KAMALEONES 502

#2VG9J2Y9

56 834

49 / 50

Clan top GT, #kamaleonesGT, grupo de whatsapp, 500 GEMAS al 1ero y 240 al 2do de temporada completa, con todo KAMALEONES

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 834
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Lp – KMGT
Phạm vi chiến tích 5 163 – 6 252
Thông tin hội
Vị trí Guatemala
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 954
Elder 3
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
jugo de naranja
#89VGQUJU2
12 6 252
2019-09-22 21:10:14
134
240
2
1
Co-leader
Alvez 25❤
#C22C2YYU
13 6 139
2019-09-22 22:20:04
822
590
3
1
Co-leader
GaryG
#YCLP88YY
13 6 093
2019-09-22 19:23:14
401
360
4
2
Co-leader
Luis Vega
#9V9LG9PL
13 6 093
2019-09-22 03:04:39
352
240
5
1
Cechio
#8C8PY8C
13 5 863
2019-09-22 18:28:50
598
600
6
1
Co-leader
Joel
#PCLVYQPV
13 5 852
2019-09-22 21:06:45
1050
760
7 Co-leader
Fernando A.R.
#YQGQQVV
13 5 817
2019-09-22 17:14:54
564
560
8 Zeus
#9YPP00R9
13 5 732
2019-09-22 20:21:43
145
120
9
4
#MIKY#
#8CCRCU0VG
12 5 714
2019-09-22 17:38:55
200
280
10
1
Co-leader
Max Fernando
#20GPG0R8
13 5 699
2019-09-17 19:57:24
234
160
11
1
®Apocalypsys™
#8L2UVP88J
12 5 650
2019-09-22 19:50:36
270
430
12
7
Co-leader
DANIEL JIMÉNEZ
#VC88UU99
12 5 619
2019-09-22 21:40:48
1108
600
13
2
luis herminio
#R0PQUQY
12 5 569
2019-09-22 17:32:28
120
120
14
2
Leader
Lp – KMGT
#8GPCLVCPL
13 5 563
2019-09-22 01:15:46
1011
40
15
3
♡ĐĄŘĶ ĶÎŇG KMGT
#G80Y2VV2
13 5 552
2019-09-21 02:40:44
127
280
16
13
alexander
#GPYQRUJC
13 5 538
2019-09-22 19:23:28
92
40
17
7
emerson
#9CLJ2Y890
12 5 527
2019-09-22 05:48:15
129
240
18
2
!!!!!quiqueee!!
#28VYU90RP
13 5 526
2019-09-22 20:18:59
815
550
19
2
AlbusDumbledore
#22RRUCQG8
12 5 520
2019-09-22 21:28:49
533
560
20
16
Vegasmin
#2LUPCGP9Q
12 5 515
2019-09-22 21:51:32
254
264
21
4
mynor13
#YGLUL902
12 5 507
2019-09-22 17:16:41
258
520
22
8
Co-leader
PatoStyle2017
#2JRL8PJ0Y
12 5 485
2019-09-22 21:21:33
583
550
23
2
Elí Fernando
#R98PJR9
12 5 477
2019-09-11 20:11:19
0
0
24
2
Co-leader
andy perez
#2Y2C98JRL
12 5 470
2019-09-20 17:13:58
340
320
25
2
frankenstain
#92VPPJ99Q
11 5 465
2019-09-22 22:24:42
576
640
26
14
Co-leader
Cristopher
#9L0QP29VR
12 5 463
2019-09-22 22:34:36
311
320
27
1
Wilfredo
#82UQV9808
12 5 455
2019-09-22 16:17:01
88
120
28
1
Brayan R.C
#22PVYYU29
13 5 443
2019-09-22 17:08:38
476
400
29
2
Co-leader
Oscar Garcia
#9QYV98U2Y
13 5 417
2019-09-22 22:33:03
1315
750
30
4
George FR7
#82LGJJPL2
11 5 412
2019-09-22 20:59:58
20
40
31
1
J.M.KIRA
#892J9LQUV
12 5 398
2019-09-22 03:00:14
88
400
32
10
☇Q.L.S.☇Manu CR
#9VRQU90Q8
12 5 392
2019-09-22 21:36:53
427
480
33
1
diego
#2JLQYL8V
11 5 386
2019-09-21 22:43:10
88
120
34
6
BRANDON JM
#8UVUJQQL8
11 5 385
2019-09-22 16:01:55
86
160
35
2
Elder
Frank
#2R8RC02VV
12 5 360
2019-09-22 20:26:54
367
350
36
7
TROXS
#89U0LYCV
13 5 343
2019-09-22 21:04:39
360
400
37
2
Elder
JoséKarlos
#2U9LRQ822
12 5 338
2019-09-22 21:07:04
242
400
38
3
Elder
wilson estuar
#9C9PG2JG8
11 5 336
2019-09-22 11:38:10
395
600
39
6
xavi
#P8YU8YPJY
11 5 329
2019-09-22 19:09:23
473
600
40
7
santischris
#290RRP0LY
13 5 328
2019-09-22 20:45:26
1095
640
41 Co-leader
Meme ramos
#2VVJCUG2Q
12 5 322
2019-09-22 20:12:41
178
210
42
5
Co-leader
Jc
#2RP02L8UY
12 5 318
2019-09-22 16:42:30
204
360
43
1
Co-leader
Brayan4658
#2RGRQCPPL
12 5 314
2019-09-17 14:44:15
104
120
44
4
Co-leader
Cristian
#8GL9G92GG
12 5 310
2019-09-22 12:14:57
306
440
45
1
EAG08
#99UJULGG
12 5 298
2019-09-22 15:06:52
138
400
46
8
kingAnDrY#7
#8RCGCU80G
11 5 284
2019-09-22 19:27:59
129
480
47
3
Lori
#PYLJL2G2P
10 5 259
2019-09-22 21:07:31
116
480
48
1
Samuel
#J0G2CCUQ
13 5 206
2019-09-15 01:22:02
0
0
49
1
Eduardo Jordan:
#22J0JYR0
13 5 163
2019-09-22 15:35:13
370
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord