Amicitaliani

#2RQY9UGV

44 301

33 / 50

regole da rispettare: 1 massima educazione, ALLE WAR PARTECIPA SOLO CHI DECIDE DI FARE L'ATTACCO FINALE, PENA L'ESCLUSIONE.

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 301
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Gianni
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 433
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 666
Elder 7
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dark Metter
#8R89LGQP
13 5 433
2019-10-22 21:41:38
112
160
2 ⚡️Neutron⚡️
#2Y2RR09RC
13 5 352
2019-10-23 10:07:27
158
200
3 Co-leader
DelRo67
#PQ8C8GPC
13 5 318
2019-10-23 09:21:17
129
200
4 Co-leader
itstheo.d.bkid
#88YC9L8YY
13 5 210
2019-10-23 07:19:33
470
240
5
16
_ilGiova_
#8PPPJJGJ
12 5 085
2019-10-23 09:05:18
200
160
6 Elder
purchet
#PCLGLPY29
12 5 015
2019-10-23 09:36:49
290
240
7 ♥♣Master♥♣
#9QVRC9CQ
10 5 014
2019-10-23 08:57:30
254
160
8
3
Co-leader
cubagio1956
#88C9C008Y
12 4 975
2019-10-23 08:24:07
246
160
9
1
Leader
Gianni
#QJG0LJP0
12 4 922
2019-10-22 19:44:54
0
0
10 enrico
#8GRLQ2RJJ
13 4 917
2019-10-23 04:28:27
84
210
11
2
Elder
super P
#8LYGVYQ82
10 4 915
2019-10-23 08:13:09
138
216
12
1
Co-leader
fedex
#9LC2PV8PR
11 4 906
2019-10-23 09:06:42
168
200
13
1
Elder
crudeliarosy
#2GUL992VP
12 4 875
2019-10-23 04:53:18
146
200
14
2
ninja
#CJ88QCU
11 4 847
2019-10-23 05:36:06
71
160
15
1
Co-leader
Apokaliss
#8VJU9CRRU
12 4 839
2019-10-23 09:31:23
360
200
16
2
xy
#Y8PJU8LC9
10 4 834
2019-10-23 09:59:49
39
270
17 lupen III
#22C2JLV2Y
11 4 833
2019-10-22 12:10:43
8
0
18
3
Dre
#UUGG2RP
9 4 794
2019-10-23 08:25:32
0
90
19 Co-leader
u mast
#2J2J9U2QC
11 4 769
2019-10-22 11:57:00
18
0
20 Elder
CocaNovaBamba
#2RY2YP90C
11 4 769
2019-10-22 01:22:30
58
80
21
1
Elder
Shark
#Y8890VJ0U
10 4 765
2019-10-23 09:25:22
200
0
22
9
Elder
Edo185
#YRGPJ0GLV
9 4 764
2019-10-23 10:02:24
167
120
23 Co-leader
Michele
#9VCP0LL
11 4 698
2019-10-23 06:10:56
84
0
24 <c5> prade<3 </
#L0UR22J0
11 4 666
2019-10-23 06:11:07
74
160
25 Dark Warrior
#80PCYJ8RR
12 4 621
2019-10-23 09:52:52
116
240
26
1
pivoli
#UQ0RRJQ
11 4 606
2019-10-22 22:03:19
68
0
27
1
pecoraelettrica
#P8RJ0PRLG
10 4 579
2019-10-22 11:57:27
8
0
28 Co-leader
Dark Knight
#28Y9V8JR
12 4 213
2019-10-15 12:50:22
0
0
29 Luca royal
#PPC28LV2R
10 4 083
2019-10-18 20:35:01
0
0
30 master
#2QLJP2PL
12 4 001
2019-08-13 23:40:55
0
0
31 Puddu
#20RYYPLCY
12 4 001
2019-09-30 04:29:13
0
0
32 Elder
mammasissy
#8PC8VY2GG
12 4 001
2019-09-10 04:02:34
0
0
33 Co-leader
mike
#8VRURUCYJ
11 4 001
2019-09-24 11:36:56
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord