
27 BEUH BEUH
#UJQ2G0V2
10 4 819
2019-09-21 23:18:40
54
400
28 Elder
《°_°》LORD☆♧◇》
#8JJP9LVV0
10 4 779
2019-09-21 19:49:21
469
280
29 Co-leader
thamer
#Y9UP2GU9J
9 4 776
2019-09-22 13:59:07
910
520
30
2
Féřęŝ
#YGJC2PGQ
12 4 771
2019-09-22 15:17:20
98
160
31
1
Elder
miha23
#PC0PUR9U2
10 4 706
2019-09-21 16:08:48
239
280
32
1
Salamander !!
#JJ9PUYLG
10 4 642
2019-09-21 18:36:11
34
80
33
5
Elder
haytham
#Y0CVP0J8L
9 4 602
2019-09-22 19:55:29
234
680
34
1
Elder
lionel messi
#8LUJVRYPL
10 4 594
2019-09-22 09:13:02
106
40
35
1
nike Israel
#PL8GV8GY0
11 4 568
2019-09-22 00:49:09
61
200
36
1
kimou
#YYCCQLYJ
9 4 534
2019-09-19 17:45:30
40
40
37
1
Houssem Hamdi
#2LCL0URU8
10 4 456
2019-09-20 21:06:56
46
0
38
1
mlik
#9R989CCRY
9 4 439
2019-09-22 17:58:03
33
120
39 M.B.A
#PUUG8U0LV
9 4 293
2019-09-22 10:57:11
0
40
40
4
elyes
#8CRUJQQVG
10 4 222
2019-09-22 17:42:46
158
160
41
2
I'M Ur FATHER™
#92UQYY0CL
10 4 183
2019-09-21 20:24:22
21
0
42
1
Elder
zarga
#PV888VJ9U
9 4 178
2019-09-22 20:16:41
400
440
43
3
мохамед
#8R8PQV8Y0
9 4 111
2019-09-21 14:52:17
40
120
44
2
game over
#88UGUGGJR
9 4 086
2019-09-22 11:30:26
20
80
45
2
Elder
Tes
#PURGJLLQJ
8 4 080
2019-09-22 11:22:01
158
240
46 Đấu trường 12 Mehdi || ♤♡◇♧°
#20Q29YUJV
7 3 962
2019-09-22 17:02:44
0
40
47
2
Đấu trường 12 Elder
PitiLans
#PR0U2PP28
9 3 926
2019-09-22 20:23:00
557
240
48
2
Đấu trường 12 walid1928
#99PJC0G0G
9 3 889
2019-09-21 22:26:03
84
120
49
2
Đấu trường 12 Elder
M daboussi
#YGQYYYLJP
8 3 884
2019-09-22 19:57:17
241
120
50
1
Đấu trường 12 Elder
ahmed
#PCRC2CCG
10 3 785
2019-09-22 14:01:27
311
360

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord