I MIRMIDONI

#2PQR0U

59 358

47 / 50

⚜Mirmidoni Family⚜ Top ITA🇮🇹 Gruppo WhatsApp ✅Tornei e premi in 💶. 🔹Per info @FedeMor @AleSicAmik on TG📱VR46 tvb by anonimo

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 59 358
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader McFrederick
Phạm vi chiến tích 4 875 – 6 467
Thông tin hội
Vị trí Ý
Đóng Góp Mỗi Tuần 15 600
Elder 6
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Mario Kempes
#88G8RQGUG
13 6 467
2019-10-17 18:05:21
130
170
2
1
Co-leader
Alessio
#2C982VC
13 6 416
2019-10-17 22:52:36
168
120
3 Co-leader
Daniele™
#QJPPC2V0
13 6 365
2019-10-17 22:54:37
0
0
4 Co-leader
IvanilTerribile
#2JGCUG9
13 6 349
2019-10-17 22:26:56
78
400
5 FrAnCeSc0 SOPrA
#2PVPJUJL
13 6 219
2019-10-15 08:28:33
0
40
6 Co-leader
Mastro Geppetto
#89QQUYPG
13 6 157
2019-10-17 18:34:28
166
240
7
2
Elder
JollyRebels
#22UPGGJ82
13 6 143
2019-10-17 22:23:32
268
320
8
1
KING $
#8YGGVR0LQ
13 6 071
2019-10-17 22:26:35
418
160
9
1
Leader
McFrederick
#89P09UGVU
13 6 025
2019-10-17 22:30:24
884
480
10
1
Mancio™
#YRQY89PC
13 6 010
2019-10-17 22:18:26
402
370
11
5
^._Lo_PoLpO_.^
#Q992J2V
13 5 960
2019-10-17 18:41:49
171
280
12
1
Imop
#UPY990QG
13 5 948
2019-10-17 22:01:25
428
280
13 TOTEM | nikola
#2LQ0820GG
13 5 922
2019-10-17 18:26:58
10
80
14 Nova I Soldier™
#2RVPVRGQ
13 5 900
2019-10-17 22:04:12
0
40
15
3
Elder
IBRACADABRA
#2G8GR8Y8
13 5 886
2019-10-17 20:56:22
134
80
16 it's_El Niño
#8Y2C9P2Y
13 5 852
2019-10-17 19:21:03
0
0
17
8
Pier555
#J2990L9
13 5 836
2019-10-17 22:12:05
1162
400
18
6
xIamGod™️
#PRR8YL0
13 5 824
2019-10-17 20:57:03
230
440
19
2
Mattia
#GRJ802R
12 5 805
2019-10-17 20:16:27
230
320
20
6
Co-leader
♠️AlbyIsPig™♠️
#2P8UG228V
13 5 800
2019-10-17 21:52:08
176
440
21
5
♤Luca♤
#JGGPGR9G
13 5 798
2019-10-17 18:30:36
216
360
22 kekko
#2UP9C29V
13 5 771
2019-10-17 22:13:12
178
360
23 Elder
Mirmi I Alessio
#P9L9GQLLV
12 5 766
2019-10-17 19:39:08
308
320
24
3
Sakshira
#9Q2JGC2U
13 5 749
2019-10-17 22:05:49
176
160
25
13
Co-leader
joooo
#90VURJYV
13 5 712
2019-10-17 20:54:49
378
400
26 Elder
Magic Knight
#P2QRYVJR
13 5 708
2019-10-17 20:23:05
0
40
27
5
Co-leader
rena
#22UU22RRC
13 5 705
2019-10-17 22:20:43
90
320
28 ●•CanideIsDog•●
#22JCQ8PJ
13 5 700
2019-10-17 17:57:11
188
360
29
9
Padoo
#Q9G29R
13 5 695
2019-10-17 20:21:12
136
300
30 Co-leader
ClashWithMc
#Y2QJ0UQJ
13 5 668
2019-10-17 18:18:40
48
200
31
9
Elder
McSushi™️
#29RY2QUV0
13 5 666
2019-10-17 22:09:24
238
440
32
1
karl
#22UYQ8GP0
13 5 643
2019-10-17 22:26:46
20
160
33 Kaishakunin
#2GP8VYV08
13 5 628
2019-10-17 21:29:10
148
0
34
5
Co-leader
Tec87ceT
#UVVUYY9U
13 5 608
2019-10-17 19:52:43
1104
480
35
2
♣️Pollea♣️
#2CRLR9VV
13 5 603
2019-10-17 21:26:37
158
320
36 son gabo
#2GJ8R8QQ9
13 5 600
2019-10-17 20:26:41
468
370
37
2
Larry
#RUC8P2V
13 5 594
2019-10-17 22:48:53
463
490
38
3
Co-leader
Trainer Snake™️
#82QV8U9J
13 5 573
2019-10-17 22:34:57
206
320
39
5
il Professore
#GLVQU8CL
13 5 552
2019-10-17 18:06:09
98
200
40
6
Cristian
#2LR2UJY82
13 5 511
2019-10-17 22:35:35
662
320
41
1
Elder
Lorenzo
#28JPY0QR
13 5 460
2019-10-17 19:22:09
536
310
42
1
MARTINO
#PC2L9UUG
13 5 430
2019-10-17 17:58:16
424
440
43
1
Co-leader
Antonio
#9UQCGL0
13 5 409
2019-10-17 19:30:20
224
240
44 Hazard
#9G92JGJY
13 5 401
2019-10-17 22:55:25
0
80
45 Gab3ry
#PV92CL9
13 5 368
2019-10-16 15:30:37
10
40
46 ACHILLE CACIARA
#8GPL8URP
13 5 093
2019-10-17 20:47:27
10
40
47
1
IT’s⚡️Sparky
#PG2C0QLUY
12 4 875
2019-10-17 03:50:27
60
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord