A.V.

#20JGPG2

52 713

49 / 50

Вход 25+. 🍷 Добрые и общительные) старик 400+, сорука нет. Пропуск нападения в кв-кик. принимаем только 11-13 ур.башни.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 713
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader ШПЯКА
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 804
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 18 195
Elder 30
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
SaMpLeX
#8QR9GYVCU
13 5 804
2019-10-19 18:04:24
702
520
2
1
Co-leader
ШПЕКАРЬ
#88VGC9R0
13 5 747
2019-10-19 18:21:34
391
440
3 FSS
#8J2QR9R98
13 5 602
2019-10-19 20:48:05
1235
720
4 Elder
champion
#PCP9LYG0
13 5 496
2019-10-19 16:19:27
814
640
5 Per Aspera
#2V9U2CQ2P
13 5 479
2019-10-19 19:56:40
976
360
6 Elder
джурай
#9P9P2LQ2V
12 5 335
2019-10-19 19:33:03
684
600
7
2
Leader
ШПЯКА
#PLLJU9V2
13 5 330
2019-10-19 17:35:58
380
480
8
3
Elder
CHPOK
#RJJYQJYU
13 5 324
2019-10-19 20:55:01
192
200
9
1
Elder
Leviafan
#2J88CYYVJ
13 5 323
2019-10-19 20:23:04
1114
680
10
3
Elder
WWW ALEX WWW
#9V2UJUQ9Q
12 5 296
2019-10-19 07:39:21
1112
440
11 Цыцкастик
#89RG0RQRC
11 5 243
2019-10-19 12:49:34
18
0
12
3
Elder
Paramon
#LUL28GY
13 5 220
2019-10-19 19:47:33
655
520
13
6
Elder
nemez
#8CUU8888
12 5 205
2019-10-19 13:30:45
392
480
14
2
Elder
calgON
#9LVLC2P20
11 5 194
2019-10-19 20:02:03
430
440
15
3
Elder
ToM
#Y8UP9CUG
12 5 193
2019-10-19 20:01:45
606
600
16
6
Elder
planettu
#9UGGRJRRQ
12 5 192
2019-10-19 20:49:17
253
540
17
3
Elder
Denant
#2UG2G8U9G
12 5 192
2019-10-19 14:06:49
278
120
18
5
NoCrySoEZz
#9YJRU2CG
12 5 185
2019-10-19 20:23:08
587
680
19 Владюха
#8YCRQCV
12 5 173
2019-10-19 20:20:58
18
0
20
9
Elder
koffms
#P08P8PCU8
11 5 165
2019-10-19 20:42:05
96
440
21 Elder
0г0нЬ
#2J8QRQ20C
12 5 145
2019-10-19 17:09:10
166
400
22 Ваня
#22PYP02
12 5 143
2019-10-19 13:41:25
220
280
23
3
Elder
джокер
#29J0VQ2G9
12 5 142
2019-10-19 17:33:26
523
520
24
6
marsep
#2920LU0YU
12 5 123
2019-10-19 18:29:24
176
280
25
2
$ SAMVEL $
#8U9UV2RLL
11 5 116
2019-10-19 20:37:22
236
520
26
9
Андрей
#PGR8GC89Y
11 5 109
2019-10-19 18:51:07
384
520
27
2
Elder
ПРО100ЦАРЬ
#2RGG8GUCC
12 5 103
2019-10-19 18:14:44
514
200
28
2
Орм
#89JJYJLLR
12 5 079
2019-10-19 20:30:17
345
360
29
3
Elder
Zhenya
#2C90G00LL
12 5 067
2019-10-18 17:39:21
180
400
30
3
Elder
OPTIMYS
#2QPQQQCRY
13 5 061
2019-10-19 16:46:02
226
392
31
7
Ma3ik
#2RRCQJ2V
12 5 060
2019-10-19 04:49:08
168
280
32 Странник
#8YVGQQ9UG
11 5 051
2019-10-19 20:34:41
56
40
33
5
KAMAPULIA
#2YJJ28QQY
12 5 045
2019-10-19 03:31:47
283
160
34
2
Elder
kisa
#GRGYUCQ9
12 5 036
2019-10-19 20:33:51
172
270
35
2
Elder
rain
#8UJCP2YY0
13 5 022
2019-10-19 19:38:34
570
640
36
5
Elder
Сергей
#9PQVGJ99
12 5 016
2019-10-19 06:52:34
214
400
37
3
Elder
BASTY
#2QJVCQY8U
12 4 972
2019-10-17 20:28:54
150
200
38
3
Elder
BeSpredelshick
#8CU2RLGUC
11 4 934
2019-10-19 08:52:45
206
360
39
3
$Mrf$
#8JPLUUVJ8
11 4 926
2019-10-19 19:43:53
302
560
40
3
Elder
SBZ
#PGLYYUU8J
12 4 879
2019-10-19 14:43:34
628
600
41
3
Co-leader
__ЭкЗэКуТоР__
#22R8YYUR0
12 4 865
2019-10-19 13:47:06
425
520
42
3
Elder
lalka.palkaaa
#8QUCJR2G
11 4 851
2019-10-17 04:23:55
129
260
43
3
TAKEN
#8L8QJ22Q2
11 4 748
2019-10-17 06:56:52
9
0
44
3
Elder
завоеватель
#208QQ8URQ
12 4 741
2019-10-17 04:49:52
54
0
45
3
Круз
#2PV922PQC
11 4 727
2019-10-19 20:39:28
196
280
46
3
Elder
J. Peiper
#9VG2LY80
12 4 670
2019-10-19 11:43:27
78
0
47
3
Elder
dred
#8Y228PRC2
12 4 628
2019-10-19 19:10:15
386
620
48
3
Elder
Иван
#PYPY2U8L
12 4 321
2019-10-12 03:50:54
0
0
49
3
Elder
3AHO3A
#2J0GRYQG
12 4 001
2019-10-05 10:28:42
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord