LeGeNd FoX

#2PGGRL80

52 381

44 / 50

Spenden und teilnahme am Clankrieg sind vorraussetzung. Um Kampfgeist und loyalität wird gebeten. wilkommen ❤️ whatsapp gruppe😈

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 381
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ste
Phạm vi chiến tích 3 135 – 5 736
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 138
Elder 11
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
⭐Stegro⭐
#9RLJYR2Y
13 5 736
2020-01-29 04:37:12
207
200
2 Elder
Marius
#C0P9J9U
13 5 707
2020-01-29 09:47:38
106
120
3
2
Co-leader
narolus
#VGP8YG9Y
13 5 633
2020-01-29 12:30:12
391
280
4
1
Co-leader
geckso
#22VYQP9GJ
13 5 630
2020-01-29 10:36:03
258
200
5
1
Leader
ste
#C8YQP2C2
13 5 626
2020-01-29 09:51:20
288
200
6 Elder
Dure
#2V2LJR292
13 5 515
2020-01-29 10:36:10
266
200
7
2
JoinMyClan
#8R8U0PGCR
13 5 433
2020-01-29 09:04:11
190
200
8
1
Co-leader
Pa*Sports2
#P0C802Y2Q
12 5 429
2020-01-29 12:41:39
402
240
9
2
asa
#899PC88Q
13 5 410
2020-01-29 12:37:13
40
128
10
2
Elder
cmrv
#9JCUJ0YRP
12 5 406
2020-01-28 23:36:45
10
120
11
1
GLG
#8RRUYYJYY
12 5 389
2020-01-29 02:22:30
76
120
12
1
Elder
Samo Sam
#9UYR8PLL9
12 5 355
2020-01-29 08:20:48
286
200
13
1
Co-leader
schmidti.2
#9CCJP9LR
13 5 341
2020-01-29 07:05:19
167
200
14
4
Elder
Tomek
#20GJ80YGV
12 5 336
2020-01-29 07:14:24
104
120
15
3
Elder
Michaelsøn
#GUGGUQUP
13 5 334
2020-01-29 12:03:28
146
200
16
1
Quaresma
#2CQCU8YY0
13 5 329
2020-01-29 04:59:40
104
280
17 Elder
hhp
#8QJR0UPR9
12 5 304
2020-01-29 04:41:01
174
160
18
1
Hani ❤️
#2R9P2828L
13 5 281
2020-01-24 13:48:49
0
0
19
3
Elder
Wiz_Fladenbrot
#2J298L20C
13 5 258
2020-01-29 12:12:42
72
160
20 ali baba
#Y0URCC88
11 5 223
2020-01-29 09:49:43
178
280
21
5
Elder
beezels
#2L8G8R8Q0
11 5 216
2020-01-29 10:21:30
334
240
22
3
Yuzarseef
#PGU890YR
12 5 213
2020-01-29 04:29:46
44
50
23 Elder
Tine1901
#9GQL80G
11 5 194
2020-01-29 08:13:02
343
200
24
3
Ddori96
#8J892RPYC
12 5 152
2020-01-29 12:11:20
258
200
25
1
Co-leader
ZerschmeTerling
#8CL8J89J
13 5 131
2020-01-29 05:02:20
208
200
26 Henk777
#2R22VVPY9
11 5 088
2020-01-29 11:22:34
98
80
27 nezir
#9UPPJ89YP
11 5 076
2020-01-29 05:57:10
62
120
28 Co-leader
mr Lord
#LL8G2QLU
11 4 988
2020-01-29 04:34:13
10
40
29 JONA(;
#28PYPLP2G
12 4 934
2020-01-29 05:24:14
70
40
30 Käptan Kiste
#2QCUJYQ8
11 4 922
2020-01-27 20:24:49
0
0
31 Co-leader
Miss.SonderBar
#9CP0828PR
12 4 905
2020-01-28 15:17:57
50
80
32
1
Tribi
#PPRRLJRRL
11 4 897
2020-01-29 07:17:38
40
80
33
1
Himberdoni
#8LVUJUQUU
10 4 886
2020-01-28 06:06:48
46
40
34
2
Elder
aileen
#P2P8L8P2Y
11 4 863
2020-01-29 12:40:50
351
200
35 ElektroClasher
#9JY0C28Y
12 4 821
2020-01-29 12:45:10
68
120
36
3
Neo
#P8PGGCURJ
12 4 780
2020-01-29 11:16:37
142
160
37
1
Co-leader
Lamacardi
#JP9RCLGC
12 4 759
2020-01-29 10:41:19
70
120
38
1
Luum 11
#228VG99UG
11 4 749
2020-01-29 09:53:00
181
200
39
1
Tim
#8RJQYLLV
10 4 747
2020-01-29 08:54:30
28
40
40 The King
#PQVRC8JJV
11 4 505
2020-01-29 05:16:36
50
120
41 Co-leader
⭐giova⭐
#82GC0PY
12 4 274
2020-01-29 10:50:13
150
40
42 Stavi
#99Y088J9U
10 4 063
2020-01-29 12:24:56
56
40
43 Đấu trường 11 hannes
#P2J9VV2C9
8 3 455
2020-01-29 09:52:14
14
120
44 Đấu trường 10 xEyezOnYou
#PLJ0PRJPC
10 3 135
2020-01-26 11:46:40
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord