made in Tunisia

#2VRCGG

53 823

50 / 50

Welcome to our clan. Respect and donate! We are the best players. Join us and participate to clan wars! 🌍🇹🇳🇹🇳🇹🇳❤️💛🖤

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 823
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader SAF SENSEI ㊙️
Phạm vi chiến tích 4 523 – 5 665
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 110
Elder 5
Co-leaders 44
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Abyssghost
#8UGJ08V0L
12 5 665
2019-09-16 13:18:45
90
80
2
1
Co-leader
EZIORARI
#8CYJGRC89
12 5 662
2019-09-16 23:50:40
60
40
3 Co-leader
pop
#2Q800CR9V
13 5 576
2019-09-17 00:32:54
188
120
4
1
Co-leader
Khamassi K.
#2L0LJU80Y
13 5 561
2019-09-16 21:40:31
208
120
5
1
Co-leader
ZeuS^_^TN*
#8PCYG289U
13 5 520
2019-09-16 15:20:13
10
40
6
4
Co-leader
the master
#2V99L028G
12 5 502
2019-09-16 20:59:59
80
120
7 Co-leader
slimz
#29CPL9Y2
13 5 493
2019-09-16 23:17:26
150
120
8 Co-leader
Akagami
#C2CRPGPV
12 5 477
2019-09-16 20:16:51
228
120
9
5
Co-leader
xxsavage
#8GJC8P2C
12 5 458
2019-09-16 20:26:27
0
0
10
1
Co-leader
bilalous
#2GGR9QGG
13 5 438
2019-09-16 20:53:47
188
80
11
1
Co-leader
HITMAN
#PJCQJPLY
13 5 371
2019-09-17 00:05:19
100
80
12
1
Co-leader
hassen
#U82GVQJC
13 5 358
2019-09-17 00:48:56
68
120
13
2
Elder
☆☆ Z.A.W ☆☆
#P0QYLQL08
11 5 351
2019-09-17 00:14:34
20
40
14
9
Co-leader
SKA
#U8QCJL2Y
12 5 343
2019-09-17 01:14:30
168
120
15
5
Co-leader
srad
#8VV0LL9G8
12 5 324
2019-09-16 22:01:18
100
80
16
6
Co-leader
SmiLee
#9JJ9JR9C8
12 5 320
2019-09-16 23:10:20
68
80
17
3
Co-leader
Doctor
#2L92Y2UYG
13 5 320
2019-09-16 19:40:59
30
80
18
3
Co-leader
Maïstre
#20V9P2RYP
13 5 312
2019-09-17 01:52:33
188
100
19
2
Leader
SAF SENSEI ㊙️
#YVRYG88
13 5 296
2019-09-16 23:36:56
50
40
20
4
Co-leader
kisssnake
#99ULVLPPP
12 5 286
2019-09-17 01:01:48
60
0
21
3
Co-leader
SpaceGanG
#8Q8P2QGQ2
12 5 283
2019-09-15 20:57:32
0
0
22
8
Co-leader
stimp
#88G0V0909
13 5 279
2019-09-16 20:41:38
80
40
23
4
Co-leader
slimz2
#2QUPJ9YQU
13 5 271
2019-09-16 22:55:57
116
120
24
1
Co-leader
SHADOW
#9PGYRL29G
12 5 263
2019-09-17 02:07:28
130
120
25
12
Elder
ahmeeeed
#9QQYJG9U
12 5 247
2019-09-16 17:46:37
40
0
26
1
Co-leader
cosay jr
#L9VJ9V0
13 5 244
2019-09-16 19:41:15
28
80
27
3
Elder
hssin
#8UC929VCV
12 5 243
2019-09-16 23:11:49
50
80
28
2
Co-leader
Houimel
#8URV9C2U8
12 5 227
2019-09-12 07:11:08
0
0
29
1
Co-leader
šămĕh
#8V29Y02CR
12 5 226
2019-09-16 20:33:57
30
80
30
15
Co-leader
biboros
#99R2J2G0V
12 5 209
2019-09-16 20:38:39
10
40
31
2
Co-leader
MBJ
#22R2QYC2V
12 5 177
2019-09-16 21:04:43
28
80
32
3
Co-leader
van-helsing
#9RYRY8GJV
11 5 125
2019-09-16 22:13:39
18
40
33
2
Co-leader
seif
#GLVG09R2
12 5 124
2019-09-16 19:53:06
30
40
34
2
Co-leader
daly
#J2YGGRYR
13 5 117
2019-09-17 00:48:01
60
120
35
3
Co-leader
skander
#G8LC8VP2
13 5 111
2019-09-17 01:13:34
60
120
36
3
Co-leader
AhmeD
#9QYQY9UJ0
12 5 106
2019-09-12 17:14:33
0
0
37
3
Co-leader
Kimax
#8L8V8GRJP
12 5 106
2019-09-16 15:26:37
0
30
38
2
Co-leader
geovany.l
#2L8YVYGVP
12 5 066
2019-09-16 23:07:22
30
120
39 Co-leader
Daley
#22VR8V2R
12 5 057
2019-09-16 10:36:22
0
0
40
4
Co-leader
samsoum
#9988029QC
11 5 056
2019-09-16 22:43:46
90
120
41 Co-leader
abdelhamidroi
#8YPP9R0GP
12 5 034
2019-09-16 15:13:18
10
40
42
2
Co-leader
Sasha
#CP9PGVV
12 5 015
2019-09-16 20:51:10
78
80
43 Elder
gang
#JR9P209J
13 4 976
2019-09-17 02:06:27
40
60
44
2
Co-leader
hazem
#9L9LPRYJ
13 4 975
2019-09-17 02:29:04
88
40
45 Co-leader
HaMeD
#80CJLUCPJ
12 4 911
2019-09-12 17:39:51
0
0
46 Co-leader
AyManDH
#P8929RY0C
11 4 682
2019-09-17 02:56:18
0
40
47 Elder
Salim 7
#8LQ8GPVYL
12 4 680
2019-09-15 22:31:16
0
0
48 Co-leader
shark's
#22QJ9C292
12 4 662
2019-09-07 17:01:22
0
0
49 Co-leader
attention
#YPPRRY99
12 4 632
2019-09-16 23:24:19
20
40
50 Co-leader
RYUK12
#Y9YGP98
12 4 523
2019-09-16 00:08:50
20
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord