tunisia army 2

#2RPCL9CJ

51 926

44 / 50

3 اطراح كولكسيون كاملة ولا تتطرد.تراتي طرح الحرب تطرد.معناها حاجتنا كان بناس اكتيف و مواظبين في الحروب.مرحبا ناس كل 😊

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 926
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader lix lox YT
Phạm vi chiến tích 4 471 – 5 827
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 949
Elder 13
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
valahallah
#UQ9PG89V
13 5 827
2019-09-22 05:51:27
985
610
2 Co-leader
amine77
#LYR0RRC9
13 5 665
2019-09-21 13:15:37
391
280
3
1
Leader
lix lox YT
#209LJ9P8V
12 5 604
2019-09-21 17:33:50
328
280
4
1
Elder
daly
#2Y20V08R
13 5 519
2019-09-22 05:24:40
308
240
5
2
Co-leader
WALID.2nc
#8J9PR0RL0
12 5 480
2019-09-22 00:47:05
212
80
6
1
Co-leader
heni
#9U029QCCY
12 5 454
2019-09-21 08:42:43
224
400
7
1
Co-leader
skon
#CQP0CQ2L
12 5 445
2019-09-21 18:20:30
653
480
8
2
Elder
sami
#8PP09RYJQ
12 5 339
2019-09-22 00:48:26
319
530
9
1
Co-leader
☆DALI☆
#9V2YV9020
12 5 334
2019-09-22 00:24:53
605
520
10
7
hamza
#9R90ULCL8
11 5 300
2019-09-22 00:08:02
105
440
11
2
traxuus
#8QGPQVJVC
12 5 273
2019-09-22 05:35:18
333
420
12 Elder
☢☣JOKERS☢☣
#8RRJJ89Y9
12 5 244
2019-09-20 05:34:54
156
0
13 ramsis
#8PRPY8Q8U
13 5 233
2019-09-20 19:19:23
122
240
14
3
samikos99
#GGR8UJVU
12 5 229
2019-09-21 17:01:08
138
160
15
1
Black_death
#UGL8RLU8
12 5 194
2019-09-22 01:38:26
1047
0
16
1
Co-leader
match+
#92QQUGCVL
12 5 192
2019-09-21 19:26:05
275
360
17
1
Elder
sofien
#2CQ0UUPLL
12 5 183
2019-09-21 03:02:44
0
0
18
15
hazard
#9U99LQ0L0
11 5 171
2019-09-22 04:47:35
30
110
19
1
Co-leader
knight king
#PYRRP8PUU
10 5 130
2019-09-21 21:37:51
440
520
20
1
Elder
OMEGA.27
#YV28R9JP
11 5 128
2019-09-22 00:03:58
456
560
21
1
Elder
deejay samo
#20J290C9V
12 5 115
2019-09-21 22:41:46
116
160
22
3
Mr_AnaRchY
#2J2GG8GG
11 5 102
2019-09-22 05:10:40
139
390
23
2
Co-leader
rubilax
#2L8GVC2J
11 5 097
2019-09-21 17:13:07
198
160
24
2
Co-leader
thé one
#9C2028QR2
12 5 089
2019-09-21 20:52:20
548
440
25
2
Bacèm
#28RR0GG29
11 5 085
2019-09-20 09:25:06
216
280
26
1
Co-leader
mahran
#828CQVQLR
11 5 064
2019-09-22 00:15:07
158
280
27
1
Co-leader
hamza
#8JQQ9JQRP
10 5 005
2019-09-22 01:17:30
304
320
28 mouheb bouden
#9ULJJPU8P
10 4 984
2019-09-21 14:58:20
202
360
29 Elder
walid
#2CP9G9P8U
12 4 979
2019-09-21 21:17:39
362
400
30 АБдаллах
#PCQ0LRJYG
9 4 959
2019-09-21 18:43:46
90
40
31 Elder
mgarba3
#9UJYLLJY
12 4 954
2019-09-21 18:38:51
0
0
32
2
pplmk
#PPVVURYRP
10 4 953
2019-09-21 21:17:41
234
250
33
1
aaa
#PQL2LQL9Y
9 4 948
2019-09-21 18:10:58
0
80
34
2
kimo
#PRQGPQYCU
9 4 904
2019-09-21 22:58:04
337
440
35 Elder
massimobez
#9GY2Q0PRU
10 4 881
2019-09-20 13:14:54
84
240
36
1
wassim
#8G2U0CULP
12 4 872
2019-09-22 00:09:15
420
480
37
1
Elder
aymen
#PRLU2CGR8
10 4 846
2019-09-21 20:40:29
508
480
38
1
Elder
dali
#PLYVLRRVP
10 4 807
2019-09-21 22:11:14
516
480
39
2
hamdi
#289QGYP8Q
11 4 729
2019-09-21 18:59:48
96
120
40
2
itachi uchiha
#8JPL2202Y
10 4 709
2019-09-20 20:13:13
196
280
41
2
youssef lajmi
#2L0R8VGRJ
9 4 647
2019-09-21 15:36:32
266
279
42
2
Elder
davinci
#P92JL02QP
10 4 613
2019-09-21 18:30:17
259
400
43
2
SuperCell
#2Y0RJ8GRV
11 4 528
2019-09-08 08:59:47
0
0
44
2
weld mzid
#80C92RLJ9
11 4 471
2019-09-10 16:44:45
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord