☆ LENDÁRIOS ☆

#80R0LCQ9

52 839

50 / 50

☆ CLÃ FOCADO E UNIDO! COM GRUPO NO WPP!!! SER NÍVEL 12 E TER NO MÍNIMO 40 VITÓRIAS NA GUERRA PRA ENTRAR NO CLÃ!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 839
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader MAYERS
Phạm vi chiến tích 4 423 – 5 604
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 16 294
Elder 34
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
MAYERS
#YJC00YVG
13 5 604
2019-09-15 20:05:44
962
720
2
2
Elder
ToddyTrab
#20LU2YVJC
12 5 559
2019-09-15 15:56:31
420
520
3 Elder
Roben Hood
#89V9LU88Y
12 5 503
2019-09-15 18:58:19
64
200
4
2
Elder
dan
#QCV8LP
13 5 489
2019-09-15 09:31:05
470
440
5 tavio riquelme
#9UJU2U98
13 5 470
2019-09-15 19:51:38
500
440
6 Elder
fjunior
#2VYGRP299
12 5 434
2019-09-15 19:38:56
561
560
7
1
Elder
william
#GLQ29YQU
12 5 369
2019-09-15 18:13:11
648
560
8
1
Natmat
#29R09LR0U
13 5 340
2019-09-13 21:23:29
452
480
9
2
Elder
zac
#28CC90808
13 5 325
2019-09-15 01:44:41
580
440
10
11
Elder
só Jesus salva
#88RYU9822
12 5 324
2019-09-15 14:55:30
540
520
11
1
Elder
Darth vader
#2PJU20V0U
12 5 321
2019-09-15 16:44:41
279
40
12
2
Elder
Texugo do Mel
#2Y2P89QPC
13 5 311
2019-09-15 20:46:19
592
640
13
6
Co-leader
DanilinhoPG
#2VG8YRR98
12 5 274
2019-09-15 17:07:08
359
560
14
2
Elder
bonecrusher
#8U8Q2JJJY
12 5 269
2019-09-14 16:33:55
60
40
15
11
Elder
Nyco
#8RU908RC8
12 5 264
2019-09-15 17:03:31
10
200
16
7
Elder
rm2001
#8RY20RG8
12 5 254
2019-09-15 13:21:32
256
400
17
4
Elder
bbernardo
#2880P2829
13 5 232
2019-09-15 16:57:20
461
400
18
3
Elder
Rafaelvta
#9QG80LUQY
12 5 228
2019-09-15 19:03:55
220
600
19
5
Elder
Thais
#8P002YGYJ
12 5 203
2019-09-15 18:39:44
282
440
20
2
Elder
cap. torresmo
#90UVCCJQL
12 5 194
2019-09-15 20:02:44
428
40
21
1
Elder
Belera77
#8Q0GV980Y
11 5 174
2019-09-14 21:02:26
30
40
22
4
Elder
Thor
#G0Q8V2UG
11 5 154
2019-09-15 17:48:56
0
40
23
6
milad mh
#2QC2Q88RP
12 5 119
2019-09-15 18:42:38
106
80
24
23
Elder
Legend
#2VULR9VV8
12 5 117
2019-09-15 02:55:56
62
80
25
2
Marcilio
#YG0L9YR
12 5 089
2019-09-15 17:53:57
575
480
26
1
Elder
aNiceGuyX
#2JP9QRQV
12 5 083
2019-09-14 09:22:26
188
40
27
2
Elder
falcon
#8RG90QCG8
12 5 056
2019-09-15 17:19:36
819
680
28 Gusttavo
#L8U0PV9U
12 5 047
2019-09-15 15:25:19
110
240
29 Collere
#LPPR8C9Y
12 5 029
2019-09-15 15:53:13
206
280
30
14
wagner dx
#82QYYRCYU
12 5 008
2019-09-15 17:02:00
944
472
31 Coco
#2PLPPC8GV
11 5 007
2019-09-13 20:34:11
216
120
32 xXW£$!£¥Xx
#2LJ298LRQ
12 5 006
2019-09-10 22:01:42
30
40
33 Elder
leinad
#P2YYYL20
12 5 003
2019-09-15 20:41:20
514
200
34
1
Elder
pota
#2CVGY20YL
12 5 001
2019-09-15 16:16:09
125
240
35
1
Elder
Frank Castle
#8V8C9LV80
12 5 001
2019-09-15 15:55:37
548
520
36
6
Rodrigo Royale
#QRR9PRCQ
13 4 993
2019-09-15 20:44:58
213
200
37
1
Elder
HenriTricolor
#2GJR9P90
13 4 976
2019-09-13 17:24:50
8
40
38
1
Elder
oPs!
#U0PYLJQJ
11 4 969
2019-09-15 20:50:22
58
160
39
1
Elder
mafra
#LLVPJQGJ
12 4 968
2019-09-15 11:22:29
300
520
40
1
Elder
Sr. Caldana
#9GV8GG9G
12 4 920
2019-09-14 16:27:24
110
160
41 Elder
Osvaldo Vieira
#28PJ209V
11 4 919
2019-09-15 19:08:30
99
480
42
2
el toro loco
#9L92GQLQP
11 4 895
2019-09-15 17:23:38
0
0
43
1
Elder
Eduardo
#J9P2URLP
13 4 831
2019-09-15 20:22:21
940
640
44
1
♾ Lealves ™️
#2C8UJRGYU
13 4 805
2019-09-15 20:14:56
551
760
45
1
Elder
⚡☠HARTUR☠⚡
#2QU0QLY2J
11 4 794
2019-09-11 15:30:13
0
0
46
1
Elder
guilmar cb
#80PLRVYP8
12 4 786
2019-09-15 16:06:21
250
320
47
1
Elder
Kevinamadeus
#28Q2V9PGC
12 4 738
2019-09-13 17:12:25
50
40
48
1
Elder
《•SerialKiller▪
#8VC9UJLUU
11 4 672
2019-09-15 15:00:56
298
320
49
1
Co-leader
gustavo black
#8L2PY09VU
12 4 659
2019-09-15 05:22:30
182
280
50 *K1ng-$upr3m0*
#8RPPPGRP9
11 4 423
2019-09-09 19:31:01
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord