les dz

#8GJ0J2QL

43 861

32 / 50

BIENVENUE CHEZ :les dz🎯CLAN ACTIF🎮GÉNÉREUX💚RESPECTIEU👀MAIS AVEC DES CONDITIONS ⚠1-DONS MINI 100✔FAIRE LES ATTAQUES EtBONjeu♨

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 861
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader clash Algérien
Phạm vi chiến tích 3 120 – 5 645
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 540
Elder 12
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
moussa
#8JPPRGRGU
12 5 645
2019-07-19 14:32:33
434
370
2 Co-leader
ShadowRider
#LLJY8CUG
12 5 468
2019-07-19 11:46:46
130
0
3 Co-leader
chichou :)
#8V0V20JJY
12 5 187
2019-07-19 14:31:37
408
310
4 Co-leader
charliedelta
#9JUC8PGLG
12 5 139
2019-07-19 12:29:13
394
280
5
1
darcar
#2CPCL90RV
12 5 122
2019-07-19 15:00:16
114
330
6
1
Elder
backero
#2PVP2YR2
11 5 119
2019-07-19 14:42:48
198
120
7
2
Elder
karim
#9Q0Y8QCCG
11 5 061
2019-07-19 13:21:17
380
270
8
1
Elder
i m NEGAN
#PRYPGLYPJ
11 5 040
2019-07-19 10:15:28
116
360
9
1
Co-leader
chmatta
#2JURYPJYC
11 5 031
2019-07-18 23:21:19
226
200
10 Co-leader
okbi
#8PYVYPJCQ
11 5 025
2019-07-19 14:41:30
270
330
11 Leader
clash Algérien
#2V98JYUC8
12 5 024
2019-07-19 09:29:15
212
180
12
2
Elder
lafaloi
#P88P2RYUR
11 5 015
2019-07-19 11:49:13
470
420
13
1
Elder
PLANTEUR
#89UC8LQY2
11 5 002
2019-07-18 18:40:39
0
130
14
1
idris abdedaim
#P202V8VJ2
10 4 944
2019-07-18 22:04:25
80
280
15 Elder
Amir Punisher
#998V08YR2
11 4 908
2019-07-19 01:28:58
188
160
16 Elder
ramy
#20PGG229P
10 4 840
2019-07-19 10:50:59
0
0
17 nahdiste
#V0CVRURQ
12 4 835
2019-07-15 17:34:55
70
0
18
1
rados
#PG9QJL09Q
9 4 722
2019-07-19 11:13:15
68
80
19
1
Elder
tarik
#PUUPVRYJ8
9 4 718
2019-07-19 14:57:10
588
300
20 Co-leader
_CLASH OF CLAN_
#8P8V9PG2P
12 4 644
2019-07-05 21:12:35
0
0
21 GhostDz
#2GRULJJ9U
11 4 633
2019-07-19 09:10:20
74
40
22 ûŕwîñ țîî vãķã
#PPJGPVLGP
10 4 538
2019-07-18 17:15:13
180
80
23 moumouh mimoun
#2VC2GG20L
12 4 518
2019-07-09 15:23:26
0
0
24 Elder
sabri²³
#P0RVCRJCP
10 4 426
2019-07-18 20:10:52
50
0
25 brahim31
#9J9UUVCY2
11 4 377
2019-07-19 13:34:03
62
400
26 Elder
the boss
#VC2UG0Q9
10 4 328
2019-07-17 20:24:29
210
80
27 alilou dz
#88GQQCYV8
10 4 102
2019-07-16 21:29:02
30
0
28 براهيم 31
#PC9RU89RY
10 4 097
2019-07-19 13:46:51
70
390
29 Elder
Lelouch16
#9LYJPRGPU
11 4 028
2019-07-19 12:36:17
292
260
30 Co-leader
sami dz
#8YG0P9P9R
11 4 003
2019-07-02 23:35:09
0
0
31 Đấu trường 10 Elder
lahcen
#2LCPUY0GV
9 3 129
2019-07-09 21:26:03
0
0
32 Đấu trường 10 chamcham
#PYG2GVLP0
8 3 120
2019-07-11 18:38:10
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord