CNMI

#2JYJQ9U

28 465

42 / 50

WORK HARD...PLAY HARDER...🤙🏾👊🏾

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 28 465
Chiến Tích Cần Có 400
Clan Leader GAGATASI
Phạm vi chiến tích 561 – 4 776
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 7
Co-leaders 23
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Animot
#G888U9VR
12 4 776
2019-10-20 05:02:20
0
0
2 Co-leader
Guma'Taga
#292RPPGPC
10 4 077
2019-09-24 23:29:41
0
0
3 BEAST_670
#8YCJ9UPC
12 4 010
2019-10-13 18:56:19
0
0
4 Đấu trường 12 Co-leader
IRF
#2QLV090RC
10 3 977
2018-10-23 10:01:45
0
0
5 Đấu trường 12 Leader
GAGATASI
#2RJVLC0U
11 3 971
2019-10-11 11:58:38
0
0
6 Đấu trường 12 Co-leader
SMKINGUN
#P08G8VLU
11 3 814
2018-08-10 18:10:00
0
0
7 Đấu trường 12 Co-leader
TYPHOON
#2YLU829L
12 3 600
2019-10-21 01:20:39
0
0
8 Đấu trường 10 Co-leader
JAM670
#PPUJQ28L
10 3 245
2018-08-01 05:30:52
0
0
9 Đấu trường 10 Co-leader
alexis
#2980VRY0P
9 3 174
2019-10-20 21:16:17
0
0
10 Đấu trường 10 Elder
bulacheru670
#8U9QCJQ0
10 3 110
2019-10-11 07:12:02
0
0
11 Đấu trường 10 TyphoonRita
#9GG0PGJLV
8 3 028
2018-11-05 03:19:50
0
0
12 Đấu trường 10 Co-leader
lad
#RU08QVRJ
10 2 946
2017-12-06 23:34:23
0
0
13 Đấu trường 9 Co-leader
MYME
#822CPGYJ
9 2 742
2017-04-26 12:37:23
0
0
14 Đấu trường 8 Co-leader
shane
#Y99U2CC
9 2 533
2018-09-28 04:29:07
0
0
15 Đấu trường 8 Co-leader
Keolani
#9GVC9U8R
9 2 403
2017-08-11 04:14:55
0
0
16 Đấu trường 8 Co-leader
MyMe670
#PRC89JPQ
8 2 366
2016-11-05 22:25:17
0
0
17 Đấu trường 8 Elder
Birak670
#2QPVVJ0PQ
7 2 357
2017-04-24 20:29:16
0
0
18 Đấu trường 7 trainer 670
#20QQLJL8Y
6 2 190
2017-05-12 21:53:24
0
0
19 Đấu trường 7 Co-leader
zingston
#8LL922LC0
9 2 178
2019-05-14 04:22:24
0
0
20 Đấu trường 7 KAWEHI KALEA
#PR0G9PGQY
6 2 139
2019-05-25 06:22:10
0
0
21 Đấu trường 7 Elder
cozyjokey670
#2QGPGQQY2
8 2 120
2017-08-15 03:35:31
0
0
22 Đấu trường 7 Elder
tonszing
#80G99L2YC
8 2 104
2018-04-21 06:10:48
0
0
23 Đấu trường 7 SHADOW
#LUGP0GCJ
8 2 093
2019-06-16 23:07:05
0
0
24 Đấu trường 7 Co-leader
MiGzTeR
#8Y2YU8GV
9 2 068
2018-08-31 21:32:49
0
0
25 Đấu trường 6 Co-leader
Lutaboii670
#800CU9ULC
7 1 901
2017-07-08 14:43:14
0
0
26 Đấu trường 6 Co-leader
kikz
#Y8GQQUQV
9 1 833
2016-11-03 15:17:24
0
0
27 Đấu trường 6 NIGHTMARE_670
#RVJGGVQ8
8 1 812
2017-01-31 23:44:58
0
0
28 Đấu trường 6 Co-leader
naughty670boi
#20882CCG8
7 1 666
2016-12-10 21:08:24
0
0
29 Đấu trường 5 #GuavaJuice
#CVJQVJ2P
7 1 604
2017-12-31 15:58:13
0
0
30 Đấu trường 5 Co-leader
alfred
#PPLLVLRV
8 1 422
2019-06-01 04:21:46
0
0
31 Đấu trường 4 Elder
zingston
#29LQ9UU0L
7 1 349
2017-10-20 10:40:15
0
0
32 Đấu trường 4 Elder
TheLegend27
#8RYCV9UJR
7 1 291
2018-02-25 01:28:14
0
0
33 Đấu trường 4 Jh3670
#PVQ22UU2U
7 1 178
2019-09-29 13:30:34
0
0
34 Đấu trường 4 Co-leader
RevKev
#9JVY0Q20
6 1 152
2018-01-18 01:23:09
0
0
35 Đấu trường 4 Co-leader
kikazz670
#22UPY0J8L
6 1 138
2016-12-10 02:18:01
0
0
36 Đấu trường 4 The PRESIDENT
#28YC0PGYG
5 1 106
2018-03-11 05:51:53
0
0
37 Đấu trường 4 King lex
#200QCGVJP
5 1 079
2016-11-20 00:20:05
0
0
38 Đấu trường 3 Elder
Natibu
#LYGQG0CU
6 1 051
2017-06-10 15:38:47
0
0
39 Đấu trường 3 Co-leader
Tanaks
#PR22J0VQ
7 945
2016-10-15 23:22:18
0
0
40 Đấu trường 3 Co-leader
Sindålu670
#Q2PPP88V
6 836
2016-10-17 21:37:09
0
0
41 Đấu trường 2 Co-leader
Toyoharu670
#QCQ0R0PY
5 715
2018-04-25 06:42:25
0
0
42 Đấu trường 2 NBA2KGOD
#P9U8VQV28
5 561
2018-12-02 02:40:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord