Hold This..."L"

#2LG09V22

41 497

28 / 50

Stay Active Donate Participate in WAR or get the BOOT & Promotions are EARNED Rip Duke...

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 41 497
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Artimus.:
Phạm vi chiến tích 3 077 – 5 328
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 480
Elder 6
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Artimus.:
#8CCY0UPP
13 5 328
2019-10-17 02:43:32
278
280
2
1
KI11SquAdenRAge
#P0YY88R0
13 5 307
2019-10-17 06:41:14
226
240
3
1
Co-leader
izabera
#2UR0JQ08G
13 5 244
2019-10-17 03:51:35
394
320
4 Elder
don rascalone
#P8JC9JPG
13 5 207
2019-10-17 03:38:02
268
0
5 Co-leader
Hex15
#LPRQQGJG
13 5 100
2019-10-16 23:13:07
66
80
6 Co-leader
CHECKMATE
#98988UJ9V
12 5 047
2019-10-17 10:13:00
196
280
7 Co-leader
Seths Derpy Dad
#802LYG80
12 5 031
2019-10-17 07:06:40
402
360
8
5
jonathon
#YPQRU0PY
12 4 990
2019-10-16 16:02:26
46
0
9
1
Co-leader
RiskIt4DBiscuit
#9JYLVCJYP
12 4 959
2019-10-17 03:40:00
415
310
10
1
Co-leader
TruWe$t
#90PC9VY8
13 4 936
2019-10-17 06:20:21
438
320
11
3
Dat_Guy
#9RG9QC9Y0
11 4 931
2019-10-17 07:02:19
468
400
12
2
"AiM1RöCkS":.
#VV08UQL0
13 4 919
2019-10-17 03:14:47
0
120
13
1
DA BEAST
#RY8LPQ2Y
11 4 900
2019-10-16 23:15:32
300
170
14
3
Elder
mongoe one
#2YQYC08YL
12 4 880
2019-10-17 06:10:07
104
120
15 sergio
#9G908PQU
11 4 830
2019-10-15 20:10:53
68
120
16 Elder
SECKTER1
#2QPJY8080
13 4 738
2019-10-07 13:34:36
0
0
17 ROGUE ONE
#22VPUCJRQ
12 4 668
2019-10-16 01:54:53
88
160
18 Elder
its over 9000
#8P9VVV9JG
11 4 628
2019-10-16 14:52:35
53
200
19 DANKMONS
#PCP2YJCVG
10 4 624
2019-10-16 02:43:43
51
240
20 ⭐️OILO⭐️
#9Q0QRGLJ9
11 4 612
2019-10-12 20:45:36
0
0
21 bobthebuilder
#9GV9QRRQJ
10 4 596
2019-10-17 02:59:03
344
320
22 Zarox0xcash
#QJRY8ULC
11 4 549
2019-10-16 14:57:00
76
40
23 DerpSeth
#8J00LLC8
10 4 465
2019-10-17 02:15:55
61
80
24 Elder
Exodus 55
#29GYCUY0U
12 4 252
2019-10-14 16:30:56
28
80
25 Gunners
#R02YYYY
13 4 192
2019-10-12 16:41:04
0
0
26 Elder
Chapo
#8P8PVJ0R
12 4 188
2019-10-17 07:36:30
110
240
27 ghost
#9G90QV0L
10 4 003
2019-09-14 02:00:25
0
0
28 Đấu trường 10 Mini Zaro
#9P92URRLC
8 3 077
2019-10-07 23:39:35
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord