AniquiLadOres

#8P2C92JR

51 915

49 / 50

[email protected]!! clan activo veterano participar en guerras y ganar batalla final, colider solo el Lider lo decide!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 915
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader PTR Gear Of War
Phạm vi chiến tích 173 – 5 542
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 106
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
pro
#82U0QVQLV
13 5 542
2019-10-23 23:25:45
104
120
2 VenixX777⚠️
#2R0LCVYRC
13 5 480
2019-10-24 01:47:39
0
0
3
2
Co-leader
Pereira
#28V8G8P8P
12 5 448
2019-10-24 01:39:57
304
360
4
1
Tu p
#8GYC9QQUR
12 5 399
2019-10-23 19:36:51
92
0
5 Co-leader
p4blo
#8Q88VJ2JG
12 5 396
2019-10-24 01:22:26
298
40
6
2
Leader
PTR Gear Of War
#CPYGL2VR
12 5 329
2019-10-23 14:59:44
170
160
7 •Willi• G-G
#2L8099VLJ
12 5 322
2019-10-23 15:13:38
46
0
8
1
master otto
#2J8JRUPCG
12 5 307
2019-10-23 20:30:55
229
80
9
3
kratos
#80ULYP0JU
12 5 304
2019-10-23 19:27:05
52
200
10
2
Willy
#820CLG0VC
11 5 283
2019-10-24 01:58:22
157
150
11
3
Elder
ChocTuUX
#YVGRVQ20
11 5 264
2019-10-24 00:19:58
58
120
12
2
Elder
kev>:)
#29JULPJUY
13 5 252
2019-10-23 18:20:36
242
240
13 marco PG
#808J2L0QQ
12 5 250
2019-10-23 15:16:53
0
0
14
1
Elder
salguero
#2C8YCV9Q2
12 5 248
2019-10-23 17:22:17
366
250
15
4
Co-leader
Eliu7TG
#2RU0GYUPQ
12 5 231
2019-10-23 18:44:26
228
160
16
6
Co-leader
ArdillitaRey⚽
#8LLCLPPCQ
11 5 213
2019-10-23 16:18:27
44
160
17
2
Co-leader
sytt321
#QU8QCQ2U
12 5 167
2019-10-23 22:19:23
350
40
18
2
Joiheg
#2UQQQGJLR
12 5 165
2019-10-21 05:50:21
20
50
19
1
⚡TORNADO⚡
#28UCVV92R
12 5 155
2019-10-23 21:05:10
106
160
20
3
Elder
Daniel TG
#289GQRVGL
12 5 149
2019-10-24 01:03:32
244
150
21
1
Co-leader
Pooh
#2JCCURPLU
12 5 100
2019-10-23 23:42:26
146
160
22
6
chitomouse
#G2PC9PQL
11 5 060
2019-10-24 01:50:52
280
290
23 Davesol
#2C8YCU2CV
12 5 028
2019-10-24 01:15:30
96
120
24
1
Eduardo
#9L0LVLPVR
10 5 028
2019-10-23 16:01:41
0
40
25
4
Co-leader
*#chin0#*
#80CCV2U80
11 5 028
2019-10-23 21:10:50
60
160
26
4
Chantux
#29C9PQLYU
11 5 019
2019-10-20 18:53:38
0
0
27
5
marco
#2CPCJVCJC
11 5 008
2019-10-23 23:54:58
85
0
28
4
GabyAngie
#8VUVYCCCG
12 4 981
2019-10-23 14:27:12
40
0
29
10
Co-leader
Billy Baroo
#GLRPQQ0P
13 4 968
2019-10-24 01:16:01
228
200
30
4
Co-leader
Axel rt2000
#298V0PQQ9
12 4 960
2019-10-24 00:09:01
98
200
31
4
win gamer
#88RC0CYQ9
12 4 955
2019-10-22 23:20:12
0
40
32
3
Carciaaaa
#P0YUJPLP0
10 4 912
2019-10-24 00:27:30
20
40
33
2
the gamer fer.0
#882Y8C0GL
12 4 910
2019-10-24 01:47:58
199
178
34
5
Co-leader
Richard
#PYRJ2V8U8
10 4 903
2019-10-24 01:46:08
21
160
35
5
Edykun
#2GJ2PCQ9V
11 4 901
2019-10-23 20:36:43
26
80
36
3
HULCK
#2R8QPGCC2
10 4 881
2019-10-23 02:11:09
100
40
37
3
Co-leader
Royakan
#2LYU8P0LC
12 4 853
2019-10-20 23:12:37
0
8
38
2
JONATHAN ALEXIS
#20JQG9LPP
12 4 829
2019-10-23 04:08:05
88
120
39
2
Elder
WEM7TG
#88RG8LGPY
11 4 819
2019-10-22 23:57:33
222
200
40
1
ligan heard
#LLQQ98QU
10 4 805
2019-10-24 01:48:19
20
120
41
3
LEON GT
#9R9URVRCQ
10 4 774
2019-10-24 01:13:07
75
80
42
3
Co-leader
⚡Zeus⚡™
#2UR22PJ
13 4 740
2019-10-21 16:25:54
30
60
43
3
cono
#PR0R28G80
10 4 717
2019-10-24 00:39:59
48
80
44
2
gaam1982
#899GGRQJG
12 4 649
2019-10-21 17:09:37
0
0
45
2
Elder
DINOMASTERCHIEF
#8GV8U2U
12 4 578
2019-10-22 01:08:40
20
40
46
2
Co-leader
blackstars26
#99R0RGY9Y
10 4 564
2019-10-23 21:33:31
36
200
47
2
S.B
#UL2JLCGL
12 4 455
2019-10-17 16:38:12
0
0
48
2
Elder
ChÎn0-€!!!
#92G2R2U9C
11 4 170
2019-10-06 07:23:31
0
0
49
2
Đấu trường 1 kevingame
#Y98PUYU28
5 173
2019-10-17 04:50:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord