papazone

#898209J

44 504

38 / 50

🇮🇱veni-vedi-vici 🇮🇱גילאי 26 ומעלה. נא לכתוב בקשת כניסה בעברית בלבד ולהמתין לאישור מנהלי הקלאן.

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 504
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Cheno
Phạm vi chiến tích 4 278 – 4 937
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 470
Elder 3
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Roy Ginzo
#22G22RLC2
13 4 937
2 468
654
40
2 roi and aba
#2G90UUCJP
13 4 935
2 467
578
360
3
2
dr. evil
#2R9PLJCPV
13 4 913
2 456
244
560
4
1
MONSTER
#2VVPU99UC
13 4 832
2 416
1263
400
5
1
Lishay king
#2CCQRYVCP
13 4 817
2 408
248
530
6
2
pakoga
#2QYCC8GJJ
13 4 805
2 402
0
0
7
11
Abaki
#8PY8Y2PY
12 4 774
2 387
286
240
8
7
Leader
Cheno
#22VJLY8
13 4 759
2 379
912
560
9
3
nir
#CJLG2J2Q
12 4 757
2 378
596
480
10 KobyO
#8PG008RU
13 4 709
2 354
526
570
11
3
Co-leader
motimv
#VGVGPY8
13 4 705
1 176
150
280
12
5
Elder
moshiko
#2CY9LLP0Y
13 4 689
1 172
1118
560
13
2
guycccc
#2082QGVU8
13 4 678
1 169
1178
520
14
2
ArChe
#202V22QQJ
12 4 639
1 159
134
400
15
2
Bennahon
#80GJP09V0
12 4 624
1 156
332
450
16
7
בשביל המשכנתא
#2PPG8YU88
12 4 595
1 148
196
320
17
3
dror
#2C0R00L2J
13 4 589
1 147
10
0
18
1
ShimonTar
#9YJQPG2U
13 4 576
1 144
86
240
19
4
Yobel
#QVR00GU
12 4 533
1 133
40
0
20
5
benimo
#22LYLVR8
12 4 508
1 127
20
80
21
1
knight
#2UVQUGRLL
12 4 504
540
106
120
22
1
NajeRS
#92V2C22L2
11 4 500
540
376
360
23
1
Maorna
#82G9JP0Q9
12 4 499
539
176
520
24 yvl
#22PYCYJYJ
12 4 491
538
68
320
25
3
bullsarebest
#2J80Y89CL
12 4 490
538
264
440
26
1
yariv
#YVVGQ99J
12 4 476
537
195
440
27
1
lir0n
#2C2VRLYLG
12 4 472
536
264
240
28
7
Eden
#2QVQJUY8R
12 4 457
534
291
560
29
10
tomersht
#GQLQJ820
12 4 455
534
100
520
30 tristian
#82YRUG2U
12 4 451
534
297
280
31 מייק
#GP0PU8V9
12 4 434
443
184
240
32 מיקי
#208CRUQQ2
13 4 417
441
286
360
33
3
MJFerman
#YGQCCPVR
12 4 382
438
508
440
34
1
Elder
Chenzo
#RVQGGY80
13 4 374
437
457
400
35
1
Samwize
#909RU8P9
13 4 360
436
425
400
36
2
KF1874
#2JP99JLJL
13 4 336
433
0
0
37 עדי קוליק
#20J82VVG9
12 4 334
433
382
520
38
9
Noy
#V808CJQJ
12 4 278
427
206
360

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord