Team Beast

#2Y2G928Q

46 254

41 / 50

Donate as much as possible and/or particapate in wars 😊 Everyone have fun 😁

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 254
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Sherbear
Phạm vi chiến tích 3 684 – 5 287
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 772
Elder 10
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
5higgady
#2QCRR0Q09
13 5 287
2019-10-18 22:57:46
514
400
2
1
Co-leader
Piker
#820YV2LJ
13 5 246
2019-10-18 19:14:26
652
440
3
2
Co-leader
sloopy j
#8CGUYQGJG
11 5 194
2019-10-18 22:02:09
242
296
4 Co-leader
d9
#880JPCUQ
13 5 002
2019-10-17 04:46:25
372
320
5 Leader
Sherbear
#QR88Y229
13 4 942
2019-10-17 03:15:15
212
200
6 MudMan
#9R89VLC08
10 4 923
2019-10-18 16:40:57
324
200
7 joe
#2PJ2LVGV
12 4 918
2019-10-18 14:19:28
257
400
8
3
Cr7
#PGGQQYLQ0
10 4 818
2019-10-18 23:23:50
0
0
9 Co-leader
bajrangi
#8QRQRYUV
12 4 804
2019-10-18 19:15:32
650
320
10
2
Co-leader
EFSANE 32
#YYYV9R9R
11 4 780
2019-10-18 19:00:50
398
360
11
1
Elder
PiemelKaas
#PRGGQYJ0Y
10 4 766
2019-10-18 18:35:27
152
200
12
2
Co-leader
li roughrider
#9VG92JQLQ
10 4 765
2019-10-18 22:44:45
363
150
13 Elder
trossard
#P9PUPUJUY
10 4 764
2019-10-18 20:18:00
227
320
14 Elder
ballz
#882VPRUJV
13 4 763
2019-10-18 23:28:48
344
280
15 Co-leader
Lil Tae
#YYCJ2902
13 4 724
2019-10-18 23:01:21
226
270
16 Co-leader
Ali
#PPPGCYL8G
10 4 717
2019-10-18 23:03:57
351
376
17 Co-leader
AVALONKNIGHT
#2PL0U9L80
13 4 713
2019-10-17 20:04:14
42
40
18 josel
#2Y2U009GG
10 4 681
2019-10-18 02:58:35
0
40
19
2
Elder
BObeast
#P8CYJJP99
10 4 668
2019-10-18 21:17:08
26
40
20
1
Connor
#8R0VU0C09
9 4 659
2019-10-18 22:51:33
0
440
21
1
Elder
Ramy
#Y2QJVJ089
10 4 533
2019-10-14 16:56:41
0
0
22
5
marwen
#88YC8VUJY
10 4 530
2019-10-18 14:47:05
0
0
23
3
Co-leader
FlyinBrian
#8QYLVVR02
11 4 528
2019-10-18 22:34:01
208
80
24
1
dark moon
#PCYUCQ02P
9 4 479
2019-10-18 18:37:19
78
0
25
1
Elder
x_ryuk_x
#82RURC99L
9 4 472
2019-10-18 19:31:16
0
0
26
1
Co-leader
dustin
#YQ0QCUG28
9 4 449
2019-10-18 18:37:44
86
40
27
1
Co-leader
</Angust\>
#YJ0CV2CC9
9 4 448
2019-10-18 19:03:49
100
40
28 Elder
Beastmode Drew
#2JGYPC2VY
10 4 410
2019-10-13 21:52:19
0
0
29 David
#PQG0JV9Y
10 4 410
2019-10-15 19:34:20
74
80
30 Co-leader
ochainz
#PQG0Q0V8Q
9 4 383
2019-10-17 17:36:24
192
200
31 Elder
Assualt Hike
#PCR0YRQ8V
9 4 380
2019-10-16 23:46:30
117
70
32 Matt
#9U2JQ2PQ
10 4 324
2019-10-16 17:20:02
86
200
33 Co-leader
KingOdin
#Y2QGJYRVP
9 4 271
2019-10-18 23:10:44
331
320
34 Co-leader
lanhut
#P8CL80UV9
10 4 175
2019-10-18 14:25:33
242
240
35 Co-leader
與我無關°
#P8VJUCPYR
10 4 133
2019-10-18 23:17:05
212
330
36 Đấu trường 12 Elder
R3ktum Reginald
#8U9CCJ20U
11 3 997
2019-10-18 22:42:06
127
360
37 Đấu trường 12 Co-leader
Prettybrown
#2V0GUCQRQ
12 3 868
2019-10-18 17:35:41
38
80
38 Đấu trường 12 Elder
doug87
#29LLYJQ2J
12 3 804
2019-10-18 05:57:51
252
240
39 Đấu trường 12 mack
#YRVLJR8J8
8 3 722
2019-10-18 17:32:37
0
0
40 Đấu trường 12 Co-leader
R3ktum Ray
#PPUGVPUV
12 3 714
2019-10-18 22:46:00
154
200
41 Đấu trường 12 Co-leader
leonitis
#9CLPCVL28
11 3 684
2019-10-18 20:08:17
123
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord