DutchElysium

#22UVV9LG

46 636

45 / 50

Welkom bij DutchElysium 🔥 Actieve clan 🔥 Join 4600+ 🔥 Niet actief of eindwar vergeten is demote/kick 🔥 Doneer 🔥 Have fun!🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 636
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader pootje
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 134
Thông tin hội
Vị trí Hà Lan
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 010
Elder 10
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Iniesta
#P9JCQYQ8Y
12 5 134
2019-12-06 23:05:48
654
240
2
2
Co-leader
(^▽^oops (^▽^)
#2R9QUQ280
13 4 978
2019-12-06 23:02:00
168
370
3
1
Elder
referentie
#2G008G8U0
12 4 974
2019-12-06 12:13:01
232
440
4
1
Elder
Davin
#CJJPLRL
12 4 955
2019-12-06 22:02:02
313
400
5 Co-leader
gerard1337
#PU2P2LJY
13 4 931
2019-12-06 18:06:48
448
440
6 Big pro
#8P0RG9QY2
12 4 857
2019-12-06 22:10:15
120
320
7
2
Co-leader
UrsinusG
#9L2CJU8U
12 4 839
2019-12-06 22:33:33
625
520
8 Leader
pootje
#2JVLYVGVJ
12 4 824
2019-12-06 22:15:27
548
520
9
1
F.T.P.
#U82V2P8Y
12 4 791
2019-12-05 10:25:06
52
120
10
3
Co-leader
luukielol10
#8G2L2P2R
12 4 774
2019-12-06 19:55:40
412
290
11 Co-leader
markommeren
#JRCJ09YC
12 4 751
2019-12-06 22:23:30
550
440
12 Elder
Chriselier
#90UCYPVYQ
12 4 730
2019-12-06 18:38:10
69
144
13 Co-leader
yoyochamp
#2YCP0LV8G
12 4 721
2019-12-06 12:47:46
178
360
14 Elder
Gerwintsjj
#U9G9PVC
10 4 698
2019-12-06 18:41:25
216
440
15
1
rick de minion
#8LV8RVU2
11 4 685
2019-12-06 20:24:27
492
320
16
1
bafjes
#PLL29YLV
10 4 673
2019-12-06 22:29:08
346
250
17 Kartoffelsalat
#YRLLUP0L
11 4 654
2019-12-06 17:07:20
276
360
18
17
晨炫
#YQ2RGCRP2
9 4 629
2019-12-06 12:23:05
60
128
19
2
Elder
duck
#9VP9U0LVL
10 4 622
2019-12-06 22:41:59
328
460
20
2
seth:)
#CQQVVR2
11 4 611
2019-12-06 22:13:19
197
220
21
8
ghost-killer
#22UG9PVC2
11 4 609
2019-12-06 18:50:21
358
200
22
4
Supercell
#8PCCGQU2P
11 4 601
2019-12-06 19:14:34
265
120
23
3
jop verjans
#8QLU88Q9
11 4 582
2019-12-06 21:51:18
91
80
24
2
Youssef
#8V2QULCVP
11 4 572
2019-12-06 18:11:29
355
230
25
1
Trainer Johnny
#YPPCJ9CYY
10 4 548
2019-12-06 14:30:16
10
0
26
1
KoeGaming_JWZ
#CVL8CQVU
12 4 536
2019-12-05 20:32:52
121
200
27 tuinman joram
#PPUCP9P0U
10 4 532
2019-12-06 19:39:50
196
120
28
9
SimonOke
#PJY8QY2Q2
10 4 532
2019-12-06 15:56:46
18
120
29
1
Co-leader
tuna
#9J88V292Q
12 4 511
2019-12-06 22:33:35
1046
490
30
1
Elder
Lasseee_07
#Y820QUY0P
10 4 499
2019-12-06 22:29:24
216
320
31
8
Elder
ral999
#P8R92J9VG
10 4 497
2019-12-06 19:17:29
349
320
32 Elder
Muccle
#P0RY208C
11 4 493
2019-12-05 12:02:00
102
120
33
5
sr_Sirchy_
#9JPC2JJCV
10 4 493
2019-12-06 22:18:12
675
440
34 Schnittlauch
#89RG092RP
11 4 466
2019-12-04 09:28:18
0
0
35
1
bokmwoan
#2PGQV2RCG
10 4 338
2019-12-06 20:47:48
121
80
36
1
Ryanprobeest
#98RPYQJLG
10 4 326
2019-12-06 07:10:37
24
40
37
1
jevader34
#PCPCQRV80
10 4 302
2019-12-05 07:57:32
0
0
38
1
Co-leader
oscar
#2C08CYGLV
12 4 286
2019-12-06 21:24:25
118
280
39
1
GewoonMarso3
#VPV92VPU
10 4 272
2019-12-06 21:41:59
48
120
40
2
Panzermitch
#8C2YQR2L2
10 4 217
2019-12-06 18:42:44
187
200
41
2
Elder
wezzoolll
#9LGRPC9Y
12 4 016
2019-12-06 20:06:06
170
400
42
2
GlennXPro
#PJVJYY2G
11 4 001
2019-12-01 10:39:10
0
0
43
2
Sancuri
#Q00CJURV
12 4 001
2019-11-30 07:51:38
0
0
44
2
Co-leader
tilletang
#2VC8V0Q00
12 4 001
2019-11-27 22:32:13
0
0
45
2
Elder
Dennisvv
#9PCG09RQY
11 4 001
2019-11-30 21:42:13
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord