0.3

#20QQCP2Q

58 291

49 / 50

지원150이상/수집일 참여시 전쟁일 필참!!!/토큰뺏기🚫/활동이 활발하신분 적극환영합니다~🤗🤗/오픈채팅방도 있으니 많은참여부탁드려요😘/최대🏆6000up! 랭커클랜 0.3!15기까지 있어요-지랭6등

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 58 291
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader 그렇
Phạm vi chiến tích 5 065 – 6 171
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 760
Elder 19
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
7
Elder
뭐하는거니
#8RJ9088QV
13 6 171
2019-10-21 06:28:55
60
40
2
1
Co-leader
힘내!!
#290R909PC
13 6 140
2019-10-21 06:15:24
0
0
3
1
Co-leader
맹수
#9QCU20VQQ
13 6 076
2019-10-21 07:52:24
48
40
4 Elder
Jaws Bar
#2UL2YG0JG
13 6 056
2019-10-21 08:20:10
20
40
5 Leader
그렇
#2CYV0PLJQ
13 6 024
2019-10-21 08:21:48
0
80
6
3
韩国大叔
#9L882UR
13 5 953
2019-10-21 08:05:46
70
80
7
1
ori1234
#C0LYCP0U
12 5 936
2019-10-21 08:13:56
30
30
8
10
⚡️ZERO_DAY⚡️
#G22QPPJG
13 5 913
2019-10-21 06:22:13
20
40
9
1
Elder
베뤼베뤼굿
#9CGR8CRV9
12 5 906
2019-10-21 08:29:40
56
40
10
3
Elder
SOS
#QJR2Q00J
13 5 855
2019-10-21 07:25:45
180
80
11
2
Elder
강화대포
#GG8QUYLR
13 5 850
2019-10-21 07:42:52
10
40
12
1
이름
#292JC9QYV
13 5 829
2019-10-21 07:37:17
120
40
13
1
찐빵
#20PY8PJ8P
13 5 823
2019-10-21 08:42:14
50
40
14
1
wolf
#222JR9GUV
13 5 792
2019-10-21 01:55:24
0
40
15
7
오줌사골국
#8QYVVU9Y9
13 5 787
2019-10-21 01:14:41
50
40
16
4
Elder
오경택
#2UVQPYQRV
12 5 783
2019-10-21 08:23:56
20
40
17
3
좋니
#VY828YLJ
13 5 767
2019-10-21 08:47:29
0
20
18
2
돌격하라
#2PY2R2CYU
13 5 762
2019-10-21 08:44:56
0
40
19
12
메타땡보
#8U0G2LL8U
13 5 756
2019-10-21 08:41:08
0
40
20
1
Elder
Bark
#9RJC2U9G8
12 5 755
2019-10-21 08:04:58
40
40
21
8
Elder
뚱스탑
#2QJLC0R9C
13 5 745
2019-10-21 08:21:19
28
40
22
5
ワイン Sephiroth
#80VYJJL80
13 5 734
2019-10-21 05:01:11
0
40
23
5
Elder
최강꼬장
#80PLYGG0
13 5 708
2019-10-21 02:20:39
20
0
24
1
Elder
boom boom
#9J9PQUQGY
13 5 702
2019-10-21 08:49:13
50
40
25
4
롤로노아쵸파
#2VCU90G8Q
13 5 701
2019-10-21 08:45:51
60
40
26
1
대표
#2QCQCCVPY
13 5 676
2019-10-20 15:00:12
0
0
27
3
Elder
만돌
#9QQ0GQGY9
13 5 676
2019-10-21 07:12:56
10
40
28
2
P.E.K.K.A
#2PUY9VCG
13 5 665
2019-10-20 15:06:08
0
0
29
3
Elder
Joecool
#P9CCU92P
13 5 662
2019-10-21 07:48:01
136
80
30
3
민규라이더
#20RJRVRYC
12 5 625
2019-10-21 07:44:44
0
40
31
4
Elder
준군
#9YQVCVYUY
13 5 614
2019-10-21 08:39:26
168
50
32
3
Elder
발라먹어요
#RRYQRY9C
13 5 601
2019-10-21 07:51:37
10
0
33
3
빼애액
#2LPVUQLLJ
12 5 591
2019-10-21 03:30:23
10
0
34
1
Elder
골스
#9P8YVYCGC
12 5 569
2019-10-21 07:42:27
10
40
35
2
Elder
오뚜기
#Y8LJ2GLC
13 5 555
2019-10-21 05:06:51
30
0
36
2
hell korea
#8UR8V8P9
13 5 534
2019-10-20 21:32:10
0
0
37
1
☆정안군방원이☆
#9J8U2J9R
13 5 529
2019-10-21 08:40:57
60
60
38
2
KOUKI
#8UURLQQRY
12 5 520
2019-10-21 08:12:00
0
40
39 Elder
쓰레쉬
#2YCQGQ2GC
13 5 499
2019-10-20 22:17:27
0
0
40
1
Elder
TESARAN
#2GUUGG2R0
12 5 480
2019-10-21 08:12:06
100
40
41
4
Co-leader
호호홓
#VCGG2P8
13 5 440
2019-10-21 06:17:47
48
40
42 lesabe
#898UJ0LG8
12 5 435
2019-10-21 08:34:37
0
0
43
3
기요틴
#88LPU0G0
13 5 431
2019-10-21 07:57:09
38
80
44
1
Co-leader
Lastart
#80CQR8RLQ
13 5 422
2019-10-21 08:48:56
160
80
45
1
티에프
#CR2VQ888
13 5 364
2019-10-21 08:27:40
38
40
46 Co-leader
뽄돌
#2LY8GCPC2
13 5 332
2019-10-19 18:48:49
0
0
47 너보단 잘함
#2RJ9QVGP
12 5 317
2019-10-21 07:40:29
0
40
48 Elder
예쁜달
#2LCC89920
13 5 305
2019-10-21 08:03:04
10
40
49 Co-leader
wizardky2
#2QVRJGJLU
13 5 065
2019-10-21 07:01:16
0
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord