Chileno Royale

#8CGC9LG

51 031

46 / 50

somos el clan mas grande de chile el mundo narnia mordor tattooine wakanda y todas las weas juntas💪💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 031
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Shura
Phạm vi chiến tích 4 546 – 5 680
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 360
Elder 24
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
scarface
#LQGJVPYL
13 5 680
2019-10-13 23:00:24
652
560
2
1
Co-leader
⭐RACKO⭐
#8092YL8LR
13 5 430
2019-10-13 20:34:23
754
760
3
1
Co-leader
☢Anikilador☢
#22LV890QJ
13 5 409
2019-10-13 22:32:42
1290
650
4 Turk77
#PPPGQP9
13 5 385
2019-10-13 17:53:48
30
0
5
1
Co-leader
Batman
#G9QJQC8L
13 5 354
2019-10-13 18:19:38
224
360
6
1
Omar Andrés T_T
#2U09LCJJL
12 5 306
2019-10-13 22:55:35
256
440
7
1
Elder
sergioja
#8JJV2CJUY
12 5 235
2019-10-13 22:30:45
839
590
8 Elder
Que sucede
#2R8G9UU9Q
13 5 191
2019-10-12 14:03:30
524
400
9 Elder
BMGamer
#VYLCYY0
13 5 182
2019-10-13 16:35:56
584
560
10
2
Elder
BMLUIS
#R9VUQQG
13 5 173
2019-10-13 20:59:10
88
240
11 Co-leader
tmo665
#82JPR08R2
13 5 161
2019-10-13 17:42:49
662
560
12
3
Elder
☆Eduardo☆LdeA☆
#U99V22C
13 5 136
2019-10-13 17:09:10
909
600
13
6
Co-leader
☢️Marioso☢️^_^
#9J8ULLYJQ
12 5 134
2019-10-13 22:44:26
1170
800
14
4
Elder
El pagano
#9UJ0PQ90U
12 5 125
2019-10-13 20:49:27
626
380
15
22
Elder
seth31
#80J9GUQQY
13 5 113
2019-10-13 20:33:03
1042
630
16
2
Co-leader
[email protected]☆~_~
#9YJ8999V8
12 5 094
2019-10-13 19:53:04
1100
600
17
3
Elder
HyoGamerFreak
#YGG9J2QY
13 5 078
2019-10-13 15:56:54
733
720
18
2
Co-leader
花見
#9099G8L9Q
13 5 073
2019-10-10 01:39:05
20
120
19
2
Leader
Shura
#222U0Y2RU
13 5 049
2019-10-13 14:53:03
88
240
20
7
elfovia
#8YV08UQYJ
12 5 021
2019-10-13 22:40:47
196
320
21
2
Mauro'Bastian
#8C2JLUPJ
13 5 016
2019-10-13 17:14:38
242
440
22
2
Elder
Krking
#92Y9R2J
13 5 016
2019-10-13 21:34:36
1078
360
23
2
Elder
❌nicoh30❌
#8YQQ9G229
12 5 014
2019-10-13 22:49:02
685
520
24 kitty
#899090CY
12 4 996
2019-10-13 23:04:20
251
520
25
3
Elder
DALE LEÓN
#9CLJCVG9J
12 4 983
2019-10-13 19:26:39
632
520
26
3
Elder
⚜Lucifer⚜
#9R22Y8UGU
11 4 973
2019-10-13 21:09:43
21
280
27
7
Elder
leonardo
#82CYY0RYC
12 4 972
2019-10-13 04:20:06
290
280
28
2
Elder
josdios
#GLYPVV9
12 4 967
2019-10-13 20:34:56
739
480
29
4
Elder
Ⓜ️Marioso2.0✳️
#9VJ0898LY
11 4 939
2019-10-13 19:44:54
284
760
30
3
Co-leader
Lord James
#RL9GP9VJ
13 4 904
2019-10-13 20:52:32
465
480
31
3
Elder
Yoryi
#8R9QRUR
13 4 886
2019-10-13 21:29:31
582
560
32
2
Co-leader
S7E3L
#2J0CGJGCU
12 4 878
2019-10-13 05:54:06
38
200
33
2
✳️SuperMarioso✴
#9VR9UJ0VQ
10 4 876
2019-10-13 19:44:19
356
760
34
5
kilm
#8Y8QUYUQY
11 4 869
2019-10-13 16:32:37
198
480
35
3
Elder
@carlobig76™
#229P0UUCG
12 4 837
2019-10-13 17:01:04
180
360
36
3
Elder
SebasPeler
#9URQLCRJV
12 4 836
2019-10-13 20:24:22
340
480
37
2
Elder
jondey
#2GVV0QQ9P
12 4 815
2019-10-13 22:29:05
758
680
38
2
Elder
Green 3 Stars
#20GVL2VP
11 4 784
2019-10-13 15:02:24
274
400
39
1
Elder
MANDRAKE
#2PQUG028
12 4 756
2019-10-13 21:08:53
0
240
40
1
Elder
kyle
#98CJRLVJ
12 4 723
2019-10-12 18:00:28
123
240
41
1
PelusaRHLM
#2GC0JL2CL
11 4 712
2019-10-13 13:31:29
410
390
42
1
Zz-_BRIAN_-zZ
#2GR8G8PQ
11 4 670
2019-10-13 22:20:06
30
440
43
1
Elder
dave08
#8JYR0URQY
12 4 660
2019-10-12 10:53:08
74
120
44
1
Elder
Sir Edof
#802PYVQYC
12 4 609
2019-10-13 19:42:09
256
560
45
1
feelipeexs
#2UGYCYU2
12 4 587
2019-10-13 17:02:19
73
280
46
1
pableke!
#P8UJ90JGL
10 4 546
2019-10-13 21:21:25
194
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord