vive la france

#882GLC

46 012

48 / 50

Bonjours a tous clan genereux en dons , preferable adulte ! insultes dehors🚪dans la joie et la bonne humeur🥳

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 46 012
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader nijunatfic
Phạm vi chiến tích 1 118 – 5 322
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 350
Elder 26
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Sahale
#98VG8VPLP
13 5 322
2019-10-13 20:57:00
824
640
2 Elder
chser
#VRRVV0PL
12 5 053
2019-10-13 08:56:11
112
280
3
1
Elder
chevalier noir
#P8GR9YRCG
11 4 966
2019-10-13 07:24:25
377
480
4
1
Co-leader
k-nay84
#2V2RPUQ9J
13 4 960
2019-10-13 17:17:38
470
480
5
2
Co-leader
plouf
#2209VRUGY
12 4 920
2019-10-13 20:02:06
122
120
6 Leader
nijunatfic
#8JY9J8PU
13 4 890
2019-10-13 20:17:56
363
370
7
2
Co-leader
patregran
#88GLCG9V
13 4 886
2019-10-13 20:37:45
678
560
8
3
Elder
MRIK
#8UV0J809
13 4 857
2019-10-13 18:31:16
478
440
9
1
Elder
walabok
#208GGPLUV
12 4 847
2019-10-13 17:41:09
317
440
10
3
Co-leader
boum
#C0CQ8JQY
13 4 798
2019-10-13 18:09:01
94
230
11
3
Co-leader
Yety
#LQRRPLRL
13 4 795
2019-10-13 18:30:03
764
520
12 Co-leader
el pollo
#2JJU9GG2P
13 4 762
2019-10-13 19:45:08
706
560
13
4
Co-leader
seser2
#2RJGPG20
13 4 753
2019-10-13 20:17:30
190
240
14 Elder
vilaine
#PLR202RQ0
10 4 747
2019-10-13 12:57:53
219
120
15 Elder
Robert
#9CGCU9CCV
10 4 685
2019-10-08 07:20:10
43
0
16 Co-leader
☢☠☣eric☣☠☢
#V9QJY9PL
13 4 669
2019-10-12 20:06:11
0
0
17 Chilango_chulo
#LJYY29J
11 4 605
2019-10-12 15:30:16
52
0
18 Co-leader
DowPro
#2JURCYUU9
13 4 580
2019-10-13 00:21:30
172
120
19
1
Elder
PQDT
#8RPL8RUU
12 4 508
2019-10-13 18:51:48
10
40
20
1
Co-leader
Loubnaa
#89P8QGC8V
11 4 493
2019-10-13 09:24:01
137
40
21 Elder
Luc20131
#UP8LG09
10 4 419
2019-10-13 07:01:09
140
80
22 Elder
Isotwix
#9VRV82QV8
10 4 355
2019-10-13 14:29:42
367
120
23
1
Elder
khadim-78
#9YRQU02U9
10 4 354
2019-10-13 16:25:59
118
40
24
1
neovax
#8Q0JV90J
10 4 305
2019-10-08 12:06:01
0
0
25
1
Elder
oric
#8UPRQ8JVV
10 4 254
2019-10-13 18:24:31
24
40
26
1
Co-leader
satan
#9QUUJJ90G
11 4 199
2019-10-08 23:35:54
28
40
27 Elder
WaZzA_PumP
#2URRC2RV0
11 4 133
2019-10-12 12:00:26
49
80
28 Elder
zituneplayer
#80Q82UJ92
12 4 132
2019-10-13 16:53:10
273
440
29 Elder
Myktax
#2PL9UV28R
11 4 126
2019-10-12 17:14:32
216
280
30 Elder
camouille
#20CPV0R9V
11 4 018
2019-09-29 20:13:09
0
0
31 Elder
bill
#PLY2880GV
11 4 014
2019-10-02 16:10:38
0
0
32 Elder
zougouloukata
#28PJL98LP
10 4 007
2019-09-20 21:16:20
0
0
33 Elder
Hamtoé
#JJUGG9R
11 4 006
2019-10-04 09:26:28
0
0
34 Elder
Elgator
#2U8G029R9
10 4 003
2019-09-18 13:47:12
0
0
35 Elder
patlindien
#PV292R8UY
10 4 001
2019-09-09 10:24:45
0
0
36 Đấu trường 12 Elder
Boxing78
#Y00YJ8CY
12 3 982
2019-10-13 09:55:17
374
560
37 Đấu trường 12 Co-leader
letitbe
#2098C0JPG
10 3 810
2019-09-02 09:43:18
0
0
38 Đấu trường 12 Co-leader
Siana
#9P2VGRVJ2
10 3 733
2019-09-29 16:13:26
0
0
39 Đấu trường 12 Co-leader
vincent78
#Y0YV89JG
12 3 600
2019-10-13 13:59:30
190
390
40 Đấu trường 11 Elder
davy78
#9Y9GJJY9V
10 3 471
2019-10-12 18:33:17
160
240
41 Đấu trường 11 Elder
DarkAlcid
#828RGQ9LY
9 3 396
2019-03-09 00:20:13
0
0
42 Đấu trường 11 AQH-StrYfe
#28002YQ0Y
10 3 300
2019-10-11 14:48:41
0
40
43 Đấu trường 11 Elder
lucie
#2PQGJPCQU
11 3 300
2019-10-13 20:32:28
159
200
44 Đấu trường 10 lol9
#2YY282QYU
8 3 213
2019-10-08 19:28:50
30
80
45 Đấu trường 10 Elder
Bombix
#8RLLY0YVP
9 3 070
2019-03-07 19:33:12
0
0
46 Đấu trường 10 Elder
dracarys
#P022QJJJV
9 3 000
2019-06-22 09:12:03
0
0
47 Đấu trường 8 Co-leader
ficus
#9YQJL2G8
10 2 601
2016-10-26 13:49:37
0
0
48 Đấu trường 4 Co-leader
splaton
#9CVLJGUCU
7 1 118
2019-09-28 07:53:16
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord