50 kings

#889YVPYR

53 730

42 / 50

أهلا و مرحبا بالجميع ، القبيلة تتميز بالأدب و الأخلاق و الإحترام ، التبرعات و المشاركة في الحروب شرط من شروط القبيلة و شكرا

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 730
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader SooLKing
Phạm vi chiến tích 4 001 – 6 155
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 332
Elder 30
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
king kong
#RRYCURUV
13 6 155
2019-10-22 15:26:12
179
200
2
5
Co-leader
slou
#28UVJVGJY
13 5 843
2019-10-22 18:40:30
216
180
3
2
Co-leader
mus
#2PR8YG00P
13 5 756
2019-10-22 15:24:14
316
104
4
2
Co-leader
Hicham
#8U2LRCLJ0
13 5 745
2019-10-22 17:36:57
116
160
5
2
Elder
crespo
#PL2UQQU9
12 5 690
2019-10-22 16:44:18
66
160
6
2
Co-leader
zaki oran
#2RQG80L2G
13 5 687
2019-10-22 14:26:41
164
120
7
1
Elder
matador
#8YC29YLJG
13 5 645
2019-10-21 16:05:36
40
40
8
2
Elder
Rafik
#8V8GP82C2
12 5 605
2019-10-22 17:57:29
102
152
9
2
Co-leader
abdessamad
#9PVQ00UV
13 5 524
2019-10-22 15:54:46
10
200
10
2
Elder
Rafik
#2JYVRVULR
13 5 512
2019-10-22 18:46:10
186
160
11
1
Elder
ابو هريسة
#2208ULPCL
13 5 490
2019-10-22 05:00:58
36
40
12
4
Elder
reda
#8LPLJCRG9
13 5 478
2019-10-22 17:25:43
202
200
13 Leader
SooLKing
#9LC9PU8LJ
12 5 468
2019-10-22 17:49:32
690
200
14
3
Elder
SALAS
#8VQUVQUYG
13 5 442
2019-10-22 17:33:20
188
160
15
4
Elder
the best zaki
#2QJ9LQCUV
12 5 442
2019-10-22 18:37:23
182
136
16
2
Elder
hamoudi40
#2URQCRVRJ
13 5 428
2019-10-22 17:58:47
162
160
17
2
Elder
جون سينا
#28UY0CUJG
13 5 414
2019-10-19 23:53:07
0
0
18
3
Co-leader
akram
#8QGLG28JQ
13 5 408
2019-10-22 16:19:03
182
160
19
1
Elder
Black Shadow
#JC9PLU0J
12 5 396
2019-10-22 17:45:15
50
80
20 Elder
møhâmêd
#P8J2U8U2
12 5 380
2019-10-22 16:40:36
28
80
21
1
Elder
krimo
#22RGQRPLL
13 5 334
2019-10-22 15:18:17
184
200
22
2
Elder
HOSiNE
#8LJ8GGPCJ
12 5 319
2019-10-22 18:08:39
134
200
23
2
Elder
BrahiM-ManinA
#2PCP2G8QQ
13 5 308
2019-10-22 18:26:42
380
160
24
2
Co-leader
madido.boy 2
#RGJUJJLP
13 5 303
2019-10-22 14:44:00
183
200
25
2
Elder
abdou♥collo
#8U0VLYQR9
11 5 300
2019-10-22 15:50:08
60
160
26
1
Elder
الصغير
#80Y2UUL0C
13 5 282
2019-10-22 18:40:25
86
160
27
2
Elder
MERZAK EB
#PPQQC9PV
13 5 247
2019-10-22 16:37:54
32
80
28 Elder
Ghano
#2PLC880GR
13 5 218
2019-10-22 15:23:57
164
200
29
1
Elder
PunisheR ManinA
#Y8CPQ8CG
13 5 186
2019-10-22 17:38:11
134
170
30
1
Elder
Amine
#9LYUQPCJY
12 5 175
2019-10-22 16:53:31
234
200
31
1
billel HZ
#2RVCRQV99
13 5 154
2019-10-21 19:10:22
20
40
32
1
Elder
♣Tchîîïw⚓
#202R20R8Y
12 5 147
2019-10-21 09:47:17
0
40
33
1
Elder
MC DRAG-BN YT
#2C9R99RCV
12 5 125
2019-10-22 15:46:46
30
80
34
1
Elder
<c4>Rabie
#8GU00C0PY
12 5 049
2019-10-22 17:59:10
138
240
35
1
Elder
Chief Bachirox
#89U9998G
13 5 044
2019-10-22 16:57:53
86
150
36
1
Elder
Sohaib
#VCL2RCV9
12 5 012
2019-10-21 20:48:06
60
40
37
1
Elder
fafa2bougie
#2QV8JLRC
13 5 000
2019-10-13 06:26:55
0
0
38
1
Elder
[KBL]°ACH°
#2PGQLG8QQ
13 4 900
2019-10-16 15:44:50
0
0
39
1
¥Åd£m¶
#2JYR2J9LR
11 4 839
2019-10-22 14:22:37
0
0
40
1
Elder
kisdel
#LY09CCPL
13 4 797
2019-10-17 08:54:45
0
0
41
1
Stam
#88GJ9LPJ
13 4 311
2019-10-17 01:58:04
0
0
42
1
Elder
///M.ohand
#2VY0P8GJ
13 4 001
2019-10-05 01:51:16
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord