Mugen-Clan

#209V2RR

49 833

50 / 50

Wir suchen aktive, spendenbereite und nette Leute :-) let's play✌️👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 833
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Franzi
Phạm vi chiến tích 4 039 – 5 365
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 636
Elder 10
Co-leaders 18
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Superman
#Y2UGCPYQ
13 5 365
2019-12-13 12:32:48
780
360
2 Elder
Smoo
#PP8UQGY
13 5 303
2019-12-13 07:56:41
362
340
3 Leader
Franzi
#80CJL9PC
13 5 270
2019-12-13 11:25:48
696
520
4 Co-leader
Der_Boss
#CCYPQ8J
13 5 156
2019-12-13 11:54:57
319
400
5 Co-leader
Gollum
#G0URUU99
13 5 142
2019-12-13 05:55:51
266
160
6
3
Co-leader
Der Spezialist
#82U8URUR0
13 5 074
2019-12-13 11:33:02
814
540
7 Co-leader
Weesni
#GRGR2GRJ
13 5 073
2019-12-13 11:26:06
134
240
8
3
Elder
tomasz
#9R20YUUV
12 5 072
2019-12-13 09:38:18
270
360
9
1
Co-leader
HappyTeaFriend
#8VP0J9L99
12 5 023
2019-12-13 12:58:18
568
390
10
3
Co-leader
schnonny
#PRPC0PJ0
12 5 011
2019-12-13 02:43:06
70
200
11
1
Co-leader
valentin 25
#QLUV2P8
12 5 003
2019-12-13 10:04:08
153
360
12
6
Co-leader
⭐DjANGO⭐
#9VJVR8VC
13 4 997
2019-12-13 12:06:16
610
470
13
1
Elder
YT_Trashi007
#2LC9G0GU
11 4 940
2019-12-13 11:44:03
280
320
14
2
Co-leader
Patrick
#PJ022YGLR
11 4 939
2019-12-13 12:56:06
378
440
15 hanz
#2G2R00Y2R
12 4 938
2019-12-13 12:38:05
342
320
16
1
小叮当
#PJYP992YC
11 4 900
2019-12-13 12:59:50
30
280
17
2
Dajovid
#Y00YQRLYV
10 4 900
2019-12-12 18:22:14
82
160
18
8
Co-leader
Schlaubie
#8PQCRJPG
13 4 892
2019-12-13 12:45:46
257
40
19
8
кек 0007
#9QU9VGRCY
11 4 881
2019-12-13 10:09:35
222
400
20
2
Elder
IXS_btw
#Y222LJL
12 4 880
2019-12-13 12:22:25
535
400
21 Co-leader
Babarius
#20RJVRJP8
13 4 858
2019-12-11 20:10:08
70
160
22
1
Elder
Gurke f.b
#Y8QYURP0
11 4 836
2019-12-13 06:17:41
477
360
23
1
Co-leader
tobse
#89GQ8PQ9C
13 4 834
2019-12-13 09:22:08
0
40
24
1
Co-leader
paschi
#CRG029R
13 4 833
2019-12-06 19:27:36
0
0
25
9
InFinitY
#90JRVRUPV
10 4 817
2019-12-13 05:55:08
403
360
26
6
Elder
rudi
#8P92CJPRV
11 4 814
2019-12-13 12:29:13
584
440
27
5
Paul:)
#C0CCV9J9
10 4 813
2019-12-13 12:18:38
136
360
28
2
Jannismessi
#LLLLYJUU
10 4 804
2019-12-13 09:09:23
36
40
29
1
The Royal Felix
#2LRYCGJL0
12 4 790
2019-12-12 17:57:53
71
160
30
1
Co-leader
urlauber
#QJRL2CVU
13 4 777
2019-12-03 21:48:18
0
0
31 brot87
#8PRY9CJ
12 4 753
2019-12-13 12:22:30
130
80
32
2
Co-leader
Schlumpfinchen
#8JR992RRQ
12 4 728
2019-12-13 05:10:22
172
280
33 Luis :)
#2Y0U20JYQ
11 4 710
2019-12-13 12:27:54
30
80
34
2
FehlerhafterKek
#9P2C2LJPL
10 4 704
2019-12-11 12:35:25
58
120
35
4
Vini20
#P90PVVUUV
10 4 675
2019-12-13 13:02:58
434
340
36 Juliboi
#P2LUYPGLU
10 4 666
2019-12-13 12:31:51
102
80
37 Julem
#G90QRPLC
11 4 651
2019-12-12 22:05:28
61
200
38
3
Elder
eli
#QJ88L9RC
11 4 644
2019-12-13 00:03:42
274
120
39
3
Co-leader
McCrazy
#9VVG8LGL
12 4 637
2019-12-13 12:36:32
98
40
40
2
Elder
28Hoshi05
#PG8RJ9UUR
10 4 594
2019-12-13 10:30:44
185
80
41
1
Wassertaufe
#Y2V2Y2JVJ
9 4 555
2019-12-12 13:39:20
20
0
42
1
Marc
#Y2YYG09PJ
9 4 554
2019-12-13 11:21:09
110
80
43
1
Elder
Marcel :D
#R2YU8UCU
10 4 531
2019-12-12 14:39:16
134
120
44
1
sebas
#2VPJ9QVV
11 4 528
2019-12-13 11:26:28
150
320
45
1
termininja
#LYPY0L8
12 4 493
2019-12-13 11:14:44
41
100
46
1
Co-leader
Arrow
#2000Q09YP
13 4 492
2019-12-13 11:36:54
324
520
47
1
suppen
#8LUGCGJL
10 4 485
2019-12-13 12:33:56
0
120
48
1
hanz 3.0
#8LJRUYRQR
10 4 463
2019-12-11 16:59:12
20
40
49
1
Master junior
#8GR9LCLG2
10 4 337
2019-12-13 10:43:37
8
0
50
1
Elder
sitting bull
#C2LJLP80
12 4 039
2019-12-12 17:55:11
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)