Nova BZH

#28ULPRGJ

47 475

48 / 50

Clan ouvert à tous les joueurs actifs et motivés pour les guerre de clan, faire des dons et échanges ! Vous êtes les bienvenus !

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 475
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader yolec2
Phạm vi chiến tích 3 049 – 5 475
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 009
Elder 1
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Erwan
#P2L9ULPL
12 5 475
2019-07-21 20:15:38
0
0
2
1
B35kent
#9QYUPQQL
12 5 443
2019-07-21 15:28:41
0
0
3
2
Elder
Fender
#2RC22PQUR
12 5 420
2019-07-22 17:46:49
31
80
4 Co-leader
Blatz
#8R2LU90PC
12 5 263
2019-07-22 09:38:32
92
40
5 PEANUTS
#Y099CCG0
13 5 134
2019-07-22 16:46:56
38
40
6
3
Co-leader
mira
#8QQG09PCQ
12 5 060
2019-07-22 18:16:29
92
68
7 Co-leader
Papabounty
#8QYLQJ2UU
11 5 045
2019-07-22 13:11:32
0
0
8
2
Leader
yolec2
#8GUCQL0U9
12 5 037
2019-07-22 11:17:53
98
40
9
1
cam royale YTB
#8JVY28C2
11 5 005
2019-07-22 14:11:05
28
40
10 stormer
#P89QY299
11 4 929
2019-07-21 15:56:01
0
0
11 TheBlackFireHD
#2Y8292VLY
11 4 902
2019-07-21 10:56:37
0
0
12 zikos
#PPUP28JGC
11 4 860
2019-07-18 20:16:15
0
0
13 clevev
#PUPGV0JU8
10 4 804
2019-07-22 15:57:55
0
0
14 Razor 90
#JJPY29R
11 4 761
2019-07-22 17:32:39
118
77
15 wali
#990Y0820Y
10 4 758
2019-07-22 13:47:31
8
0
16 InfiernoBlanco
#C28RUQ2Y
11 4 727
2019-07-22 15:32:23
0
0
17 GrIxX Eliott
#GJLJ8G92
11 4 704
2019-07-15 15:08:03
0
0
18 loulouc35
#PP0GJ88JL
10 4 701
2019-07-21 20:41:00
0
0
19 timèo
#8908RVR2P
11 4 693
2019-07-12 16:03:25
0
0
20 Licorne soyeuse
#89JQ0RUP8
11 4 681
2019-07-21 22:03:14
0
0
21
2
Agrawal
#JJJL29J9
11 4 455
2019-07-21 05:24:01
0
0
22
2
Sly83
#2L8YJ92UL
10 4 381
2019-07-22 17:11:58
0
0
23
2
dedwood
#2Y8YC2JP
12 4 302
2019-07-22 17:22:43
8
40
24
2
REBTHELEGEND
#89VPJYUV
11 4 267
2019-07-22 17:34:13
22
0
25 Let Me Win!
#88RLJ9GV9
10 4 220
2019-07-21 22:12:42
0
0
26
1
sid
#9YV9YC80U
10 4 166
2019-07-22 18:18:13
50
80
27
2
lolito68470
#9RPPCL8RY
10 4 124
2019-07-22 11:57:27
0
0
28 max 973
#PUY0PV0LG
8 4 116
2019-07-22 03:26:23
0
0
29
1
ROCAMBOLE ❤
#UQ02GPR9
11 4 049
2019-07-21 15:32:52
0
0
30
1
mateo pro
#2P9CJU0JR
10 4 044
2019-07-19 19:19:43
0
0
31
1
Đấu trường 12 Luka The Great
#22GGYVY9
10 3 982
2019-07-21 15:13:57
0
0
32
1
Đấu trường 12 bjsbob
#GJ0CPJQ9
11 3 895
2019-07-22 16:01:35
28
56
33
2
Đấu trường 12 phoenix blue
#PGPUYQG9R
9 3 862
2019-07-22 09:04:01
32
40
34
2
Đấu trường 12 aykun2006
#J9200C0G
9 3 840
2019-07-22 17:15:56
0
0
35
1
Đấu trường 12 gecko
#8YPCVCYGU
9 3 840
2019-07-20 15:05:44
0
0
36
3
Đấu trường 12 noham
#PCV2JQCQ9
9 3 804
2019-07-22 18:19:52
106
80
37 Đấu trường 12 唯一审判
#8JL92RC8
9 3 746
2019-07-22 12:40:46
48
0
38 Đấu trường 12 lol
#9CR0V0C8Q
10 3 739
2019-07-22 18:18:14
24
48
39
1
Đấu trường 12 bydule
#9GURV289C
8 3 683
2019-07-22 11:24:30
8
40
40
1
Đấu trường 12 一个人
#PPJPRUR0P
9 3 668
2019-07-22 07:37:59
18
0
41
1
Đấu trường 12 ♧♧♧FARID♧♧♧
#P2CRVQYYU
10 3 609
2019-07-22 09:26:09
0
40
42
1
Đấu trường 12 kxway-
#P8GRL9RVY
8 3 600
2019-07-22 18:00:17
26
0
43
3
Đấu trường 11 fireman
#20LQCYP0J
10 3 536
2019-07-22 17:17:59
28
80
44
1
Đấu trường 11 emma
#Y2U0VPQCG
7 3 535
2019-07-22 10:50:49
58
40
45
1
Đấu trường 11 daviddragons
#YP2C9UUPR
8 3 511
2019-07-19 01:14:20
0
0
46
1
Đấu trường 11 Zeguardi NP
#Y0GPJ9UU2
8 3 506
2019-07-22 16:04:49
0
0
47
1
Đấu trường 10 lesonny
#P9C9QUQUV
9 3 288
2019-07-22 13:06:48
48
80
48
1
Đấu trường 10 stevy
#22P2Y02JQ
8 3 049
2019-07-15 20:26:07
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord