Booklyn eSport

#80R000YY

54 518

50 / 50

Bietigheim-Bissingen -74321- Aktiv bleiben & Spenden! Bestplatzierung Platz 819. Deutschland

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 518
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader FaZeMaN
Phạm vi chiến tích 3 216 – 6 013
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 652
Elder 21
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Booklyn
#2CJU2RQUP
13 6 013
2020-02-27 22:43:54
304
310
2 Elder
chenagli
#2ULJCV9JC
13 5 816
2020-02-27 23:40:47
466
440
3
2
Elder
DotOrg
#8P8YCP8P
13 5 740
2020-02-27 16:59:43
210
0
4
1
Elder
metorious
#8R88YGYRU
13 5 721
2020-02-28 00:52:50
529
320
5
4
Elder
gilbert
#P08299VG
13 5 646
2020-02-27 22:05:01
543
400
6 Leader
FaZeMaN
#QQPUCQY8
13 5 595
2020-02-28 01:26:45
284
320
7
3
Elder
lloyd weber
#20L0GCP0V
13 5 583
2020-02-27 20:18:27
226
320
8
1
LoSeR_deluXe
#9RGPQGCQ9
13 5 573
2020-02-27 18:31:09
745
440
9
1
Co-leader
Mr2.0Cello
#22PCLVJR8
13 5 562
2020-02-27 22:29:05
144
216
10
1
Elder
jeX
#9PC8CUV2
13 5 558
2020-02-27 22:10:08
578
360
11
7
Elder
Obama
#2C8JPUVCG
13 5 549
2020-02-27 22:11:41
532
400
12
7
Elder
Talius
#80VL9PL08
13 5 438
2020-02-27 23:04:47
90
400
13
1
Elder
BossMete
#PQQUJGJYQ
11 5 431
2020-02-28 00:39:07
533
352
14 MANAR
#JYYPPRRG
13 5 404
2020-02-27 22:29:19
116
320
15
2
rudstar
#PC0RJVJQ
12 5 381
2020-02-23 08:33:50
0
0
16
2
Habteair
#28VLPYJ8J
13 5 376
2020-02-27 21:29:56
100
40
17
1
Elder
Ohneschieben
#PU99YVJGR
11 5 354
2020-02-27 20:49:40
378
320
18
5
Elder
karl_eugen
#P820PR8JJ
12 5 353
2020-02-28 00:14:18
450
424
19
9
Elder
mo
#PVUGCG2GR
11 5 302
2020-02-28 00:06:32
18
40
20
9
Artvrr
#QCPGVQ0U
12 5 298
2020-02-27 21:30:45
10
80
21 Hecktikk
#JLRUGYQJ
12 5 290
2020-02-22 23:12:58
0
0
22 Brömmel
#9LJPP2P89
12 5 280
2020-02-27 20:39:13
30
120
23
8
Waller
#2JGU28Y9C
13 5 277
2020-02-27 22:46:58
247
400
24
4
Major
#GLPRULY8
12 5 273
2020-02-27 11:18:46
102
120
25 GhostBuster69
#98YLL8QLL
11 5 258
2020-02-26 08:04:19
65
160
26 Elder
I3rainstorm
#2LQGY9R2G
13 5 247
2020-02-27 21:41:24
46
120
27
4
Elder
Sir Udrick
#RRLVV9JL
13 5 237
2020-02-27 17:47:29
529
320
28
4
king junior
#2QLJ80LV2
11 5 231
2020-02-27 21:39:35
272
320
29
2
monasmonas
#GGQ0V808
11 5 226
2020-02-27 10:51:14
0
120
30
1
sloom_cr7
#9P028QUQ
12 5 225
2020-02-27 21:59:43
434
400
31
5
CR_player
#22Q02YYYV
12 5 213
2020-02-27 09:27:45
188
40
32
2
benjo
#2U2P29G0J
12 5 211
2020-02-26 23:14:31
110
80
33
1
Enno_75
#9RG998PLY
10 5 177
2020-02-27 19:35:53
356
240
34
1
Sploded
#R0PRLR9
12 5 167
2020-02-27 22:42:43
184
230
35
11
Mrs.Talius
#2Q9GRR28U
12 5 166
2020-02-27 18:43:53
147
360
36
1
iPUSHA
#PGCR29LVV
9 5 140
2020-02-27 06:30:38
0
240
37 Elder
Hartwin Ständer
#9YGPCQRJQ
13 5 061
2020-02-27 18:16:48
460
320
38 (Beko) 58
#2L0G28Y2
11 5 032
2020-02-27 22:24:32
36
0
39
1
baddl hsv the G
#L0L0U9UC2
10 5 000
2020-02-27 21:27:33
152
160
40
1
alessio gigi
#PYG0PY9GR
10 4 945
2020-02-27 23:57:09
80
160
41
1
Alessio
#2ULR2LU8V
11 4 865
2020-02-27 16:05:33
150
200
42
1
Elder
mrersano32
#Y88CRCUL0
10 4 809
2020-02-27 22:50:54
120
80
43 Elder
twoonethree
#8C289JG0L
12 4 454
2020-02-08 02:06:15
0
0
44 Elder
pia
#8JL8GPYVG
11 4 291
2020-02-27 22:35:55
16
40
45 Pavel
#RG8QYR0Q
12 4 234
2020-02-17 20:15:12
0
0
46 Elder
chazar
#8Y8LP9UPV
11 4 119
2020-02-25 00:07:02
0
40
47 cottonmouth
#PJYC0UQ98
9 4 041
2020-02-27 22:51:28
349
280
48 Elder
ABBATTOIR
#8GC0YCLC
13 4 004
2020-02-27 16:39:13
240
320
49 Đấu trường 11 Elder
annaklaa
#9VVLLYV9Y
11 3 467
2020-02-27 21:34:31
67
280
50 Đấu trường 10 Old Winehouse
#YUPGL9VC9
8 3 216
2020-02-27 22:26:32
16
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord