Tìm kiếm nâng cao

Top Bắc Mỹ Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Undefined
#8GQGUJ
61348 50 / 50
2 Arcanum NA
#9Q98LLP8
60499
-849
50 / 50
3
2
Girth Quake
#9RYJJ2R2
60107
-392
50 / 50
4
1
!UnitedStates!
#YRU28
59364
-743
50 / 50
5
1
Twitch SirTagCR
#29YU089C
59232
-132
49 / 50
6
7
CR Practice
#PRJCYPVJ
59100
-132
48 / 50
7
1
Team Liquid
#9YU2PQRV
58526
-574
50 / 50
8
1
Suppress™️
#PLVCJLV2
58393
-133
46 / 50
9
1
Invicta
#8LGRVJ0C
58205
-188
47 / 50
10
2
Lake Country
#2JL0UJC
57890
-315
49 / 50
11
2
50 Grown Ups
#20VP8RV
57887
-3
49 / 50
12
5
No Good Cards
#P2PGJP
57509
-378
50 / 50
13
2
AAMP Elite
#YLQ89RC
57404
-105
48 / 50
14
7
RageQuitEsports
#8LJ222YY
57290
-114
48 / 50
15
3
Autonomous
#PJ0JY
57257
-33
49 / 50
16
3
ELITE
#YQ2G
57244
-13
50 / 50
17
3
Team Liquid 2
#V8GRLCQ
57149
-95
50 / 50
18
3
Born2Royale
#RUCGUVC
57098
-51
50 / 50
19
6
Imperial Legion
#9P8C2VRJ
56937
-161
50 / 50
20
2
Arcanum NA 2
#92R8QVL2
56892
-45
49 / 50
21
1
Superior Sirs
#9J9VG8LC
56852
-40
48 / 50
22
3
204 boys
#82YRUU
56792
-60
49 / 50
23
5
#Royal
#9JUUP28
56754
-38
50 / 50
24
4
Vanguard™ Alpha
#9RQ2UPRG
56713
-41
46 / 50
25
2
BMG ★ TEMPEST
#8PGCLJQG
56628
-85
50 / 50
26 WAR HEROES
#P0P0CQ
56470
-158
49 / 50
27
10
Bads
#PJR0J2L
56453
-17
46 / 50
28
21
#SAVAGE LOBSTER
#GUJUPQP
56417
-36
50 / 50
29
2
#BeBetter
#2P2VYJU8
56391
-26
48 / 50
30 Academy Elite
#20UYRRQ
56333
-58
50 / 50
31
1
#SAVAGE SQUIDS
#8R2GCG2
56313
-20
47 / 50
32
8
#1 Royal Kings
#JRP990U
56216
-97
48 / 50
33
2
Chivalrous Sirs
#9G2PUJ8V
56112
-104
46 / 50
34
6
Eternal Zen
#82UVVU2
56103
-9
48 / 50
35
6
Blue Division
#22P09J
56096
-7
50 / 50
36
3
ball is life
#2Y8YJ9
56019
-77
48 / 50
37
2
GwapBoys
#UJPU9P0
56012
-7
49 / 50
38
4
Avalanche
#9QRYQ9YR
56006
-6
48 / 50
39
3
CaliforniaKings
#89VCYLJ
56001
-5
47 / 50
40
5
False Logic
#JVQJRV0
55999
-2
49 / 50
41
25
Oddities Reborn
#8G9LVPVV
55955
-44
46 / 50
42
8
Elixir Kings
#LR88RY2
55931
-24
48 / 50
43
2
!!Vigilantes!!
#8PG0Q8CC
55857
-74
50 / 50
44
9
Arrogance
#QG888PL
55828
-29
49 / 50
45
2
'Merica
#8VJU2Y
55810
-18
49 / 50
46
1
A-Team
#LGVJYR
55784
-26
47 / 50
47
16
Emin3nce
#9GLVUR82
55773
-11
46 / 50
48
3
Skillz
#2UUGU2P2
55754
-19
49 / 50
49
3
#SpaghettiSquad
#2JY2P88U
55752
-2
49 / 50
50
8
'Merica
#Y80Q9C
55751
-1
50 / 50
51
7
!GLADIATORS!
#2QR20LQ
55708
-43
50 / 50
52
4
#INSERTPEKKA
#Y8YJYV
55699
-9
47 / 50
53
29
Nsane Giant
#20VCQULG
55606
-93
49 / 50
54
2
#fury
#VPVQPG8
55579
-27
47 / 50
55
1
#RoyalArmy
#RLPGRUY
55571
-8
49 / 50
56
3
10,001 barbs
#L9PYV9R
55561
-10
50 / 50
57
4
furious fingers
#2QYVV0L
55557
-4
50 / 50
58 House of Pain
#QC0P9JV
55540
-17
50 / 50
59
30
CLASH WARRIORS
#9PU99UGU
55539
-1
48 / 50
60
8
ArtofWar^
#9LRJYGJ
55525
-14
44 / 50
61
4
#Origin
#2L0RL8V9
55494
-31
49 / 50
62
7
Jedi Outcasts
#VYG80JY
55478
-16
50 / 50
63
4
Relentless
#2GYQGYG
55464
-14
50 / 50
64
8
mitbbs
#2UJRYR
55432
-32
50 / 50
65
1
Revolution™️
#9GVGULRP
55429
-3
44 / 50
66
6
Reddit Misfits
#G82U0Q
55351
-78
48 / 50
67
5
Adult Looters
#PRGVYG
55329
-22
48 / 50
68
2
"KingsLanding"
#2P08C0C0
55328
-1
49 / 50
69
10
49 Princes
#9Y9Q8QGY
55319
-9
49 / 50
70
19
#active4war#
#200YG0U
55310
-9
48 / 50
71
33
QuantuM FluX
#L8QP9CVY
55306
-4
43 / 50
72
7
Clan of War 101
#29QQC
55245
-61
49 / 50
73
74
Dark Humor
#2V2VRRLJ
55225
-20
49 / 50
74
6
Midwinter Frost
#8GG2GG9U
55224
-1
49 / 50
75
5
$CHEMERZ
#P08Y8
55192
-32
47 / 50
76
7
$LEGENDS$
#R0L0GLU
55173
-19
48 / 50
77
1
Cup-A-Holics
#QPQCRCU
55146
-27
47 / 50
78
5
Royal Ascension
#9J2Q8VLY
55142
-4
49 / 50
79
6
007Revolution
#CYGQQ80
55112
-30
44 / 50
80
6
Enchatin Twitch
#9YYL8LRC
55107
-5
49 / 50
81 "R" Gang
#22U99VC
55070
-37
48 / 50
82
5
-=0bey=-
#829Y299
55070
0
50 / 50
83
1
Art of War
#28VVY9Y
55052
-18
49 / 50
84
10
Autonomous2
#220290P
55051
-1
50 / 50
85
14
#Lightning 2
#J82QQQV
55037
-14
50 / 50
86
11
BeardedBrothers
#Y9GP9RG
55016
-21
48 / 50
87
3
Kings Gone Wild
#QR22L88
54978
-38
48 / 50
88
37
NoGameNoLif3™️
#90RYRUVC
54973
-5
49 / 50
89
4
+Kings Landing+
#PL0P2R
54970
-3
48 / 50
90
4
#BeBetterToo
#P09CU09Q
54930
-40
50 / 50
91
7
Suic¡de Legends
#R82UUPU
54923
-7
48 / 50
92
16
KC Chiefs
#2YLPC00C
54919
-4
46 / 50
93
5
#Awesomesauce
#R2QLR8
54908
-11
50 / 50
94
15
Best Clan Ever
#Y20PC2
54902
-6
48 / 50
95
4
False Logic III
#2Y9RGYU2
54898
-4
49 / 50
96
3
Salty Hogs
#P2GRVR08
54885
-13
48 / 50
97
6
reddit mutiny
#2C2CQ2
54881
-4
49 / 50
98
1
#mordor#
#R9LPCR
54836
-45
50 / 50
99
22
1Shot ELITE
#R0PLVP
54829
-7
49 / 50
100
20
Cast Royale 2
#9Q8L0V9
54817
-12
50 / 50
101
2
30 YearsN Older
#JJQCPC
54785
-32
50 / 50
102
10
!UnitedStates2!
#PPG0LR8
54763
-22
49 / 50
103
1
'mericlan
#VJR0JG
54762
-1
50 / 50
104
1
100 PROOF
#9C0VVJ
54692
-70
45 / 50
105
3
!Crank it Down!
#UGGLUQ
54665
-27
50 / 50
106
10
Air Force 1
#LRP2C
54659
-6
50 / 50
107
31
Relentless Sirs
#L828P9RL
54628
-31
49 / 50
108
4
Beavers
#8PR80
54602
-26
45 / 50
109
7
100 Proof
#Q2C0J9G
54598
-4
48 / 50
110
9
Arcanum NA 3
#9LQRL8RV
54584
-14
47 / 50
111
1
50 Grown Ups 2
#GYGCGPY
54574
-10
45 / 50
112
6
Some Good Cards
#PYQRGU9
54573
-1
49 / 50
113
17
!THE $QUAD!
#9J9PQ2U
54544
-29
47 / 50
114
17
Society of Sirs
#PP08RGGL
54483
-61
48 / 50
115
4
Grim Tidings
#9YL2V82U
54479
-4
45 / 50
116
16
SneakSneakDuDus
#P2PV2LP9
54465
-14
50 / 50
117
4
Epic FU
#UQVCYR
54457
-8
46 / 50
118
16
God'sGift
#9VCCQ8G0
54456
-1
48 / 50
119
24
#SAVAGE OCTOPUS
#GPR2JUQ
54442
-14
42 / 50
120
20
Hammer eSports
#9GCRJG0
54428
-14
48 / 50
121
4
epitaph
#2UC98GYR
54425
-3
50 / 50
122
1
3 Crown Mafia
#UY9P0V2
54419
-6
49 / 50
123
8
Official ASD
#2J8PCJC
54412
-7
49 / 50
124
9
3CrownClowns
#P02Q8JUR
54410
-2
49 / 50
125
18
$HMONEY GANG
#JJCQRPG
54403
-7
45 / 50
126
19
Adult Casual
#GLU020
54363
-40
44 / 50
127
8
TEXAS
#20V2PYGC
54359
-4
50 / 50
128
7
Born2Royale2
#UU9V8JP
54331
-28
49 / 50
129
13
Fortress Clan
#LYLJJ8
54324
-7
50 / 50
130
10
3 CROWN LEGION
#RGVURGY
54320
-4
49 / 50
131
17
Agents Of War
#20GGPG9
54317
-3
49 / 50
132
8
Legion Of Dorks
#2CC0RJ8
54302
-15
50 / 50
133
71
Saints Row
#YY99CUR
54302
0
49 / 50
134
27
theRoyals
#922UQJ
54294
-8
48 / 50
135
1
TL Inferno
#9CJ9YGPL
54286
-8
44 / 50
136
14
)(REAPERS)(
#2QVU8VP
54266
-20
49 / 50
137
2
108 Gang
#GR9PY0
54260
-6
47 / 50
138
3
Misc
#2C80RJ2P
54252
-8
46 / 50
139
12
Clash is Real
#YUVRV8
54247
-5
50 / 50
140
22
TL DREADNOUGHT
#P00Q0VUV
54242
-5
47 / 50
141
4
Epix l Nebula
#8PLC8J0C
54236
-6
50 / 50
142
3
Mortar Kombat
#928UCPC
54226
-10
48 / 50
143
7
LEGEND
#20RUVCL
54212
-14
50 / 50
144
2
San Diego
#288GP80
54205
-7
50 / 50
145
15
The6ix
#UQ0RY0
54197
-8
50 / 50
146
18
Oregon
#99GQ2U
54189
-8
48 / 50
147
2
Awakening
#LLL9J8C
54171
-18
46 / 50
148
24
The Brew Crew
#QCPCJ
54167
-4
47 / 50
149
20
TL Titans
#PGPQQ8UV
54164
-3
48 / 50
150
24
"Winning"
#289PJYP
54140
-24
50 / 50
151
25
Total Jags Move
#8G29UP8
54126
-14
46 / 50
152
12
ActualHappiness
#200PQRG
54103
-23
48 / 50
153
58
canada
#PR0R29
54099
-4
50 / 50
154
5
#1#
#QPGQJY
54096
-3
50 / 50
155
5
Drankgon
#28V0YLG
54094
-2
49 / 50
156
3
3Buds
#2QCJJYRC
54074
-20
49 / 50
157
75
#Supremacy
#99L2P
54057
-17
50 / 50
158
37
Blumpkin Kingz
#2CPPLQL
54055
-2
43 / 50
159
35
Reddit Demons
#Q8LRJC
54046
-9
47 / 50
160
10
Detroit
#CJPQCY
54041
-5
50 / 50
161
18
!Hairy Coconuts
#9CYUUG0V
54020
-21
49 / 50
162
19
3 Crown Kings
#8GY098
54013
-7
50 / 50
163
8
# Winners #
#J0L2P9
54007
-6
49 / 50
164
15
204 boys feeder
#2UVRR80
53982
-25
48 / 50
165
7
Nebraska United
#2JQG9CL
53973
-9
50 / 50
166
19
#007
#890G0V
53967
-6
50 / 50
167
15
# The Elitist #
#228L28
53964
-3
50 / 50
168
28
Weed
#VCUG9Q
53959
-5
49 / 50
169
18
Ackburritos
#JCY2PU
53954
-5
49 / 50
170
22
12thMan Inc.
#80CJ2LG8
53946
-8
50 / 50
171
12
Meritium
#20YP9289
53945
-1
45 / 50
172
4
The Outsiders
#P9UGJG2C
53936
-9
44 / 50
173
11
Knights Watch
#22G0JVG
53930
-6
48 / 50
174
11
Seattle WA
#QG9P9Q
53930
0
49 / 50
175
18
Clash and Smash
#9QYCG9U0
53924
-6
50 / 50
176
22
HLV
#8LPV0U
53899
-25
49 / 50
177
1
Louisiana Elite
#2QVGQLQJ
53894
-5
48 / 50
178
5
#1 CLAN 2
#8QRVG2PQ
53893
-1
44 / 50
179
26
>revolution<
#2QJQJ0QL
53893
0
50 / 50
180
9
Purple Reign
#9UJC0G
53891
-2
46 / 50
181
14
NOVA Legacy
#280UCULJ
53886
-5
50 / 50
182
17
Pickle Puffers
#9JLU89YG
53880
-6
46 / 50
183
10
Pekka
#PYRJQU8L
53878
-2
50 / 50
184
22
Colorado
#2JYG8QG
53868
-10
49 / 50
185
35
!MaxRagers!
#PYQ9LJ9
53868
0
50 / 50
186
9
Real Herbalist
#YQ0J2RUC
53867
-1
49 / 50
187
11
Tython
#8QJGPJCJ
53863
-4
50 / 50
188
9
s7uts
#C22VVR
53853
-10
50 / 50
189
9
Kings Guard
#P0LVRRCJ
53853
0
42 / 50
190
34
The Titans
#2CY9J8
53851
-2
43 / 50
191
11
EnVy
#2RPQRVY
53836
-15
47 / 50
192
26
ACE OF SP♠DES
#GCL2PC
53833
-3
49 / 50
193
34
War Skills
#8CR8JJ
53826
-7
45 / 50
194
9
Dark Guardians
#P20080GP
53821
-5
48 / 50
195
13
"D"INSANE ELITE
#99GJJY8Y
53807
-14
50 / 50
196
11
#1 Dank Squad
#2L988J
53807
0
50 / 50
197
3
Birds of Prey
#LU8CJQG
53801
-6
48 / 50
198
8
Adult Dudes
#JQYRLC
53777
-24
47 / 50
199
22
2 archers 1 cup
#CRUVU
53776
-1
50 / 50
200
30
Apex 2.0
#8PPC0JYY
53770
-6
50 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)