Pan de Batalla

#228C898L

50 647

41 / 50

Bienvenidos a Pan de Batalla, más que un clan una familia!!! We welcome top pros to join us. JUGADORES SERIOS. WhatsApp Group!

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 647
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader Juampi Terán
Phạm vi chiến tích 3 732 – 5 553
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 268
Elder 16
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
Maucho
#VY9UYVG
13 5 553
2019-09-16 02:30:45
40
0
2
1
MartyXTH
#2Q0PV88QQ
12 5 485
2019-09-16 03:47:46
10
8
3 Co-leader
Tincho
#Q829GYQ8
13 5 429
2019-09-14 16:04:25
0
0
4
3
Elder
Juan Solo
#C99L09G
12 5 416
2019-09-16 03:18:45
0
0
5
4
Elder
zary
#9LRCLJPUC
11 5 402
2019-09-16 02:31:26
10
40
6
1
Elder
zapa
#PQVYY8G0
13 5 398
2019-09-16 01:49:52
10
0
7
3
Elder
Franz DM
#JJ0VLRGU
13 5 395
2019-09-16 00:48:03
10
0
8
2
Co-leader
Ale
#2GPRJU9UL
13 5 371
2019-09-16 01:10:09
10
30
9
1
@bdnxdx(+_×)
#P9PVVGURP
11 5 351
2019-09-16 01:04:16
20
0
10
2
Elder
Villa
#22JRCRQVV
13 5 326
2019-09-16 00:30:15
0
0
11
1
ChOqUiTo
#QJ8J9PJU
12 5 300
2019-09-16 01:13:33
30
0
12
1
Elder
slade
#9YJ09Q0V
13 5 268
2019-09-15 14:42:53
0
0
13
2
Elder
Mallea
#2GGJQL0RC
12 5 251
2019-09-16 01:49:02
0
40
14
9
Elder
ale!aleman
#9C8GY9VVJ
11 5 223
2019-09-16 03:57:53
0
0
15 Co-leader
Sebas
#9ULRGC2JU
12 5 209
2019-09-16 00:54:11
0
40
16
2
Elder
Darkar
#QJ0QC9RP
12 5 186
2019-09-15 18:27:05
0
0
17
3
Co-leader
Villero
#CUVCY8Q8
13 5 160
2019-09-14 07:01:12
0
0
18
2
Elder
Arturin C.L
#9YPCCC0YR
12 5 159
2019-09-15 23:23:37
0
0
19
3
Jorge
#8RQJCRJY0
12 5 134
2019-09-16 03:21:59
10
0
20
1
Elder
brandon dj
#2QQR2RULR
12 5 123
2019-09-16 03:10:01
40
40
21
4
Brian
#2UYPLRUQ
13 5 115
2019-09-14 19:14:18
0
0
22 Dush
#8QVL2UCR
12 5 104
2019-09-15 23:54:56
0
0
23
2
<<<DK^DASH>>>
#92YPYLJJQ
11 5 052
2019-09-15 14:58:47
0
0
24 ortiz
#2VR9L0RQ0
12 5 044
2019-09-16 01:42:53
20
20
25
2
cris
#VGPU9YLJ
12 4 991
2019-09-16 01:14:28
0
0
26
1
j.p.m
#8RU8P0892
11 4 923
2019-09-09 19:21:46
0
0
27
1
N-Palenque
#2Q9GL0LV
12 4 904
2019-09-15 02:43:17
0
0
28 kratos
#2U9R9J8GU
11 4 871
2019-09-12 01:00:05
0
0
29 luis192021
#2YU2CYUL9
11 4 848
2019-09-10 10:56:54
0
0
30 Leader
Juampi Terán
#89G29GUCP
13 4 839
2019-09-13 12:41:47
0
0
31 josue
#2RUPYUVYC
11 4 834
2019-09-15 20:15:02
0
0
32 Elder
kevin jr
#9UY0LUCC
11 4 812
2019-09-15 13:05:50
0
0
33 Elder
Sebbi The Darks
#2C2CJR0JR
10 4 784
2019-09-16 03:29:04
40
0
34
1
Elder
Ale Villa
#22UJYRV2
13 4 784
2019-09-15 17:22:30
0
0
35
1
Elder
andresotolo
#G29J82YG
12 4 758
2019-09-08 00:25:07
0
0
36 mathewgentleman
#Y202UYVV
12 4 329
2019-09-09 02:37:05
0
0
37 M4ur¡
#RV2VUG
11 4 324
2019-09-15 19:04:30
0
0
38 Estrellita66
#G2LJ20L9
11 4 316
2019-09-16 04:19:06
18
40
39
1
Mauri
#2VGQPPRGR
11 4 157
2019-09-02 00:02:02
0
0
40
1
NitZeN
#GGGR20VU
12 4 154
2019-09-05 13:01:58
0
0
41
1
Đấu trường 12 Nata
#PL0Q89GR9
9 3 732
2019-09-15 23:43:47
0
10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord