darkkillers

#2CLR0298

37 999

42 / 50

Para subir de rango se debe donar cada que pueda para resivir de igual manera -ALIANZA- 🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 37 999
Chiến Tích Cần Có 800
Clan Leader DARKGONE01
Phạm vi chiến tích 1 415 – 4 801
Thông tin hội
Vị trí Cộng hòa Dominican
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 878
Elder 11
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Kawasaki Blue
#9VUU9ULV9
11 4 801
2019-08-17 02:26:33
231
195
2 Co-leader
Ras Alghul
#82CPVUY90
11 4 691
2019-08-16 22:01:47
214
240
3 Co-leader
Bma
#9L0YGY9G2
10 4 677
2019-08-16 04:04:59
0
80
4
1
Co-leader
lord anibal
#Y99Y9CQ9
11 4 614
2019-08-16 06:56:35
8
20
5
1
Elder
pussPuss
#PQPULG8QL
9 4 587
2019-08-17 04:05:47
30
53
6 Co-leader
Pablojunior
#9Q9P0V00V
11 4 547
2019-08-12 17:52:07
30
0
7 Elder
Rambo09
#PVRJ8YJYJ
9 4 546
2019-08-17 03:04:08
144
0
8
1
Titua
#9C0PP8RQV
10 4 186
2019-08-16 22:55:55
158
40
9
1
Elder
lockstar
#9GJYY0QU8
9 4 180
2019-08-17 09:52:55
240
360
10
4
Elder
manueell
#9JRYPJP0J
10 4 158
2019-08-17 00:39:57
112
230
11 Jirex
#8YPJGJPJ
10 4 077
2019-08-16 16:41:54
0
0
12
2
Elder
DON CRON
#2PJ8J9RPP
10 4 064
2019-08-17 04:23:06
34
20
13
1
Elder
lelo3366
#889RPVY2C
10 4 009
2019-06-21 13:11:56
0
0
14
1
Leader
DARKGONE01
#9GYL0UV
12 4 003
2019-07-27 02:30:06
0
0
15 Đấu trường 12 Co-leader
playlandkiller
#2LPPYLY9P
11 3 924
2019-07-16 13:59:21
0
0
16 Đấu trường 12 "EL FUERTE"
#2LUPUJ0Q
12 3 836
2019-07-02 23:19:21
0
0
17 Đấu trường 12 Benjasaurio ;3
#YY8Q9J9Q2
8 3 723
2019-07-27 18:04:57
0
0
18 Đấu trường 12 Elder
withe dead
#QPQU0UG8
10 3 693
2019-06-16 13:53:00
0
0
19 Đấu trường 12 Elder
Gotcha
#LUJ8V28R
12 3 690
2019-08-17 10:44:15
288
350
20 Đấu trường 12 GodofBC
#9Q9VPGGL
8 3 682
2019-07-24 05:23:48
0
0
21 Đấu trường 12 jermy
#P2C0U8GR8
9 3 668
2019-08-12 14:09:44
28
0
22 Đấu trường 11 Elder
Nie Li
#P8C0GU8V8
10 3 563
2019-02-08 18:08:03
0
0
23 Đấu trường 10 JHONATTAN
#9PGQP0YP
10 3 087
2019-05-02 15:47:25
0
0
24 Đấu trường 9 Co-leader
darkin
#UVCUQ0U
10 2 834
2018-07-28 03:17:25
0
0
25 Đấu trường 9 Gianluca
#PC0LL0JLY
8 2 803
2019-05-31 12:02:23
0
0
26 Đấu trường 9 mairili_kikino
#9YGGR9Y90
8 2 776
2019-08-15 18:46:32
11
30
27 Đấu trường 9 Elder
Shiro
#98U9CGP2G
8 2 749
2018-07-02 04:21:56
0
0
28 Đấu trường 9 SMOKIN' ACE
#P9J2RQQLY
9 2 694
2019-06-27 11:10:14
0
0
29 Đấu trường 9 valenchu
#P0VRUL22P
9 2 635
2019-08-16 21:39:01
36
30
30
1
Đấu trường 9 oscar
#G0VG998
8 2 608
2019-08-07 02:45:43
0
0
31
1
Đấu trường 8 hector
#98G9PR22G
7 2 548
2018-12-26 23:41:44
0
0
32
1
Đấu trường 8 luii
#9VYCQV22Q
8 2 451
2018-12-26 17:04:01
0
0
33 Đấu trường 8 frendii
#PVPY2GJVY
6 2 426
2019-08-17 02:16:49
110
120
34
2
Đấu trường 8 Sixon
#82RRUCCQU
8 2 408
2019-01-19 16:57:31
0
0
35
1
Đấu trường 7 remolon25
#LP9JVPGJ
8 2 298
2019-01-07 22:17:03
0
0
36
1
Đấu trường 7 DinoRex
#9QUG0Y8RU
8 2 161
2019-07-31 17:58:13
0
0
37
1
Đấu trường 7 NinjaCentaur
#2CQUQVGQC
7 2 140
2019-08-15 13:52:10
100
30
38
1
Đấu trường 7 Elder
Elveganokill3r
#28U2Y0JY0
8 2 105
2018-03-26 20:23:03
0
0
39
1
Đấu trường 7 Eguin
#P8YUYRQY9
8 1 985
2018-12-24 21:19:06
0
0
40
1
Đấu trường 6 nicolasgg
#2CVLVV00L
8 1 720
2019-08-10 13:45:18
0
0
41
1
Đấu trường 6 popularmmos
#88VLYJQUJ
7 1 600
2019-07-29 14:17:04
0
0
42
1
Đấu trường 5 Co-leader
Yrema21
#8UR2JGUQU
6 1 415
2019-05-25 18:04:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord