Vortex Inc.

#2VY9JQY9

6 477

6 / 50

⚜️Los Mios Ganan⚜️ ☑️Colaborar ☑️Respetar ☑️Donar 🔥Participar en Guerra👊🏾

Nhận Vào Hội
Thành viên 6 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 6 477
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Querien
Phạm vi chiến tích 0 – 4 012
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Xx3DI3lxX
#JVGYQUL0
10 4 012
2019-06-17 05:10:19
0
0
2 Đấu trường 10 Elder
zNucleaaR
#8YQRJ9C0
9 3 265
2019-06-17 20:25:36
0
0
3 Đấu trường 8 Elder
Mr.KingPR
#Y2L8QV9
9 2 450
2019-06-16 20:59:01
0
0
4 Đấu trường 7 Elder
classicmen
#P80Y8ULLQ
8 2 178
2019-06-14 02:48:03
0
0
5
1
Đấu trường 4 Elder
kidcamara
#PQ9YJRYC0
6 1 050
2019-06-09 23:46:33
0
0
6
1
Đấu trường 1 Leader
Querien
#G9VRR8GR
2 0
2019-06-11 17:43:06
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord