Droogs

#2QCY0R8

53 335

46 / 50

Willkommen bei den Droogs! ☀️ Fokus auf CW ☀️ Loyalität ✅ Spaß✅Ehrgeiz✅ 🔜 with you ? ✌🏾nur lvl 11 karten im cw!

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 335
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Greenmile
Phạm vi chiến tích 4 384 – 5 787
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 540
Elder 20
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Ripper
#RVGPUC00
13 5 787
2019-11-13 07:41:01
218
160
2
2
Elder
AQvA \\ XXIII
#9JUCY2CC
13 5 727
2019-11-13 07:42:49
374
240
3
2
Escanor
#2J0C2U9R0
13 5 697
2019-11-13 05:55:58
80
280
4
1
Elder
chiiiller
#2JLU202Y9
13 5 651
2019-11-13 07:06:38
50
250
5
2
Co-leader
Nadecy
#90RJQ0UQ8
13 5 627
2019-11-12 23:26:57
470
200
6 SK⭐Legacy⭐
#28R8QQ9L0
12 5 552
2019-11-12 22:47:38
176
160
7
1
oti
#22LUU0R0U
12 5 477
2019-11-12 22:03:37
40
200
8
10
Elder
Zahni13
#QQ2V8PC2
13 5 445
2019-11-13 01:10:11
186
160
9
2
Co-leader
Harambe
#CCRGG9GR
13 5 443
2019-11-12 22:35:57
138
200
10
5
Co-leader
Towboga
#92VQJV8V2
13 5 437
2019-11-13 00:52:35
508
200
11
1
Elder
Nickel1306
#90VULPJQ9
13 5 414
2019-11-12 21:11:09
364
160
12
3
Co-leader
Atomgurke
#8GULLLV9V
13 5 413
2019-11-13 07:09:11
294
260
13
4
Co-leader
shredder
#2PCRGJ9R0
13 5 390
2019-11-12 22:19:08
208
160
14
2
clgn
#VR00CRQ
13 5 383
2019-11-12 16:46:57
28
80
15
2
Elder
shiqqy
#V880R29
13 5 382
2019-11-12 20:26:20
58
160
16
1
Co-leader
Row892
#YLVRUQ2G
13 5 329
2019-11-12 21:38:57
140
160
17
3
Tuuc
#CYYP2JQJ
12 5 326
2019-11-13 06:09:32
150
160
18
6
Elder
Darkrace
#2UJLQCJLQ
12 5 325
2019-11-12 22:42:09
316
200
19
5
Elder
Andrej
#J2GCJ9C8
13 5 322
2019-11-13 06:56:57
40
200
20
2
Itachi
#2PRJCUL9P
13 5 307
2019-11-12 23:26:33
200
0
21
2
Leader
Greenmile
#RY9C9J92
13 5 303
2019-11-09 15:50:31
0
0
22
2
Real-Deluxer
#9PLQ80QL
13 5 280
2019-11-13 07:33:00
204
160
23
2
Elder
DaBoZz58
#RQJ8UG8C
13 5 259
2019-11-13 05:31:21
88
160
24
2
Elder
impact
#8GLVGPP2
13 5 231
2019-11-13 05:15:30
156
200
25
5
Elder
Ausbilder Flo
#YLQGQGYP
13 5 187
2019-11-13 07:12:09
180
200
26
1
VolkerVollspann
#9JP2RVPPL
13 5 166
2019-11-13 06:45:23
196
240
27
4
Elder
Howard
#9JGRU8YG
12 5 151
2019-11-12 21:16:04
80
80
28
1
Elder
Sups
#928YRPU2
13 5 143
2019-11-13 07:21:37
208
280
29
3
Elder
BumBumBasti
#2RPLCPJ8
13 5 119
2019-11-13 06:13:30
152
240
30
2
Elder
leRetrax
#RQVURLC
13 5 111
2019-11-13 06:09:47
138
240
31
2
babatomek
#2Y2VV009P
13 5 100
2019-11-13 00:02:50
0
40
32
1
Elder
Kiri Deluxe
#9JCQJQL29
13 5 082
2019-11-12 21:00:47
398
0
33 KaanDa
#2GG8L20YP
13 5 021
2019-11-13 03:42:13
146
160
34 kılaş semiih
#9PJ2RC2
13 4 994
2019-11-12 05:01:30
20
40
35 Elder
AirTric
#28LP8P0Q
13 4 976
2019-11-13 04:29:32
158
120
36 Elder
ThunderCastle
#2G0JYUUY2
13 4 913
2019-11-12 22:31:39
70
150
37 Elder
Talha
#2P0UVYUP
13 4 910
2019-11-11 10:42:02
0
40
38 Elder
Rettungssocke
#8GPQP2RY
12 4 893
2019-11-11 21:47:24
20
80
39 Elder
elschaetti
#8VQQ2RLCL
13 4 874
2019-11-10 21:30:42
0
0
40 pass
#LV2CVPU
13 4 868
2019-11-11 19:48:48
10
40
41 Ormanci
#8RQPQYCG
13 4 817
2019-11-11 19:55:35
0
80
42 KAI
#RJP0L9C
13 4 766
2019-11-11 16:45:20
0
40
43 Son_Goku1904
#2P8QYGUC
13 4 713
2019-11-11 12:05:55
30
0
44 €đw¡ň
#28URVL0P
12 4 686
2019-11-13 06:30:01
118
200
45 LostinSpace 18
#QUPYPCRC
12 4 590
2019-11-13 06:05:04
90
80
46 royale
#UCR0U9CU
12 4 384
2019-11-13 06:12:45
40
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord