Game of Thrones

#2V0CLG9J

43 761

50 / 50

BIENVENIDO AL CLAN..!!! DONAR ANTES DE PEDIR..!!!ATACAR LAS GUERRAS DEL CLAN Y ESTAR ACTIVO !!PARA GANAR MAS COPAS😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 761
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader cutuchi malvado
Phạm vi chiến tích 2 853 – 5 137
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 071
Elder 14
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
®¤ARKANO¤®
#289QJRR9Q
11 5 137
2019-06-25 03:45:02
30
60
2 Elder
jhoel
#90Y89CR2C
11 5 028
2019-06-24 21:28:48
70
50
3 Elder
Navil
#YL2QRJY
12 4 905
2019-06-25 04:02:08
110
100
4 Elder
DRACODX
#8CCQCRPJ8
10 4 694
2019-06-24 18:32:21
0
40
5 Elder
jorge
#80G2VQYRV
12 4 636
2019-06-21 02:14:25
0
0
6 Elder
lopex18
#8LCJPY228
11 4 630
2019-06-24 21:50:33
0
0
7 Elder
Efrain
#J8C9VJVL
11 4 612
2019-06-24 16:56:57
8
30
8 Co-leader
JHOSIMAR
#99J8CJ80G
11 4 610
2019-06-25 04:49:04
108
90
9 Leader
cutuchi malvado
#80GRL2V2J
11 4 566
2019-06-22 22:32:24
0
0
10 gato
#L2L9U8YP
10 4 368
2019-06-24 22:22:58
140
40
11 Super Javi
#QU999J0C
10 4 356
2019-06-19 23:26:21
0
0
12
3
Co-leader
MC PAMELITA
#8JPVLPC82
11 4 339
2019-06-25 01:55:58
27
120
13
1
Arturo
#8RQJ02VGR
10 4 290
2019-06-23 14:45:08
0
0
14
4
...^^...
#P0CJ2G9Q9
9 4 276
2019-06-25 02:23:42
0
0
15
2
Elder
[email protected]!c!0
#88L89VYGG
10 4 257
2019-06-23 01:15:00
0
0
16
2
Hurukay
#P0G9U99
13 4 213
2019-06-22 13:06:14
0
0
17
1
anuel
#8CV90UV28
10 4 143
2019-06-24 13:33:54
38
80
18
1
BLANCO2
#2CYYCYUJL
10 4 117
2019-06-25 01:34:47
23
21
19 daner1
#2JU9CCGVL
11 4 066
2019-06-24 13:11:00
88
80
20 carlos
#99QJLJYVQ
10 4 061
2019-06-21 14:37:48
0
0
21 Elder
the joker
#80VRJQU9R
11 4 037
2019-06-11 22:00:01
0
0
22 Elder
pablo
#20880ULJR
9 4 035
2019-06-22 23:53:08
0
0
23 isra
#PVL80YCC
10 4 030
2019-06-16 20:43:23
0
0
24 l¤b¤ l¤c¤ XD
#2889RRR0G
11 4 027
2019-06-02 17:45:55
0
0
25 vionic1
#G2LY8Y09
11 4 010
2019-06-19 04:07:10
0
0
26 ZOIDIANO
#299UJLU8V
10 4 001
2019-06-18 00:19:54
0
0
27 Elder
SUPERCELL
#8UYRYV8V8
10 4 000
2019-06-24 04:41:18
26
60
28 Đấu trường 12 putiki316
#GGUPP2UP
11 3 929
2019-06-09 05:33:03
0
0
29 Đấu trường 12 Elder
Lørd Warriør
#2JLGQUC2R
10 3 928
2019-06-23 06:29:13
0
0
30 Đấu trường 12 Co-leader
Karina
#QPV8VCG8
9 3 900
2019-06-19 13:39:45
0
0
31 Đấu trường 12 Adrian JC
#82800QYPV
10 3 887
2019-06-12 19:53:43
0
0
32 Đấu trường 12 Jc VilleGaS
#20L2UYPL8
10 3 872
2019-06-16 12:12:07
0
0
33 Đấu trường 12 JUAN //
#9VGPVY0C8
9 3 853
2019-06-24 22:05:14
13
20
34 Đấu trường 12 marquito
#YY888CJR
9 3 826
2019-06-25 05:04:12
0
0
35
1
Đấu trường 12 walter
#90JC9R0PQ
10 3 802
2019-06-24 23:19:10
13
50
36
1
Đấu trường 12 abril
#8VYPLQJUC
10 3 800
2019-06-24 17:21:36
0
40
37 Đấu trường 12 Josias F
#89L0QRP80
10 3 796
2019-06-19 11:47:58
0
0
38 Đấu trường 12 el rey pro
#8VUYQVPYJ
10 3 777
2019-06-24 01:10:22
0
0
39 Đấu trường 12 ☆!!ČřÏšŤïÄň!!☆
#V0QRJ0CV
10 3 775
2019-06-16 15:14:26
0
0
40 Đấu trường 12 tatomon
#8RP0UVGL2
9 3 767
2019-06-10 00:22:55
0
0
41 Đấu trường 12 vidal
#8G2R8YYQQ
10 3 744
2019-06-06 03:50:43
0
0
42 Đấu trường 12 VANS-VDJ.
#898GQVJUC
10 3 719
2019-06-11 03:26:34
0
0
43 Đấu trường 12 YOSHI
#GQ020LL
9 3 689
2019-06-24 18:34:12
104
80
44 Đấu trường 12 JJ
#8Y2Q9C2GL
10 3 681
2019-06-19 19:36:08
0
0
45 Đấu trường 12 vladimir
#2VVL2QCJQ
10 3 666
2019-06-23 01:10:19
0
0
46 Đấu trường 12 Co-leader
rodrigo 8 ♥
#QU2RVJ9V
11 3 618
2019-06-24 23:45:09
152
40
47 Đấu trường 12 Elder
Destroyer
#880YRP0PG
10 3 604
2019-06-25 09:41:47
121
70
48 Đấu trường 11 Elder
isaacnauta100
#9QQ0JGLR
10 3 344
2019-06-10 23:11:56
0
0
49 Đấu trường 10 jolucus
#2RLRYGQVC
10 3 153
2019-06-23 12:37:27
0
0
50 Đấu trường 9 sacacabezas
#PGQRGR0JV
7 2 853
2019-06-22 23:55:09
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord