Danish Anomaly

#29PVL

47 279

41 / 50

DK clan, also Coc and BB. Danish people only, ansøg på dansk. Doner mindst 200 og brug alle angreb i war, ellers 👞✋✋

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 279
Chiến Tích Cần Có 600
Clan Leader KBBjerregaard
Phạm vi chiến tích 2 182 – 5 386
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 732
Elder 3
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
meilandt
#9QPYJ8PP
13 5 386
2019-10-21 05:45:40
26
40
2 Leader
KBBjerregaard
#8JVV9YL
13 5 380
2019-10-21 08:08:24
20
70
3 Elder
Thisen
#2G92PUVUL
13 5 347
2019-10-21 09:35:25
152
40
4 Co-leader
ANton
#U8PJPPCJ
12 5 323
2019-10-21 12:06:25
96
40
5 Co-leader
Ghaza
#PLQU0UU
13 5 169
2019-10-21 07:17:35
38
30
6
1
Djummovich
#8UJ8PL2QV
13 5 143
2019-10-21 08:50:20
30
60
7
1
Co-leader
ThoDah
#2QGQV8G
13 5 129
2019-10-21 11:11:35
66
40
8 Co-leader
..Buller..
#2R9LC98J
13 5 068
2019-10-21 07:57:15
78
40
9 kragsskjold
#R8GLUP
11 5 053
2019-10-21 09:34:01
20
32
10 Havmand
#80QGU0GRG
12 5 017
2019-10-21 09:41:48
28
20
11 Co-leader
Danish Viking
#LQ2JG2R
12 5 000
2019-10-21 07:13:14
8
60
12 Co-leader
RidderRust
#8V0PRLR
13 4 887
2019-10-12 11:40:42
0
0
13 nickimalou
#YURJGLU
13 4 849
2019-10-20 10:43:51
0
0
14 Neitro
#YG2VRQ9P
12 4 805
2019-10-21 12:14:47
38
40
15 Konge
#J9YVRLY
10 4 802
2019-10-20 20:51:28
0
30
16 Aho1110
#LP2L0CR
12 4 713
2019-10-15 17:35:37
0
0
17 F***nugget
#PVGC8CQU2
10 4 692
2019-10-21 12:24:43
0
0
18 Jonas 1st
#8VURYG28
12 4 684
2019-10-20 21:33:06
0
20
19 Fede fortand2
#9VQC808JJ
11 4 674
2019-10-20 20:13:29
0
0
20 Thisen2
#8VU8099RP
10 4 585
2019-10-18 09:46:36
0
0
21 MikLz
#8CJ0GGCL
10 4 528
2019-10-21 05:53:09
28
40
22 Lillehombi
#29V00CUPP
10 4 528
2019-10-07 12:58:13
0
0
23 Jonas KK
#LGR2QG02
12 4 495
2019-10-20 18:55:25
0
0
24 loading...
#PVLYJ09C
10 4 422
2019-10-20 20:25:03
0
0
25 Elder
Moccamamma
#G0PQ2C2C
12 4 417
2019-10-18 19:55:10
0
0
26 Peter
#CQUCQ82
13 4 415
2019-10-21 08:02:50
0
0
27 Nowa
#8R8YR2YC8
11 4 415
2019-10-21 03:13:33
0
0
28 >< Johan ><
#R89UJ0JR
10 4 414
2019-09-05 20:59:46
0
0
29 Se
#2UYLRPP2V
10 4 405
2019-10-21 05:26:31
26
40
30 Derninus
#8Y9RQQRCP
12 4 330
2019-09-25 13:04:07
0
0
31 TheKing
#C0JU2
11 4 322
2019-09-09 13:02:03
0
0
32 fakeryUo
#9028UJRL2
10 4 292
2019-10-21 04:54:06
50
40
33 #PP_PAULSEN
#PL22QQGYC
10 4 284
2019-10-21 12:24:40
0
0
34 Co-leader
Hyrma
#PYCVJ
13 4 188
2019-10-17 15:14:12
0
0
35 Elder
Jepp2078
#V0GLJ8RG
12 4 173
2019-10-13 15:25:34
0
0
36 InFomZ
#2Q8QQYQR0
11 4 165
2019-09-22 12:53:50
0
0
37 Flapzi
#2QCQPQGLY
11 4 162
2019-10-14 14:27:39
0
0
38 Lemarcus
#PJUQ998
12 4 058
2019-10-21 05:32:20
28
50
39 Đấu trường 12 Doom_Jozzi
#YCC9V0RJU
8 3 609
2019-10-21 09:26:44
0
0
40 Đấu trường 8 Ronaldoemil
#VQ0JLCJJ
9 2 507
2019-10-07 09:30:38
0
0
41 Đấu trường 7 Q8
#Y0JJ9J98Y
7 2 182
2019-10-14 11:20:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord