Beat Down Kings

#8Q99V8VP

52 902

50 / 50

Welcome to BDK! Purges are performed once a week. Elder= 500 donations, 2 of 3 wars. everyone= 1 of 3 wars, 100 donations.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 902
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Mrs Demented
Phạm vi chiến tích 4 008 – 5 702
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 502
Elder 16
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
The Warden
#99C2L9RR
13 5 702
2019-09-20 04:14:17
366
360
2
1
Elder
terisman7
#8VQRC2Q9
13 5 673
2019-09-20 20:00:42
637
440
3
1
Co-leader
...R.O.G.E.R...
#82CJQ9PRC
13 5 635
2019-09-21 01:11:05
728
512
4
3
Elder
SnorlaxSax
#JCLCJ8VC
13 5 624
2019-09-21 00:41:27
498
0
5
2
Co-leader
xNOxONEx
#9RLU98C2
13 5 545
2019-09-21 00:46:40
395
400
6
1
Elder
kings1617
#2GYC9GYG
13 5 545
2019-09-20 23:57:28
745
520
7
1
Leader
Mrs Demented
#898JR29UY
12 5 479
2019-09-21 01:31:20
602
560
8 Elder
wess75
#2PCVYC80
13 5 426
2019-09-21 00:11:10
239
200
9
5
Elder
Gentle Despot
#8G9VV8VV
12 5 358
2019-09-21 00:24:19
582
440
10
1
JulioKingMex
#8GRJCGRU
13 5 343
2019-09-20 22:58:59
182
40
11
1
Co-leader
I❤️Haters
#92LJGPUP
13 5 342
2019-09-21 01:18:33
454
500
12
1
Co-leader
Tragedy
#LLY9CVP2
13 5 336
2019-09-21 00:47:33
400
600
13
2
Co-leader
INKD_SAVAGE
#8VR2UQ00
13 5 321
2019-09-20 03:40:35
270
280
14
1
pringlesmasher
#8PQQGCJ9Q
13 5 245
2019-09-20 23:01:42
96
200
15
1
Kas
#P29U00GY
12 5 241
2019-09-20 20:09:23
86
0
16
6
Elder
Michael 2
#QLVGYL2P
12 5 234
2019-09-20 19:38:50
636
400
17
3
Elder
Philip
#2CJ8YQV2L
13 5 229
2019-09-20 21:16:08
427
480
18 Elder
Gumball97
#2GLJ8YJRQ
12 5 212
2019-09-15 17:55:48
0
0
19
2
Elder
slo
#CGYLYG2L
12 5 186
2019-09-20 19:58:50
386
440
20
1
BrIaNNN
#L0J8C0YR
12 5 179
2019-09-20 18:48:28
396
400
21 Elder
anjru
#980GQYUJ
13 5 160
2019-09-20 21:54:13
622
400
22 HuntMan
#2L892G0PC
13 5 140
2019-09-20 23:54:56
456
440
23 Elder
GreenChile
#2P2290GUY
12 5 137
2019-09-21 00:23:18
328
360
24 MIKEUNDEAD
#92CR2U9L
12 5 106
2019-09-20 00:58:25
166
280
25
1
GuwopJohn
#2YRCQLQRU
12 5 047
2019-09-20 18:04:33
165
160
26
1
Pïkäböšś
#2YRRQRGRG
11 5 045
2019-09-20 23:25:35
87
320
27
1
Elder
AAAidanW
#2J9YRYLYG
12 4 949
2019-09-20 05:09:37
144
240
28
1
ANDREWH
#9UQ0U0VJL
10 4 945
2019-09-20 11:17:50
48
40
29
2
wade
#PJPULJCUV
9 4 913
2019-09-20 22:21:43
0
360
30 Co-leader
Tiramisu
#90880C8QC
12 4 906
2019-09-20 16:19:33
122
120
31
1
fuq u bich
#92VCJC8VV
10 4 846
2019-09-20 23:35:17
50
240
32
1
$A¥AGE JJ
#U89UQP0
11 4 817
2019-09-20 12:40:47
76
40
33 BigNick
#9JYCJPUJ
12 4 785
2019-09-20 10:42:27
120
280
34 Elder
cam6410
#8CRJ9C9V
12 4 773
2019-09-20 23:00:09
434
440
35 Elder
Füze
#809VQULQ
11 4 754
2019-09-20 19:51:27
397
520
36 Forrest
#8YJGCRV0R
12 4 740
2019-09-21 01:11:52
234
520
37 Zman44sniper
#PJYQ28G8R
10 4 725
2019-09-20 22:25:48
336
320
38 Natedog4233
#PPGUCCLQV
10 4 714
2019-09-20 22:24:17
676
280
39 4.hayden.20
#80RQ8YP0R
10 4 702
2019-09-19 12:43:11
86
40
40 Moneyman
#PPYJYC28
10 4 619
2019-09-20 19:40:16
135
200
41 reds
#RVLQ92U8
12 4 612
2019-09-19 12:40:08
122
200
42 Ice Barbarian
#PPJ90CRPR
10 4 594
2019-09-20 21:39:15
54
120
43 Dumumum
#P8098V0L
11 4 567
2019-09-20 22:35:26
136
40
44 The_Boss_Dude
#2GVQ92QQ0
12 4 547
2019-09-20 20:02:13
140
280
45 Sealouz
#8PY9L8C8
12 4 546
2019-09-20 19:56:19
84
200
46 heroic hercules
#2JLLGQLL
11 4 499
2019-09-20 23:47:32
0
40
47 odin
#89L0J9Q28
12 4 467
2019-09-20 20:54:45
142
120
48 kookshot
#292PQJJRL
11 4 455
2019-09-20 02:06:48
36
80
49 Elder
BellyDancer04
#V0CCPUY8
12 4 288
2019-09-20 23:25:51
260
360
50 Co-leader
~Fox~
#LYG8PCQ2
13 4 008
2019-09-21 01:27:28
415
490

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord