Die Paselacken

#8CCGL8YU

54 941

47 / 50

Wer am CW teilnimmt muss auch kämpfen 🔸Spenden min. 250🔸Aktivität🔸Respekt🔸Loyalität 🔸PASELACKEN KÖNNEN ALLES PACKEN 🤜💥🤛

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 941
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Wesley Snipes
Phạm vi chiến tích 4 659 – 6 029
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 130
Elder 9
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
mester
#8JGVG9RPQ
13 6 029
2019-12-15 20:48:19
401
480
2 仲夏夜之梦
#L9CJ0G09
13 6 012
2019-12-15 21:07:55
1044
480
3 Co-leader
IvanDivérs
#2QVRPUL28
13 5 885
2019-12-15 21:43:03
874
520
4 Co-leader
Master Cey
#U8GR20QU
13 5 838
2019-12-15 21:43:33
1658
700
5
3
Co-leader
General_Radikal
#QYU8YP2R
13 5 751
2019-12-15 22:05:49
1324
760
6 Co-leader
EL Presidente
#U89UPGYV
13 5 718
2019-12-15 21:36:50
10
40
7
1
Co-leader
BabaGhanouj
#8CYJY8UJQ
13 5 695
2019-12-15 20:45:24
950
360
8
3
Elder
the-wall-bilo
#G228PUQ
13 5 639
2019-12-15 21:55:38
528
750
9
2
Elder
Mikail_GS
#Q2J2PPJJ
13 5 625
2019-12-15 21:14:14
544
680
10 arrow
#29L0PR0YQ
13 5 584
2019-12-15 19:06:56
482
720
11
2
SonerAla
#PY9QR8VJ
13 5 580
2019-12-15 19:58:59
328
480
12
1
Fabian
#2G8V09VY
13 5 578
2019-12-15 20:58:21
1611
730
13
2
luffy
#2Y80CYCGU
13 5 534
2019-12-15 16:49:16
538
470
14
2
Corazon2
#2PGQQRQUJ
12 5 524
2019-12-14 18:42:16
90
480
15
1
Dont be mad Bro
#QVJ2JYGY
13 5 479
2019-12-15 21:58:54
600
370
16
1
Boubarakeh
#88Q0JYRY0
13 5 463
2019-12-15 21:32:36
480
540
17
1
themixzocker
#YVU9RCQ
13 5 461
2019-12-15 20:21:40
534
800
18
7
Atilla
#9PVVLPLCR
12 5 445
2019-12-15 20:58:41
591
640
19
1
Elder
Aslan67
#88LR2JPQL
12 5 431
2019-12-15 19:37:28
246
440
20
2
italyn0va
#9RL2PPQVV
12 5 385
2019-12-15 20:01:57
983
600
21
2
Co-leader
Taylo
#2892JG8J
13 5 375
2019-12-15 19:44:03
636
720
22
1
Mr. T
#898LG0G9L
12 5 347
2019-12-15 15:11:57
482
240
23
1
Elder
eichi
#9VU80QYC
13 5 342
2019-12-15 11:16:57
98
240
24
4
EinMannArmee27
#GQU8QL2R
13 5 293
2019-12-15 14:27:49
336
400
25
2
nasenbernd
#C02CJY82
13 5 286
2019-12-15 21:53:29
208
470
26 Elder
freddll
#C8GG9GQY
13 5 188
2019-12-15 16:51:16
904
600
27
1
Tim_Techno
#9V0UUUV2
13 5 186
2019-12-15 19:30:56
150
440
28
3
sebbe020790
#G90GQQQP
12 5 181
2019-12-15 15:56:27
206
400
29
6
Admiral kaboom
#PPULL9YRL
12 5 151
2019-12-15 21:15:41
230
680
30
1
Elder
hayri67
#8GUGLL82
13 5 143
2019-12-15 19:43:57
608
440
31
1
Elder
Semih
#RV9JUULJ
12 5 124
2019-12-15 18:48:06
244
440
32
2
Shishaolin
#92Q2CJCC2
11 5 112
2019-12-15 19:01:19
375
440
33
2
könig
#9PYYPLY02
11 5 093
2019-12-15 18:32:53
283
560
34
3
AriFame
#GPYCVL0C
12 5 082
2019-12-15 15:59:03
304
320
35
2
bröker88
#2Q22PUC8V
13 5 072
2019-12-15 19:24:06
550
730
36
2
chasco
#2LLL2VQJ0
13 5 050
2019-12-15 14:02:56
147
280
37
1
world_destroyer
#9UYURP8QG
11 5 037
2019-12-15 19:06:48
688
560
38
1
Elder
zero-chance
#8UL0C9J2G
13 5 018
2019-12-15 21:05:47
88
230
39
6
paaatttooo
#8YCGUY99Q
13 4 976
2019-12-15 21:40:35
728
720
40
1
Co-leader
Baron SirAge
#8JQ99JYGQ
13 4 925
2019-12-15 09:34:02
30
280
41
3
+Pady+
#9JVG298
12 4 893
2019-12-15 21:20:53
110
40
42
2
ddddd
#202UVQ2VG
12 4 871
2019-12-14 11:50:49
78
120
43
2
Hayat72
#2R20RR2Q
13 4 824
2019-12-11 07:02:36
10
40
44
2
Hookah36
#992R9RQQ2
12 4 758
2019-12-14 20:47:54
130
120
45
2
Hurricane
#9GY2RQ2JL
11 4 713
2019-12-15 09:24:19
100
440
46
2
Leader
Wesley Snipes
#YUPLQCYQ
13 4 708
2019-12-15 18:01:30
161
440
47
1
Capi
#8209J808
12 4 659
2019-12-02 16:33:51
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)