Top Người chơi Quần đảo Bắc Mariana

# Xếp hạng Đấu trường Người chơi Cúp Chiến tích Hội
1 Framzel
#YYQLULJU
13 4880 Orange Leaf
2 asyas
#9U8PRG0C
12 4858
-22
The CoC
3
1
gyiiiiii
#2CLJQGVC
13 4793
-65
.大唐天子-虎门
4
1
chaginator
#2QCGQL2YG
13 4662
-131
BUST-A-MOVE 670
5
4
smasher
#L0YR002Q
12 4628
-34
Pro Indian
6
2
몰랑이!
#8JQPJ02V
13 4610
-18
FreeRunner
7
3
Awesomest Prime
#YQ28022Y
12 4605
-5
Marianas Finest
8
2
Taka
#GYYV9R
13 4603
-2
#BaconSundae
9
2
Chase
#282922JQ
12 4560
-43
Rog Hiders
10
5
manmantt도티
#2VPUJQ92L
12 4537
-23
페어리테일
11 CanonO7
#88CC8QGG
11 4460
-77
Dark Dinasty™²
12
2
Atheist
#2U92898Q
13 4417
-43
Nova | SenBande
13
1
Towaisawesome
#URQQL90
12 4371
-46
Saipan No Trash
14
1
DuBsTEpH MAhN
#QCUJ99PJ
12 4369
-2
☆ NEW STAR ☆
15
9
BRAVO★INFANTRY
#2LLPYJLJ
12 4365
-4
BUST-A-MOVE 670
16 vidalatar
#2LYUJL9L
11 4356
-9
BUST-A-MOVE 670
17
1
Mrs.bomb
#2QL8YJPR
12 4323
-33
BUST-A-MOVE 670
18
1
#BUKAALU!!
#JQYCP90U
13 4323
0
Hammers AUS
19
1
Adk_24
#8RG00J2U
12 4322
-1
Chronosphere
20
1
HaJin
#YC9Y0Y
12 4303
-19
#BORK
21
6
다니엘
#98C2YUJP
12 4296
-7
Bloody Storm
22
5
Marafox
#2YCP2Q8UG
11 4294
-2
Hell Hounds
23
1
Trainer Sho
#80CG0QRL
11 4293
-1
CallMeDaddy
24
1
derence
#QRU8CQLV
12 4262
-31
BUST-A-MOVE 670
25
1
陈龚
#VGU0J9JC
11 4212
-50
神之帅哥领域
26
2
BeastMode_92
#9898UVP
11 4208
-4
Immortals
27 jag670
#28JYL08L9
11 4199
-9
wedemboys
28
8
minsikjoy
#RLGUPC0Q
11 4193
-6
최장
29
1
夜空
#VV9QCRJY
11 4187
-6
广东A家
30
1
果奔青年
#JYCGLLVC
13 4175
-12
无脑射
31
1
うちは
#8VPPLQQ
12 4173
-2
Gucci
32
29
David670
#QGLJUQCU
11 4170
-3
Crown Farming
33 Chief
#8YGQP99VG
10 4167
-3
Sons of Royale
34 BigChilliJoe
#PLRVYGY0
12 4163
-4
Attan Siderz670
35
12
shadow
#Q2JUYP9R
12 4163
0
670 UP-IN-SMOKE
36
1
Lordikey
#2GJGV9C8
13 4162
-1
OfDaNightsWatch
37 Combat01
#YCCYLY2
12 4157
-5
Electrolytes
38
9
victor
#9GQC28J
11 4154
-3
BARBARZYŃCY
39
4
KeepOnNaii
#Y98CCRJ9
12 4150
-4
BUST-A-MOVE 670
40
2
강 민 기
#Q2J0YY9Y
11 4145
-5
터졌다
41
2
ITTZ_SII_JAKE
#2YY2U2V80
11 4144
-1
671.S.O.S.MAIN
42
1
TERENCE
#88RPCGGQ
12 4141
-3
炮打自來水
43
1
diMpz
#820JJQU0
12 4133
-8
Attan Siderz670
44 djsns7
#8Y8Y08RR2
10 4116
-17
Instinct
45
33
Artificial
#2URQUJ9JJ
10 4108
-8
Rainbow Unicorn
46
1
D' PUNISHER÷'
#9V9VJPUU
12 4107
-1
Ohana
47
1
P0GS_LT
#9C0V8YUU
11 4105
-2
CHAGI NORF
48 jhazmyne
#92JRC088
11 4097
-8
BEST_OF_CR
49 노인정
#2JC9J9JPV
11 4091
-6
Không có hội
50
1
R.J
#8RRL9VGP
11 4085
-6
saipan
51
52
ShifuJeff
#80VQ9QC
12 4084
-1
Crown Farming
52
2
CHAGI FAN ROAR
#JPJPVCPL
11 4081
-3
BUST-A-MOVE 670
53
13
sir shanks
#220Y8V0UC
11 4076
-5
legion luta
54
4
pink sheep
#2QUCQVYYJ
11 4074
-2
서울메트로
55
51
ksy
#U2RLU9UV
11 4073
-1
3:16
56
4
thundergod
#YC9UVQQ
12 4072
-1
Deep Throne
57
4
Carl
#C8RLVC8L
11 4070
-2
3% of Murica
58
4
Vanbruhh
#YUPJQGU
12 4069
-1
Absolute Chaos
59
4
Spade670MP
#9LL8Y8JC
12 4068
-1
Không có hội
60
4
Patrick M.
#QCVJ82J0
10 4065
-3
LOUD_PACK 2
61
4
익명
#2GCGPGJV0
10 4051
-14
수원사람
62
3
Jamesdelacruz
#92L82LC2
11 4042
-9
wedemboys
63
3
れおさま
#9PG288880
10 4035
-7
OWN PUPILS
64
2
john.
#Q0L9CL8
11 4021
-14
#BaconSundae
65
1
xkimichi
#9UJCGLVY
11 4045
-24
Hammers AUS
66
32
wizard
#GQYVRCYG
11 4042
-3
wedemboys
67
2
Jhaireen jasmin
#9YR8CPP08
10 4041
-1
the young ones
68
2
S.H.
#PPP9U0J
11 4041
0
Deep Throne
69
2
朽木不可凋也
#2CJCVVLVU
11 4039
-2
时间迷途
70
2
Ryujin
#GRU90PU
11 4039
0
IMMORTAL DRAGON
71
2
Jay
#89JVLVQCG
11 4037
-2
南京特战队
72
47
saipansbs
#VPGCLRUQ
11 4033
-4
Không có hội
73
3
jojo
#QRLYCCJ0
12 4031
-2
최장
74
3
Twisted Chaos
#L8QUGC9
12 4027
-4
Ohana
75
3
colossus
#YRU889J
11 4025
-2
Không có hội
76
3
iGTShSh
#LR9VG82U
10 4024
-1
miso honey
77
3
R-Day670
#2LYLVU2G9
11 4024
0
LM670
78
3
Oishi
#2QUJP9RQ
11 4022
-2
CHAGI NORF
79
3
呵呵
#LGVULGJL
11 4022
0
无名动物园
80
3
Peaky D.Blinder
#88VUL002G
11 4021
-1
ABBAS CLAN
81
2
Đấu trường 12 Belau 1 pride
#8R88QR20
12 4014
-7
Palau
82
2
670slayer
#YG8C0VL
10 4014
0
BUST-A-MOVE 670
83
2
YouDisgracedMe
#2GJJUYUY
10 4014
0
(I)SSTPM
84
2
TheLu
#2PVGR8UP
11 4013
-1
Gucci
85
2
Shadow
#RQVGV8G
11 4012
-1
3_KINGSZ
86
2
Kelvin69
#URQ2Y92
11 4012
0
CallMeDaddy
87
25
BRUH
#808RG299V
10 4012
0
SOSaipan
88
3
Your Messiah
#9C98R0PQ0
10 4011
-1
Iowa HawkeyeCOC
89
1
clarissa m.
#9GVC29LQ9
9 4011
0
LOUD_PACK 2
90
4
Đấu trường 12 Winn23
#2PC9Q0RL0
11 4010
-1
Deep Throne
91
4
나정모사지미다채쯔
#L2YJYYLC
10 4009
-1
JSK.LTD
92
3
x321_carlos
#LYRQ89VC
12 4004
-5
Ascendancy PH 4
93
3
yo~요
#CPGU2CCP
12 4001
-3
KOREA
94
3
KOZMY
#J2VVJVJ8
11 4001
0
#BaconSundae
95
3
KoreanTOP클라스
#VVJ8UQG2
11 4001
0
Crown Farming
96
3
madi
#L0098YJV
10 4001
0
670 UP-IN-SMOKE
97
3
DJBLU3
#9L2GLUPY
10 4000
-1
MadCLASH
98
3
Đấu trường 12 ThePoknat
#9R9YRUG9U
11 3994
-6
kush supreme
99
3
Đấu trường 12 andruthagr8
#8V22QPLC0
10 3991
-3
Marianas Finest
100
3
Đấu trường 12 Tepok
#28P9LP0Q
11 3983
-8
BUST-A-MOVE 670
101 Đấu trường 12 eXrOnin06
#9VRGRUJ
12 3981
-2
TEAM GRIZZLIES
102 Đấu trường 12 Trainer Jeff
#GYLUPLQR
11 3969
-12
LM670
103
4
Đấu trường 12 your mom
#Y0829PRJ
10 3958
-11
CallMeDaddy
104
4
Đấu trường 12 바셀러브
#8UQ0RGQ0
11 3958
0
BattleFrogs
105
42
Đấu trường 12 고기
#VJYJL9JG
11 3953
-5
앙 기모띄
106
3
Đấu trường 12 A_Person
#UR0PYGL
10 3938
-15
CallMeDaddy
107
3
Đấu trường 12 呀哈
#8LG92VV2V
11 3936
-2
X-琳琅天上
108
3
Đấu trường 12 Nathan SU
#VVLCRR0C
10 3921
-15
좋은날에
109
2
Đấu trường 12 Kenchan
#GQY982RL
10 3912
-9
Back2Basics
110
2
Đấu trường 12 Mark The Shark
#8QVVQ2PU
11 3911
-1
wedemboys
111
2
Đấu trường 12 mwasiv
#22VG9R8PG
11 3902
-9
CHAGI NORF
112
10
Đấu trường 12 faded670
#2JGCQYGY0
11 3897
-5
SMDdx
113
3
Đấu trường 12 RicoTheWorst670
#2P0JPGYGV
11 3895
-2
LM670
114
3
Đấu trường 12 $kinny 2
#29V88UGUG
10 3889
-6
670 ROYALTY
115
2
Đấu trường 12 Shadow
#Y0UYP8Q2
11 3885
-4
Attan Siderz670
116
2
Đấu trường 12 mdc106
#9PC900CQQ
10 3876
-9
BUST-A-MOVE 670
117
1
Đấu trường 12 Robert
#22L2P2L9
10 3862
-14
SMDdx
118
1
Đấu trường 12 Royale_Phoenix
#CGJURGRR
10 3860
-2
Los Angles 310
119
1
Đấu trường 12 cubedude
#2CYQQVQ8Y
10 3857
-3
clam raiders
120
1
Đấu trường 12 sophia
#8VQ9CQQ20
10 3851
-6
Không có hội
121
1
Đấu trường 12 SPEED_DEMON
#8V2V8JPJC
11 3847
-4
#BaconSundae
122
1
Đấu trường 12 Trainer Eric
#2Q0RGPQ2
11 3836
-11
Gucci
123 Đấu trường 12 一放工菊花都放鬆
#LLJJGRRC
11 3823
-13
funkyland
124
4
Đấu trường 12 ❤️chelsea❤️
#9C8Y88P0R
10 3823
0
GUcci
125
1
Đấu trường 12 teamkinkong
#LPGQLVQL
11 3818
-5
HyperSonic
126
1
Đấu trường 12 KenDeezeNuts
#2YRC9GPVQ
11 3816
-2
CoherentTyrannY
127
12
Đấu trường 12 吟游诗人
#P0G2R09LQ
10 3816
0
TaldarimProtoss
128
1
Đấu trường 12 Zhili pro
#9YPLUJGLC
11 3806
-10
Crown Farming
129
3
Đấu trường 12 jazzy
#P9LJ0VRR
11 3800
-6
670marianas671
130
1
Đấu trường 12 Tovesboy670
#2R80CJ2RQ
11 3785
-15
Christ Crusader
131
1
Đấu trường 12 Threat
#2PPPPJYU
10 3778
-7
Không có hội
132 Đấu trường 12 ProjectCloud_07
#P2V9J20LU
10 3775
-3
3Stars&TheSun
133
2
Đấu trường 12 Andy_wu_8593
#LLYP8PJP
10 3762
-13
LEGENDARY CROW
134 Đấu trường 12 [-]キッシー[-]
#PJR0RYQU
10 3744
-18
オカヅクラブ
135 Đấu trường 12 Allen moonyeah
#LRLPRLY9
10 3742
-2
Không có hội
136
3
Đấu trường 12 Pompy
#9V9RQYY88
10 3731
-11
Guamtown 671
137
1
Đấu trường 12 Christian
#20028V9G9
10 3729
-2
Died IN OfficE
138
1
Đấu trường 12 허팝
#8GLP8JGJL
10 3682
-47
울트라효
139
1
Đấu trường 12 《skillz》
#29YLVPC9
11 3676
-6
wedemboys
140
2
Đấu trường 12 긴 린
#2Y0Q2VG0V
9 3671
-5
이이이
141
2
Đấu trường 12 The Golden Man
#9UJLR8RR
10 3670
-1
EstaPrim670
142
2
Đấu trường 12 CHOSEN ONE
#9UL28UVR
10 3650
-20
Dark Knights
143
2
Đấu trường 12 MAVRICK670
#2LVYUJYVG
10 3647
-3
Không có hội
144
1
Đấu trường 12 JSPGR33N
#PJU202PG
9 3626
-21
Strange Music
145
1
Đấu trường 11 yesssiiirrr!!!
#9GJLLP0V
10 3547
-79
ObaKux!
146
1
Đấu trường 11 andrey
#Q9Q90C89
10 3525
-22
670 UP-IN-SMOKE
147
1
Đấu trường 11 ToNtOn
#88LGRQQU9
10 3524
-1
active
148
4
Đấu trường 11 Clare
#QRR2RUVQ
10 3522
-2
The Rainforest
149
2
Đấu trường 11 Lord Vision
#Y208RQQP
11 3507
-15
MarianasPride
150
2
Đấu trường 11 King Gob
#GGVJ9CJ0
10 3481
-26
wedemboys
151
2
Đấu trường 11 Dac08
#900YL89V0
11 3481
0
GOLD
152
2
Đấu trường 11 bobblossom
#9UUVR20Y
10 3426
-55
im-paek-able
153
2
Đấu trường 11 jp
#2QRLRR00Q
10 3406
-20
Beaver Squad
154
1
Đấu trường 11 *Christian15*
#22UV2YQP
10 3377
-29
whoooooooooooop
155
1
Đấu trường 11 Stention
#PYVJVLVC2
10 3351
-26
Died IN OfficE
156
2
Đấu trường 11 Superman
#VJGCYCGG
10 3342
-9
LJ670
157
1
Đấu trường 11 Mj ^_^
#JP9QQR8
10 3327
-15
Belfast Boyz
158
5
Đấu trường 11 victor chen
#PL2CLVRUL
9 3320
-7
世事不可强求
159
8
Đấu trường 11 mari-uh
#PRY20J2J2
8 3260
-60
wedemboys
160
5
Đấu trường 11 C0M3T_K1NG
#8LLYPU0GY
8 3253
-7
Died IN OfficE
161
4
Đấu trường 10 Mastawal
#8GCVQYJPG
8 3252
-1
670 UP-IN-SMOKE
162
3
Đấu trường 10 snicket
#28J00P9Q
10 3249
-3
Elite Gamers
163
3
Đấu trường 10 nik
#2QQR0CQVL
10 3240
-9
Donations Inc
164
1
Đấu trường 10 greeney
#8LCRLV8Y8
9 3232
-8
광저우 브라더스
165
3
Đấu trường 10 PhoeniX
#20LGQ8PY
10 3220
-12
Zee786
166
5
Đấu trường 10 KOBE
#LJJGCRU0
9 3218
-2
黑白.
167
1
Đấu trường 10 Yumi
#9VQPLQP0
10 3197
-21
670VIBES
168
4
Đấu trường 10 Josh
#89J8J29V2
10 3185
-12
670 UP-IN-SMOKE
169 Đấu trường 10 KADUKUKOREAN670
#299VJP2L
10 3137
-48
Squaa'
170 Đấu trường 10 XDD1V1NE
#L8JVVL9U
10 3136
-1
Attan Siderz670
171 Đấu trường 10 jahid hasan
#90LJYGY02
10 3130
-6
BotoSmashers
172 Đấu trường 10 Drevon
#9GC0P0QV9
9 3087
-43
(#L-Clan-#)
173 Đấu trường 10 Spear Goblins
#P0LRPLYY9
9 3084
-3
Grave Miners
174 Đấu trường 10 Jason
#28QV8RVQ
11 3081
-3
Elite Gamers
175
7
Đấu trường 10 Royal Ninja
#9YCJ02C
10 3074
-7
670 UP-IN-SMOKE
176
1
Đấu trường 10 LeN
#8QPGLGQ0U
10 3062
-12
Pipelayers
177
1
Đấu trường 10 CrAzYz---
#P29PRJPGV
9 3056
-6
PH Empire
178
1
Đấu trường 10 jack
#GUYLPVRC
10 3051
-5
BAN670
179
3
Đấu trường 10 ANIMAT670
#GPPGVL92
10 3038
-13
Attan Siderz670
180
5
Đấu trường 10 CNMI Raiders
#9VU2882LP
9 3035
-3
670marianas671
181
1
Đấu trường 10 RiceNinja
#GCLVRQLU
8 3028
-7
BS Gaymers
182 Đấu trường 10 DEBU
#2CVV8ULC8
9 3001
-27
Saipan670
183
2
Đấu trường 9 skoal
#8CY9G8CGL
9 2974
-27
Saipan
184
1
Đấu trường 9 LeluYourChelu69
#2URRY2CRU
9 2962
-12
LM670
185
1
Đấu trường 9 car1kappa
#PR89829LG
8 2887
-75
rotogrip
186
2
Đấu trường 9 whatsupboys671
#9RUJ0RLV0
9 2848
-39
GuamRoyale671
187
2
Đấu trường 9 Vincent
#PPC0C0PUP
8 2845
-3
saipan
188
1
Đấu trường 9 Tunakin_Kindu
#99GVCR99
10 2753
-92
noval 670
189 Đấu trường 9 kanooki
#LUVGC22
9 2619
-134
golem heart
190
2
Đấu trường 9 KevinLGlory
#YGCJ9U29
10 2603
-16
兄弟会
191 Đấu trường 8 supercell
#20LCR992P
10 2575
-28
804 Boyz
192
2
Đấu trường 8 나는자연인이다
#PY02VP2YY
6 2572
-3
전주
193
3
Đấu trường 8 Saipanboyz
#9RGJL88C0
9 2564
-8
ONE LOVE
194
1
Đấu trường 8 Cherukun
#92YP2QJ9
10 2510
-54
donate
195
3
Đấu trường 8 J.Magas670
#8RJ9CU02U
9 2492
-18
670 UP-IN-SMOKE
196
1
Đấu trường 8 Mustard
#P9J909PPC
8 2399
-93
670 UP-IN-SMOKE
197 Đấu trường 8 jokerskills
#P8PUPCRJU
8 2361
-38
Holy Dragons
198
2
Đấu trường 8 Eunoia
#9JQ0U90QL
8 2339
-22
wedemboys
199
4
Đấu trường 7 HAFADUDE
#PJVR8GRPQ
7 2327
-12
cookiemonsters
200
2
Đấu trường 8 凌顾妖
#PPVCPCP00
8 2297
-30
Wtffgt

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord