5DudesChillen

#2PRJLLPY

50 547

50 / 50

tburnz is an OG -old girl

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 547
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader redrumdaniel
Phạm vi chiến tích 2 639 – 5 583
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 246
Elder 6
Co-leaders 26
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Goat Jedi
#2JJYP8JU
13 5 583
2019-09-22 04:06:14
466
440
2
1
Co-leader
F9ernation2121
#P0YQYPJJ
13 5 503
2019-09-21 22:48:39
338
560
3 Co-leader
Butler
#2QVYJV00
13 5 354
2019-09-22 05:35:03
354
240
4
4
Co-leader
alex blackrose
#8RVCVY90Y
12 5 354
2019-09-22 05:30:18
200
320
5
1
Dubs8881
#29JYVPLQR
13 5 315
2019-09-22 03:25:08
908
560
6
1
Elder
crothemia
#8Y2YVP90
10 5 312
2019-09-22 01:40:51
0
560
7
2
Co-leader
ProdigyKracker
#LGVPVLRU
12 5 307
2019-09-22 04:56:06
382
670
8
4
Co-leader
cliffhanger
#8P8JLVQ9
13 5 270
2019-09-22 05:11:03
184
310
9 Co-leader
M©n€¥-M!K£
#QVGC0J0
12 5 162
2019-09-22 01:20:45
264
360
10 Phase Light
#QPJUQ8RC
12 5 154
2019-09-21 05:15:01
63
220
11
2
Elder
rojo
#898LY9Y8
13 5 086
2019-09-22 02:09:16
1006
440
12
1
Co-leader
Zamboni
#88QCY8CQ
13 5 070
2019-09-22 02:45:49
588
696
13
1
DragonMage
#99URUYL
11 5 051
2019-09-21 22:30:56
212
160
14
1
Co-leader
davey
#20LR9V092
12 5 038
2019-09-22 00:47:19
236
230
15
3
Shaggyburrito
#8VJ0C0GQ8
12 5 025
2019-09-21 16:59:55
576
440
16
4
im back
#P9Q2CYQYC
11 5 013
2019-09-22 04:24:41
535
400
17
5
Co-leader
TSM
#PY8Y9YR2V
12 4 983
2019-09-22 05:25:07
664
520
18
1
Co-leader
deeprclown
#PYVR0G9QP
10 4 972
2019-09-22 05:50:34
488
640
19 Co-leader
sir mountain
#8RRL0J8Q9
12 4 959
2019-09-17 17:41:26
10
40
20
4
DirtyChiliBowl
#YJRR2QJQ
11 4 943
2019-09-22 02:06:11
214
0
21 Simon
#YG0R92G
11 4 939
2019-09-22 03:20:51
374
240
22
1
Hatake
#8C99LLC8Q
11 4 936
2019-09-22 03:13:29
344
10
23
3
deeznyts
#GRVVL2GU
10 4 925
2019-09-22 01:27:05
74
40
24 Co-leader
GingerSnap
#9QYYCG99L
12 4 897
2019-09-21 03:25:05
140
0
25 joey_justchill
#J02LRPPG
11 4 872
2019-09-22 04:20:36
236
400
26 Co-leader
☠️FreakShow☠️
#20CR9LU
11 4 846
2019-09-21 19:03:26
18
0
27 Co-leader
Rambo
#88RUYRC2P
13 4 827
2019-09-04 07:32:57
0
0
28
1
Co-leader
tburnz
#2YGVJ2Y0Y
12 4 816
2019-09-21 16:21:22
100
120
29
1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
#2URG8YYL2
12 4 800
2019-09-21 23:09:05
26
40
30
2
pollo Ronko
#JCRUL92U
9 4 739
2019-09-21 23:19:49
0
0
31 Co-leader
kmurphy628
#208J2JVCV
12 4 725
2019-09-22 05:14:31
108
110
32
1
Elder
TyAmLegend
#9U2YPV22P
10 4 645
2019-09-22 05:01:22
56
520
33
1
Co-leader
BastilleDay
#2VPYUJPPP
12 4 626
2019-09-22 04:53:30
82
80
34 master
#8PC9CLVP
10 4 571
2019-09-20 22:09:22
0
0
35 Elder
RandomPerson
#8Y8CVQCQ
11 4 493
2019-09-03 18:52:49
0
0
36 Co-leader
ChickenMilitia
#2RV82LJRL
13 4 438
2019-09-19 10:47:01
38
40
37 Co-leader
Fatboyslimkc
#8GUVVPCUP
12 4 435
2019-09-22 02:08:35
174
320
38 Marty
#LL88RRLR
11 4 160
2019-09-20 15:56:43
78
120
39 CrumbbCatcher
#2020YYV22
11 4 060
2019-09-21 22:48:06
84
40
40 Elder
B Mitch79
#82JY9JYQU
12 4 056
2019-09-20 21:54:11
552
320
41 Co-leader
maybam
#QVJYQJJQ
13 4 006
2019-07-27 08:27:19
0
0
42 Leader
redrumdaniel
#2P2QVJYQ
12 4 006
2019-07-30 17:21:49
0
0
43 Co-leader
DustBunnyActual
#YC02RU2C
12 4 005
2019-07-10 12:18:15
0
0
44 Co-leader
sir samson
#2UUQ0J220
12 4 005
2019-08-18 23:40:23
0
0
45 Co-leader
Hungsolo
#9J28GCL98
10 4 005
2019-07-28 16:36:40
0
0
46 Elder
IareZombie
#9CRGJ0YP
12 4 004
2019-07-26 20:07:45
0
0
47 Co-leader
Paradox2
#92C8VPRQV
10 4 001
2019-05-25 03:10:00
0
0
48 Đấu trường 12 Oreo
#8JVGVJJP9
10 3 928
2019-09-22 05:39:47
0
0
49 Đấu trường 9 Amacias16
#JGY2QP0
9 2 739
2019-09-05 20:44:22
0
0
50 Đấu trường 9 Co-leader
dorrispringle
#9U82QYUJG
9 2 639
2019-07-13 00:53:32
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord