que la famille

#2GGGCVLP

52 452

49 / 50

let's make it to the top ☝️😍

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 452
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader wahbi abd
Phạm vi chiến tích 3 764 – 5 777
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 813
Elder 25
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
firas
#GRR2RUP9
13 5 777
2019-09-22 22:52:44
947
560
2
1
Co-leader
jalloul
#LCGYUGY8
13 5 604
2019-09-22 22:44:03
364
320
3
1
Leader
wahbi abd
#2LPQR282U
13 5 597
2019-09-22 02:03:55
860
560
4 Co-leader
maagii
#90R902C20
11 5 448
2019-09-21 23:36:12
342
40
5
1
Co-leader
HellBoy6
#292Q00VY9
12 5 403
2019-09-22 19:54:40
949
600
6
1
Co-leader
ilyes
#2VLVR20QL
12 5 383
2019-09-22 19:13:38
140
280
7 Co-leader
☆☆monta☆☆
#QJGRYGV8
11 5 309
2019-09-22 20:54:25
525
440
8 Co-leader
imed
#8CQ2UUJ0Q
12 5 288
2019-09-22 20:22:36
75
240
9 Co-leader
iheb di vanci
#8Y0G0Y2P8
12 5 283
2019-09-21 04:59:28
147
0
10
1
Elder
hb
#2G2Q2P288
11 5 270
2019-09-22 21:34:04
246
400
11
1
Co-leader
karim
#U0RV9U0V
12 5 265
2019-09-22 20:24:46
715
680
12
6
Co-leader
omarino
#9YYY0GRG8
11 5 264
2019-09-22 20:53:42
522
530
13
1
Co-leader
armiry H.B.H
#8J909VLL2
11 5 258
2019-09-22 23:13:33
663
480
14
7
Elder
ahmed
#2PCRQCYQP
11 5 225
2019-09-22 18:21:00
118
160
15
4
Elder
nassim1919
#9GY8YGP0L
12 5 220
2019-09-22 22:53:11
830
600
16
2
Co-leader
med lam
#9JQ0Q922Q
12 5 217
2019-09-22 13:00:13
226
320
17
4
Elder
chakib haw
#PYUUVGL09
10 5 210
2019-09-22 22:53:07
286
400
18
3
Co-leader
arg klil
#8P2PR9RVQ
12 5 169
2019-09-22 23:17:47
60
200
19
3
Co-leader
youssef
#9PJR890QG
11 5 155
2019-09-22 21:32:36
387
560
20
4
Co-leader
amineee
#8UV090L80
11 5 149
2019-09-22 23:17:42
102
280
21
2
Elder
mahdi
#8UV88R0C2
10 5 147
2019-09-22 23:05:08
512
500
22
5
Elder
jawher
#PP0R298JJ
10 5 137
2019-09-22 22:01:01
159
160
23
1
Elder
mohamed
#P2GCY88C9
11 5 135
2019-09-22 15:21:44
396
400
24
4
ah
#2YPU9URGQ
12 5 123
2019-09-22 00:12:03
358
280
25
8
Elder
akram
#PY0YPY2RV
10 5 107
2019-09-22 21:02:27
560
400
26
3
morphine x
#9029CR8JG
10 5 068
2019-09-22 12:36:58
20
40
27
1
Co-leader
Jokeasy
#28PUGLJ8Y
12 5 054
2019-09-17 17:36:10
0
0
28 Elder
Goblin
#29RRL2VLL
11 5 049
2019-09-22 07:09:48
303
560
29
4
Elder
JOKER 2
#28LJVLCYR
10 5 048
2019-09-22 19:24:51
410
240
30
1
Elder
MIRO
#YY0RPJ90
11 5 028
2019-09-22 20:31:58
20
120
31
1
Elder
c.ronaldo
#PURGVUUPV
11 5 014
2019-09-22 22:01:30
105
600
32
2
Elder
hamza
#8JVQUGPPP
11 5 013
2019-09-22 21:58:40
144
280
33
1
Elder
Swi
#CCRU0R8
10 5 010
2019-09-22 20:59:33
227
280
34
1
Elder
baha
#RGPGPVUY
10 4 995
2019-09-22 17:07:33
55
80
35 Co-leader
el bouraoui
#8RJP0PGV0
11 4 952
2019-09-22 20:43:02
0
0
36
1
Elder
bou3en
#92GC2UG9R
11 4 910
2019-09-22 22:13:17
158
80
37
1
Elder
jasser
#VVCCLUJJ
10 4 909
2019-09-22 17:01:04
104
120
38
2
Co-leader
BOOST MAN
#8RLLQLV2C
11 4 853
2019-09-20 15:53:05
22
80
39 Elder
mohamed
#9UQ0VVP9C
10 4 767
2019-09-21 10:59:28
112
240
40 Elder
gaston
#PP98Y9P8P
10 4 734
2019-09-21 22:26:31
0
40
41 Elder
chlaykha
#YYPPL8LVV
10 4 731
2019-09-22 21:59:17
704
390
42 Co-leader
Baby-Dragon
#PVYU0QCGL
10 4 728
2019-09-22 15:17:43
136
520
43
1
Elder
chedi
#YYVC2QJ0V
9 4 710
2019-09-22 21:40:32
175
160
44
1
Co-leader
broom
#PG9GR892L
10 4 708
2019-09-22 16:24:49
364
320
45 Elder
THE KING
#JQP2QCQY
11 4 700
2019-09-21 19:48:34
0
0
46 Elder
the predator
#2QCP0CQ2P
11 4 638
2019-09-16 22:46:31
0
30
47
1
Elder
david
#8Y28YCYR0
10 4 591
2019-09-22 20:39:01
0
40
48
1
Co-leader
بوبو
#GLGJG0R
13 4 577
2019-09-22 09:00:49
324
0
49 Đấu trường 12 Elder
Achref
#9V8VU9PV0
10 3 764
2019-09-22 21:45:55
280
200

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord