Tìm kiếm nâng cao

Top Quần đảo Bắc Mariana Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 #BaconSundae
#22LRR8C
42441 44 / 50
2 Deep Throne
#8PURGVG
42110
-331
48 / 50
3 BUST-A-MOVE 670
#202V8Q2R
41223
-887
45 / 50
4 NAL精英
#GVR9GJ
40661
-562
50 / 50
5 houston tx
#YQ2Q0U9
38953
-1708
50 / 50
6 Attan Siderz670
#2YQQUVP
38728
-225
49 / 50
7 Crown Farming
#8ULVPJG0
37085
-1643
44 / 50
8 Marianas Finest
#RRGVR8G
35819
-1266
49 / 50
9 670 UP-IN-SMOKE
#JPC089
35237
-582
45 / 50
10 CHAGI NORF
#R8VCLV2
34454
-783
50 / 50
11 Gucci
#CJPLQ0
33852
-602
36 / 50
12 wedemboys
#29GCCVLQ
33472
-380
48 / 50
13 黑色四叶草
#PPP2UR2Y
32008
-1464
34 / 50
14 DIO Clan FC vet
#P2GGPGL0
30595
-1413
23 / 50
15 SRS SPARTA !!!
#20GRJ20L
28541
-2054
26 / 50
16 CNMI
#2JYJQ9U
28232
-309
43 / 50
17 pessei
#P2JG0YVU
27565
-667
31 / 50
18 Instinct
#8G8RGJQQ
27374
-191
37 / 50
19 ONE PUNCH
#8RQCVR2
27285
-89
45 / 50
20 Whistle Blowers
#8VYPCRL
26939
-346
42 / 50
21 670marianas671
#9Q2LUUVV
26904
-35
50 / 50
22 The Monkey Pot
#88GGVPUY
26249
-655
19 / 50
23 kalna rocks
#8QUYPL80
25686
-563
50 / 50
24 Dasnasti
#VV00ULQ
25628
-58
47 / 50
25 Palestinesi
#90JRP2V
25352
-276
46 / 50
26 Atdit_clashers
#P9R8RJY
23734
-1618
50 / 50
27 670 ROYALTY
#GQRGQL2
23489
-245
28 / 50
28
4
Aguon
#2PL920Q0
23303
-186
35 / 50
29
1
IMMORTAL DRAGON
#20R8UJL8
22994
-309
37 / 50
30
1
CallMeDaddy
#PLVJ082V
22848
-146
20 / 50
31
1
YO~요
#2UP2LLPL
22720
-128
19 / 50
32
1
FistOfDaPacific
#VJJ22C
22558
-162
40 / 50
33 SOSaipan
#8288JGY
21060
-1498
17 / 50
34 boomspaness
#8VVPPGL
19940
-1120
25 / 50
35 ༺Lightning༻
#2R9L2C8
19425
-515
18 / 50
36 chamorropride
#2YGG9UGC
19134
-291
25 / 50
37
1
天涯石团队
#G0LQ9L0
18981
-153
50 / 50
38
1
Squaa'
#229288V8
18944
-37
28 / 50
39
2
xvideo
#P2PYUGP9
18875
-69
20 / 50
40 Faketaxi
#YY9U2J
18463
-412
32 / 50
41 Aces Hand
#2CQJYGGC
18386
-77
49 / 50
42 NoWayOut
#99UURQR
18337
-49
32 / 50
43 Saipan No Trash
#Y8922GP
17523
-814
33 / 50
44 Night670
#PVQCPG88
17371
-152
46 / 50
45 Drew's Crew
#PRC9U8R
17345
-26
45 / 50
46 The Dark Light
#V0CLJ9J
16832
-513
21 / 50
47 fast breakers
#8GRLPVP
16627
-205
49 / 50
48 legion luta
#RLVUP89
16431
-196
23 / 50
49 搅基组
#QU9JQL
16250
-181
43 / 50
50 marianasunite
#PPCYUC9U
15631
-619
17 / 50
51 蝎组织
#JL09C9
15424
-207
9 / 50
52 Tinian670
#UYCLUJ0
14905
-519
13 / 50
53 SAIMIRI
#LQL8C92
14851
-54
16 / 50
54 BootyWizards
#88UQLLV
14523
-328
22 / 50
55 LM670
#PGLUYVCV
14171
-352
13 / 50
56
57
C.N.M.I Knights
#UY8GUU
13578
-593
29 / 50
57
1
Island Fusion
#Q29QG2
13041
-537
49 / 50
58
1
казахтар
#2R90GUG
13030
-11
48 / 50
59
1
типо топ
#8RJ8G8UC
12867
-163
22 / 50
60
1
SAIPAN™
#8CYU9UY
12808
-59
18 / 50
61
1
Try Me
#RJU909G
12715
-93
16 / 50
62
63
finesse
#98U0QPGL
12327
-388
15 / 50
63
2
Saipan670
#2V0LP00
12253
-74
50 / 50
64
65
SMDdx
#P8YU92R0
12084
-169
8 / 50
65
66
等风来丶
#CP280PU
12044
-40
30 / 50
66
4
yigo you know!
#2R0LCCVC
11984
-60
31 / 50
67
4
Saipan
#9VP2UV8L
11241
-743
9 / 50
68
4
cornfields
#JRJ22JP
10639
-602
18 / 50
69
4
THESLAYER670
#29JGLYGL
10525
-114
18 / 50
70
4
MEZZING
#PLQV2Y8Q
10453
-72
13 / 50
71
4
疯子团第一
#Y8LR0RGU
10253
-200
25 / 50
72
4
BAN670
#9LR0V9RC
10067
-186
14 / 50
73
4
感觉身体被掏空
#PYCCP2P
9721
-346
35 / 50
74
75
视宽新创
#8CY9VQ
9660
-61
20 / 50
75
5
立达二班
#222YJV08
9397
-263
8 / 50
76
5
Saipan Savages
#U2PC8C
9251
-146
21 / 50
77
5
Khowx’s
#PPJYR80J
9139
-112
6 / 50
78
5
三人成虎
#RUR9CQ
8945
-194
14 / 50
79
5
HYDROFLEX
#P9QCL09C
8863
-82
8 / 50
80
5
ISLAND_CLASHERZ
#G2L9GCU
8663
-200
32 / 50
81
5
Saipan
#28Q0PJ2
8623
-40
50 / 50
82
5
fortnite squad
#9PG2RR2Q
8477
-146
20 / 50
83
5
今天吃点儿啥好呢
#8L900R2C
8401
-76
4 / 50
84
5
Gus-hryst
#2C0Q0UYV
7627
-774
6 / 50
85
4
雷神
#P9GLR2V2
7512
-115
14 / 50
86
6
Bukl
#9G8GQ0C
7509
-3
6 / 50
87
5
Sushi Nation
#P0RRR9Y
7024
-485
6 / 50
88
5
The Rainforest
#P08V82PV
6951
-73
6 / 50
89
5
CNMI670
#PG9LLUCP
6757
-194
19 / 50
90
5
Saipan670
#UY2YU2
6532
-225
22 / 50
91
5
NorthernClasher
#99UCCCY8
6519
-13
6 / 50
92
5
lnhboyz
#LGJ0R2R
6494
-25
13 / 50
93
5
NMI Champs
#UUG8JJ
6251
-243
18 / 50
94
95
PwiPwi Warriors
#QU0LRJ
6216
-35
5 / 50
95
5
EstaPrim670
#PRPPRPJV
6178
-38
5 / 50
96
7
искра
#28Y80PR9
6130
-48
21 / 50
97
6
SAIPAN670MAGAS
#PRPLVCYU
6047
-83
13 / 50
98
6
EXTRAORDINARY
#2G8JGQ0L
5811
-236
10 / 50
99
6
SAIPAN TRASH
#QVJQJV
5723
-88
18 / 50
100
6
Tiny Island
#P8ULRG8C
5717
-6
3 / 50
101
102
670 Champions
#JLJJQPQ
5711
-6
14 / 50
102
7
yutubere
#PPLLP828
5687
-24
13 / 50
103
7
CHAGIFAN670
#V2CRJ9Y
5376
-311
5 / 50
104
7
Real Madrid C.F
#2ULVPGRU
5368
-8
8 / 50
105
7
ObaKux!
#VVPV0G
5321
-47
8 / 50
106
7
Rust
#P8U0Y0C0
5223
-98
5 / 50
107
7
Nova Saipan
#CG8PVYV
5170
-53
15 / 50
108
7
saipan 2
#PYPY8YG
5014
-156
13 / 50
109
7
神々の凱旋
#9P08V00R
4994
-20
5 / 50
110
7
Team DFS Spn
#P0YRGVQQ
4597
-397
3 / 50
111
7
Eatmynutz
#RYQ9228
4478
-119
3 / 50
112
7
i Chamorro
#88PJU92
4352
-126
4 / 50
113
7
CLASH PG
#PPLVUVJ8
4287
-65
4 / 50
114
7
CNMI Reborn670
#9PJ9Y8CQ
4012
-275
3 / 50
115
116
670warrior670
#8RGV09UQ
3903
-109
10 / 50
116
8
RGamer
#2Y9PLVP2
3852
-51
10 / 50
117
8
Golemkreis
#9QGVJQGJ
3693
-159
4 / 50
118
8
Untouchable♧
#800RP9L0
3300
-393
5 / 50
119
8
Black Ops
#2GJYPRY
3250
-50
12 / 50
120
7
Christmas118
#P0LPQ99V
3024
-226
3 / 50
121
9
DİRİLİŞ Ertuğru
#9J988R2
2951
-73
10 / 50
122
8
Chagi670
#98LC2YRQ
2863
-88
7 / 50
123
8
The Mongolords
#VLRGP8Y
2780
-83
2 / 50
124
8
ClashForCash
#P8Y8YYJU
2630
-150
9 / 50
125
8
CAAxSociety
#9JPUV2VY
2558
-72
4 / 50
126
127
chagi marianas
#P0GCRCJG
2545
-13
6 / 50
127
9
Steelers
#P20RP0L9
2322
-223
5 / 50
128
9
670 Elite
#2GV9YGLU
2271
-51
3 / 50
129 iwaitz
#Y28VVC2J
2103
-168
3 / 50
130
10
Leche Prim
#P8RUQR0V
1854
-249
2 / 50
131
10
ORI ORI
#2CVV2JLU
1848
-6
3 / 50
132
10
Emi pro
#P29V8Y88
1675
-173
2 / 50
133
10
samianzhi
#PG800VG8
1656
-19
1 / 50
134
10
план б
#8R99GP0
1592
-64
3 / 50
135
8
443873
#8PYL89CV
1590
-2
4 / 50
136
11
SSC
#2G28GCLU
1562
-28
3 / 50
137
11
SALTY CREW
#PLP9LUQC
1522
-40
1 / 50
138
10
670
#PR2VL8G
1469
-53
3 / 50
139
9
Island warriors
#P8GY9YQ9
1300
-169
1 / 50
140
9
MOSCOW KREMLIN
#98VUVQ
1262
-38
3 / 50
141
9
chagi
#CLQLJUP
1243
-19
3 / 50
142
9
SXM BOYZ
#8922RLQJ
1191
-52
3 / 50
143
9
Saipan Gamers
#U9UUJJ
1175
-16
2 / 50
144
9
SaipanPride
#P8VGCL8V
1149
-26
2 / 50
145
9
winners
#9UQYUVJV
1096
-53
5 / 50
146
9
lolz
#9Y0LVVVY
1086
-10
2 / 50
147
9
LAZZAR097
#PJY2GGQ0
1055
-31
2 / 50
148
9
jermiah
#J09RQR9
1035
-20
2 / 50
149
9
Chagi West
#P02Y0UCC
1002
-33
1 / 50
150
9
BotY
#928JCVG
988
-14
2 / 50
151
9
los tontitos
#9VJPPGG8
978
-10
1 / 50
152
9
ADY PROOO
#P9QYVRU9
851
-127
1 / 50
153
9
ELLAS POWER
#2GRU9CGJ
723
-128
1 / 50
154
9
开局号群570739320看资
#YLVJYV9
706
-17
6 / 50
155
9
Les BERNARD
#2082CY0Y
660
-46
1 / 50
156
9
Blue Arrow
#2CCCCCP8
612
-48
1 / 50
157
7
荣耀部落
#P9LPPJPP
604
-8
1 / 50
158
10
OG Sinned
#LCURJ2R
583
-21
1 / 50
159
10
pedro
#9VY28PGP
583
0
1 / 50
160
9
你有?
#P0UJR2VR
574
-9
1 / 50
161
9
670 chamorro ⚔️
#GPRRUG9
556
-18
1 / 50
162
9
670
#9PUY8JC8
457
-99
1 / 50
163
9
yıldızlar
#9VCQY9YR
455
-2
1 / 50
164
9
寂寞
#YJUYVVU
452
-3
1 / 50
165
9
coolteam
#8YVCUQ9
405
-47
1 / 50
166
9
4399funder
#2CC20V8L
397
-8
2 / 50
167
9
英雄
#QQJUY2G
380
-17
1 / 50
168
9
Jasi
#PU2CV8VL
374
-6
1 / 50
169
9
jacek555
#P0LJ9JL9
342
-32
3 / 50
170
9
Cnmi Warriors
#GJL0LQG
305
-37
1 / 50
171
9
18032889355
#Y2GVQVC9
271
-34
1 / 50
172
9
trash
#P0VJLL8P
265
-6
1 / 50
173
9
amigos
#PVU2R280
188
-77
1 / 50
174
9
Fenerbahçe
#8RCGPUJU
149
-39
1 / 50
175
9
天一部落
#8LY29QC2
145
-4
1 / 50
176
9
djay noiz
#9GR2YLR0
96
-49
1 / 50
177
9
助手机号码多少
#PRQLGVVG
59
-37
1 / 50
178
9
骑士圣堂
#80G882UQ
56
-3
1 / 50
179
9
se
#8GPJUVYC
45
-11
3 / 50
180
9
فارس
#8Q2JJGJL
43
-2
1 / 50
181
9
Только РУССКИЕ
#9UQ0U0VU
30
-13
1 / 50
182
9
BEST OF DA BEST
#9QGRR9JR
15
-15
1 / 50
183
9
baba pro
#P8UR92UU
15
0
1 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord