-MexicanCity-

#20G22URJ

47 158

49 / 50

BIENVENIDOS AL CLAN!............QUIEN NO JUEGUE DOS GUERRAS DE CLAN CONSECUTIVAS SERA EXPULSADO, SUERTE!!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 158
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader iKevinFM
Phạm vi chiến tích 938 – 4 933
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 390
Elder 9
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
4
Lord Diaz
#VCY202U
13 4 933
2 466
298
200
2
1
Co-leader
K.Axel
#2URPP80L
13 4 927
2 463
204
120
3
1
Elder
isbellruf
#QLR0U0CU
12 4 922
2 461
124
240
4
1
Co-leader
Sisifo
#9JPYR9C8
13 4 896
2 448
340
240
5
8
Elder
ernes
#2YQV098J
13 4 867
2 433
110
200
6
2
Co-leader
ElRich™
#Y9LJ0LG2
12 4 859
2 429
98
80
7
2
Alejandro
#2JJUPYG8U
13 4 816
2 408
150
200
8
4
Mega Gateto
#8Q8GQUYPG
11 4 810
2 405
190
160
9
13
AztlaNn
#802YLY9PR
12 4 791
2 395
226
240
10
4
✌jaime✌
#92GLR0QV
13 4 780
2 390
558
200
11
3
Jerry1808
#2V0R82R0U
12 4 774
1 193
144
200
12
1
fargeet
#LV009L98
12 4 764
1 191
344
320
13
6
Co-leader
jrm
#20R9UJPL
13 4 747
1 186
248
200
14
4
saidgg
#88Y9QCUCQ
12 4 736
1 184
107
120
15 Danubio
#8YYGQPJQ2
12 4 732
1 183
462
280
16
3
Elder
Isratroll :v
#VGVRY2YP
13 4 731
1 182
144
200
17
3
JJumaRRo
#U2288Q82
12 4 727
1 181
242
240
18
2
alex
#LRQY2GJ2
13 4 719
1 179
225
160
19
3
angel
#229UY2RJ
13 4 714
1 178
114
160
20
10
Co-leader
Jorge
#QV2CUG2P
12 4 709
1 177
72
120
21
4
Adrián™⚡️
#8GJLVGGJ
12 4 708
564
34
240
22
4
Elder
Jaguarx
#YJ20C0LR
13 4 663
559
218
200
23 doko33
#2GYYCGJLJ
12 4 643
557
92
80
24
1
Raul007
#829C08UJJ
12 4 620
554
122
160
25
2
TacosDeBistec
#2RUPV92YP
13 4 602
552
790
320
26
1
MASTER ANGEL C.
#RP80GY
13 4 558
546
166
240
27
3
VARO
#JGV2V8
12 4 558
546
0
40
28 Elder
Guamas
#2PQ800VJ0
12 4 531
543
95
320
29
8
Co-leader
NICOARCE
#GJRJCJCC
12 4 525
543
120
120
30
2
♣Juan♣
#GRPC2R0V
13 4 523
542
156
160
31
3
Co-leader
Nelapzy
#2VVV9YRP2
12 4 521
452
32
280
32
2
William
#8JVQYJ90Q
10 4 508
450
247
200
33
2
Perrodo
#R2YLUY0U
12 4 506
450
0
0
34
1
Leader
iKevinFM
#20LU8YLG
12 4 493
449
58
120
35 Co-leader
Legas
#2JRVJUPPQ
11 4 489
448
0
120
36 RreidenN
#L989CRJ0
12 4 480
448
30
80
37 Elder
José Guajardo
#9LCVU9UG
13 4 475
447
0
0
38
1
Alex
#LRJJLPV
12 4 462
446
61
80
39
1
Hügo ü.
#80L8C2C0U
12 4 448
444
467
280
40
2
Foko
#G8Q80LU
12 4 416
441
250
120
41 Elder
edgar
#8PUG8QCJL
12 4 401
132
174
200
42
1
jordanemi
#2GGGR8QCJ
13 4 398
131
316
240
43
1
Co-leader
[email protected] [email protected]Ú
#22R9L9U2
12 4 382
131
118
240
44 Elder
mayk
#9LGY2QL0V
11 4 354
130
68
200
45 Elder
el kevin :v
#GVJPGCCR
12 4 245
127
0
0
46 barba
#8RRG2GPQ8
11 4 204
126
108
200
47 Co-leader
Nelapzy_ZeroTwo
#9G20GG898
9 4 002
120
18
120
48
1
ByHinckley_YT™
#2P8PJ2PUC
12 4 001
120
0
0
49
1
Đấu trường 3 Co-leader
Tanini
#PLV9PUQ20
5 938
28
74
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord