The_Danes

#2YJQYU

48 671

50 / 50

Dansk klan! Token trades med et navn i teksten er reserveret. Minimums krav: Én CW om ugen men alle angreb SKAL tages begge dage

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 671
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Q2
Phạm vi chiến tích 3 668 – 5 509
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 824
Elder 14
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
bezz
#PGLP0J0Q
13 5 509
2019-10-15 16:50:48
276
120
2 Co-leader
Saint Rakon
#8VRQRU0
13 5 232
2019-10-15 19:24:34
358
200
3
3
Co-leader
Krelle
#22CRUQVP2
13 5 152
2019-10-15 20:45:51
272
240
4 Elder
gm12
#8P8YCR9UV
12 5 148
2019-10-15 16:56:43
166
120
5
2
Elder
Kong Rus
#UURGQPU8
13 5 093
2019-10-15 21:06:06
118
216
6
1
Elder
kirkens
#98URP2090
12 5 046
2019-10-15 17:54:22
154
160
7
4
Elder
harsenfeffer
#299U90G08
13 5 029
2019-10-15 20:17:54
122
120
8
1
Co-leader
TheLonelySnake
#202GURC9
12 5 000
2019-10-15 16:50:54
56
120
9
1
Basim
#8GJ0V02P
11 4 982
2019-10-15 12:44:37
56
160
10
2
Elder
Kulhus
#PVVLYUY
12 4 969
2019-10-15 17:59:41
138
160
11
1
Elder
NorthLady
#292R9RGUY
13 4 966
2019-10-15 21:03:36
288
160
12
1
Elder
nico74
#2R29LR29G
12 4 956
2019-10-15 17:09:32
177
120
13
4
Elder
minibuster
#92GUQQP8
13 4 955
2019-10-15 03:45:52
28
80
14 Elder
octopz
#98UJGRRJG
12 4 891
2019-10-15 18:25:41
86
120
15 Sermitsiaq
#2LLYVQJUP
12 4 831
2019-10-15 14:59:54
48
160
16 Elder
kournich
#2R80VQRYL
12 4 782
2019-10-14 18:34:49
18
40
17
1
Caps
#PR9PPCG98
11 4 781
2019-10-15 14:43:00
20
120
18
1
Sandpie218
#V2GC2V2
11 4 722
2019-10-15 19:58:22
10
0
19
3
HB
#P2PUCG82P
11 4 709
2019-10-15 19:56:14
38
120
20
1
Tobias
#PYLC0CCPJ
11 4 660
2019-10-15 07:25:11
64
10
21 pingo
#2G8UC92QP
10 4 615
2019-10-15 05:41:19
158
80
22
2
beastiemaniac
#Y2PPL98
11 4 602
2019-10-15 20:00:23
0
0
23 Black2004GOD
#9J2CGJGLY
10 4 578
2019-10-15 21:08:44
245
168
24 TwisterGay
#YGGRGV
11 4 568
2019-10-15 16:29:07
30
160
25 Denu
#9U8Q0J09G
10 4 561
2019-10-15 10:34:34
0
0
26
4
The Dane
#9QQUUQ88P
9 4 557
2019-10-15 16:28:55
84
30
27
1
olofpølsemanden
#PCVLUJ8CG
9 4 555
2019-10-15 18:54:03
20
40
28
1
Andreaz
#P2PC09JY0
10 4 510
2019-10-13 10:38:05
0
0
29
1
Elder
Makebula
#CPRVGVL
12 4 505
2019-10-13 15:53:53
0
0
30
1
felix
#8VPV2RGR0
10 4 500
2019-10-15 15:21:52
26
40
31 Himbaer
#PLVV0ULPG
10 4 493
2019-10-15 21:10:06
16
0
32 vik05
#Q92J29PJ
11 4 419
2019-10-13 16:50:56
0
0
33
1
piraten
#9UR9RJL9
12 4 381
2019-10-15 18:55:49
230
160
34
1
AlexYNil
#GQJGVQG9
10 4 378
2019-10-14 22:50:37
66
120
35
2
schøner
#PQCPJU22
10 4 377
2019-10-15 19:45:24
0
0
36 Jalle
#PPGJUJU8Y
10 4 335
2019-10-14 10:45:49
8
40
37 Leader
Q2
#8Y82G9L
13 4 332
2019-10-15 04:52:28
84
120
38 Rattz
#PGCV2GYQJ
10 4 312
2019-10-13 10:45:16
0
0
39 Carl A
#GYPQ0LL
10 4 307
2019-10-07 10:26:02
0
0
40 Wengel
#2LRYJJGGL
10 4 306
2019-10-15 09:48:04
10
0
41 kian
#29G029YRG
10 4 293
2019-10-15 15:50:18
0
0
42 Elder
Bertramzenzyg
#29PG9Q0YL
11 4 269
2019-10-15 14:19:08
18
0
43 Banjomand
#2R9CQ9J2L
11 4 169
2019-10-15 20:47:18
260
200
44 LucasRyom
#90U09J8P0
10 4 065
2019-10-14 18:02:52
0
40
45 leneogmikkelt
#PVP2CVL0
11 4 035
2019-10-15 05:38:26
26
80
46 mikkel
#89C0RYR
10 4 001
2019-10-03 11:40:59
0
0
47 km2000
#2CRC0UR
11 4 001
2019-09-11 20:45:32
0
0
48 Elder
QueenPip
#8L9Y8YYQP
12 4 001
2019-09-28 18:38:17
0
0
49 dizz
#PJVPLVUG
11 4 001
2019-10-06 18:42:22
0
0
50 Đấu trường 12 DIN MOR
#P8J8J89QU
8 3 668
2019-10-15 14:55:57
50
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord