Tango ROyal

#2GJU0JL

51 254

49 / 50

elder 300 donatii, coleader pe merit. kick: conduită indecenta,>2 offline, neparticipare war. La war se dau TOATE atacurile

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 254
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader XXS
Phạm vi chiến tích 4 004 – 5 753
Thông tin hội
Vị trí Ru-ma-ni
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 734
Elder 16
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Zexxe
#2V0YY0Q0
13 5 753
2019-08-21 21:09:41
358
320
2
1
Co-leader
Equilibrium
#YV9VRU99
13 5 700
2019-08-22 02:01:03
683
400
3 Co-leader
Zhe Man
#CGGURUPY
12 5 535
2019-08-21 23:06:50
140
40
4
2
Co-leader
Iulius Caesar
#80Y9JG9RC
13 5 484
2019-08-22 02:51:56
893
400
5 Co-leader
unknown
#UGL0G8JL
13 5 452
2019-08-22 03:21:13
408
260
6
1
Co-leader
catalin
#22C9GGP0L
13 5 419
2019-08-21 21:56:09
272
280
7
3
Co-leader
Vadu
#9QV0J8V0
13 5 397
2019-08-21 21:40:29
31
40
8 Elder
DoubleM
#8VR0YRGGV
13 5 332
2019-08-22 04:14:10
252
240
9 Co-leader
ARTHUR
#8PRYC9QLR
13 5 315
2019-08-22 04:12:31
290
250
10
2
gaby13
#8JRJ080VY
11 5 222
2019-08-21 22:16:36
18
160
11
4
Co-leader
Damian boss
#9U0L8PQGJ
11 5 217
2019-08-22 03:47:49
329
360
12
2
Radu2002
#82U90UJUG
11 5 209
2019-08-21 15:37:54
61
0
13
3
Co-leader
*The Legion*
#RGJ89GR
12 5 156
2019-08-21 20:14:25
48
200
14
1
Elder
Nu mă mai doare
#8QQCJVRLU
12 5 110
2019-08-21 21:01:10
180
160
15
1
Elder
FaZeNn
#RQP2YGCJ
11 5 107
2019-08-20 18:05:36
28
0
16
4
Leader
XXS
#9UJLCGQ
13 5 066
2019-08-22 02:45:05
97
280
17 Co-leader
Lili
#8Q0QJ0UL
12 5 057
2019-08-21 16:43:50
131
200
18 Elder
LIN JHON CHOY
#89V2PRJ08
10 5 003
2019-08-21 22:28:04
144
200
19
2
Elder
GamerAdy
#200PJ9LL0
11 4 911
2019-08-21 20:19:29
87
240
20
2
Elder
HappyRoyal
#U0QP22C
11 4 905
2019-08-21 22:02:16
209
280
21
2
Elder
#Ghost
#9289LP09Y
10 4 866
2019-08-22 02:41:49
244
240
22
2
Co-leader
Robert
#802JQY02R
11 4 806
2019-08-21 16:24:48
80
0
23
2
Co-leader
EVIL PANDA
#2VPYQJPCY
11 4 775
2019-08-18 06:58:06
0
0
24
4
Robert
#2Q8G8098
11 4 760
2019-08-21 15:51:09
84
200
25
1
Co-leader
Spamael
#8JRCLL82Y
12 4 760
2019-08-21 20:21:56
142
240
26
1
Elder
Andrei
#2YPQ8C99G
11 4 735
2019-08-21 20:46:36
108
40
27
2
Elder
《P》《E》《T》《R》《E》
#2VPR9U22L
10 4 715
2019-08-21 12:45:41
122
200
28
5
carlos
#8VJYJP8UV
10 4 671
2019-08-21 08:43:08
50
120
29
1
Elder
cheski6
#Y80UUGG0V
9 4 653
2019-08-21 22:45:53
93
120
30
1
Samuel 932
#9C2L80002
12 4 649
2019-08-20 18:57:21
0
0
31
1
Elder
TICA
#9U2L0Y00V
10 4 643
2019-08-19 16:30:37
10
40
32
2
Elder
Mohamd
#Y2QV2VJGP
10 4 642
2019-08-21 13:28:41
274
80
33
2
RăzvanRI
#8J22LV2JP
11 4 638
2019-08-21 21:02:01
240
240
34
2
Seba Royal 19
#2RJLJCGPC
10 4 634
2019-08-21 08:25:15
106
160
35
2
Elder
PAULIACOB
#9PPLUQ2QL
10 4 626
2019-08-21 22:15:19
10
200
36
2
Leon
#9CYVQ88CP
10 4 539
2019-08-21 14:52:40
38
80
37
2
Elder
Gorgiana
#PYP9222Q2
10 4 445
2019-08-21 21:04:09
600
280
38
2
Alin673
#8Q0C0JQGY
11 4 344
2019-08-21 20:32:26
8
40
39
3
Mihaitza
#929UGQUC0
9 4 240
2019-08-19 09:54:35
0
0
40 КаРтИ_В_РуКи
#8U90VJ2UG
11 4 238
2019-08-21 21:14:04
28
40
41
2
Elder
Costi TV
#PPJGGGU2J
9 4 160
2019-08-21 18:44:46
46
80
42
2
JustinYTProgame
#2UQVGJP8L
11 4 154
2019-08-20 09:12:59
0
0
43
2
GEORGE™
#88U22YGG2
10 4 149
2019-08-21 07:20:49
28
120
44 emre
#8RU0PQ0PJ
9 4 094
2019-08-21 18:33:20
0
0
45
1
Bianca Achim
#982Q9Y29C
11 4 038
2019-08-20 22:20:25
40
40
46
1
alexio
#80VY2QJUY
11 4 012
2019-08-21 21:08:19
41
0
47 Ciucas
#89R92R08C
9 4 007
2019-08-21 23:12:48
0
0
48 Elder
Sedo
#8UR8PPLLU
10 4 005
2019-08-22 01:12:40
86
320
49 Katav
#Y29CV9YU
10 4 004
2019-08-22 04:14:22
48
8

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord