Hellsing

#8G8V2LQ

49 392

40 / 50

NECESITAMOS JUGADORES ACTIVOS, PARTICIPAR EN GUERRA Y DONACION CONSTANTE PARA CRECER Y PERMANENCIA ASEGURADA. BORN TO QUIL 👹

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 392
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader MVPHN08
Phạm vi chiến tích 4 104 – 5 489
Thông tin hội
Vị trí Honduras
Đóng Góp Mỗi Tuần 538
Elder 16
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
MVPHN08
#P0G8CLGU
13 5 489
2019-09-16 02:49:08
40
40
2 Co-leader
dario07
#8YV2JUU28
12 5 452
2019-09-16 06:07:26
36
40
3 Decar
#PPR9GCCLQ
11 5 440
2019-09-16 05:32:00
0
0
4 Co-leader
pisenme
#20LPP28RJ
12 5 356
2019-09-16 01:10:55
0
0
5 Co-leader
Darwin Tu Papi
#2VPPJ0PQU
12 5 340
2019-09-16 04:49:17
33
30
6 Co-leader
Mario
#98GJR9CL
12 5 252
2019-09-16 03:17:21
10
0
7 Elder
dan.|.rico
#2PJGL08JU
13 5 250
2019-09-16 02:42:38
20
0
8
5
Co-leader
DocD
#QY8Y0VPL
13 5 206
2019-09-16 00:29:26
30
0
9 Elder
RagnaroKnight
#G889QVVY
12 5 184
2019-09-16 03:34:10
71
40
10
2
Elder
Enamorado29
#Q8YRPYLG
12 5 165
2019-09-15 14:13:07
0
0
11
1
Co-leader
Arnold17Sanch
#8RLRYULV9
12 5 139
2019-09-16 00:55:59
20
0
12
2
Co-leader
SAMIL
#YV8PRY8Q
12 5 120
2019-09-15 23:16:44
0
8
13
7
Co-leader
Eagle357
#220L8QJGY
13 5 103
2019-09-16 05:21:58
48
0
14
1
Co-leader
A Wi Wi:*
#2CY0U8PP
13 5 097
2019-09-16 03:25:48
40
40
15
4
Elder
Pedro
#PGUU2CCR
11 5 096
2019-09-16 03:06:29
0
40
16
2
Co-leader
Herr Hellsing
#PJ28VJJG
13 5 039
2019-09-15 15:49:49
0
0
17
1
Co-leader
gg is back
#2GVYPG2CG
12 5 025
2019-09-15 17:12:18
0
0
18
3
Elder
Paingo
#9UG22Y0CU
12 5 018
2019-09-16 04:24:20
36
0
19
2
Elder
☣️SoVieTiK☣️
#2P909CLC
13 4 988
2019-09-16 00:14:11
8
40
20
1
Elder
Christian'
#98QU00PV
12 4 948
2019-09-16 03:32:29
0
40
21
3
Co-leader
EzR
#P9PYUCVUR
11 4 886
2019-09-16 04:24:37
0
40
22 Elder
Lord Destroyer
#8C0L2CVV
12 4 866
2019-09-15 05:45:28
0
0
23
2
el flaco
#8VJRRUV92
10 4 856
2019-09-16 03:33:53
28
40
24
1
Co-leader
djsnoopy09
#2CYG9Y999
12 4 839
2019-09-16 03:46:07
46
20
25
1
Co-leader
DarkLordOfChaos
#G0L0RG92
13 4 816
2019-09-15 14:20:57
0
0
26
1
Elder
JuanV
#RGLG2CC8
12 4 796
2019-09-15 19:51:20
0
0
27
1
Elder
TURCO UCHIHA
#2RUCGGPY
12 4 790
2019-09-16 03:29:46
10
40
28
1
OmarBonilla
#PRQQ090R
12 4 786
2019-09-16 00:55:55
0
0
29 darlan
#JLYYJQQ9
11 4 776
2019-09-16 08:00:29
10
0
30
2
Robin Monroy
#2RC082QJ
11 4 743
2019-09-14 21:06:32
0
0
31
1
Elder
VideoGamExtreme
#J288YYC2
11 4 711
2019-09-16 03:48:15
36
40
32
1
G.aleman
#9C0P80V22
11 4 702
2019-09-16 02:29:19
0
0
33
1
Elder
CRIS 777
#28YVJQ9C0
12 4 609
2019-09-14 16:00:21
0
0
34
1
Elder
AlexIvanpro
#8V0QCYV8
11 4 556
2019-09-13 23:07:08
0
0
35
1
ZuampyLMV
#9RQ9GVC0C
10 4 521
2019-09-15 04:16:21
0
0
36
1
Elder
KeyserChuy
#VPUPLC0U
12 4 387
2019-09-16 04:58:21
8
0
37
1
Elder
xOMARx
#R2YC0P8R
10 4 282
2019-09-12 11:30:24
0
0
38
1
Elder
mgabriel
#8QPP0RQ9P
9 4 152
2019-09-15 21:23:31
0
0
39 doriiz
#YP2RC2VV2
8 4 145
2019-09-16 05:28:36
8
40
40
2
NOVACARLOS
#9QVYYVUP9
10 4 104
2019-08-31 02:14:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord