Tìm kiếm nâng cao

Top Quốc tế Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Nova l Raze
#8UY0CPU2
64752 46 / 50
2
1
RoyalFlush™
#89UJ8J2J
62983
-1769
50 / 50
3
1
Boréal ★ MG
#8Q8R9LQ0
62746
-237
50 / 50
4
1
Nova I EG
#8YLJ8UL2
61347
-1399
50 / 50
5
1
Nova EG Orion
#P2YJ0QC0
61067
-280
50 / 50
6 Sandstorm Arb
#8PCCV9PQ
60542
-525
50 / 50
7
3
LADDER⭐️GODZ
#PLG0U8LY
60117
-425
50 / 50
8
3
MEGA EMPIRE
#GYP90PL
59968
-149
48 / 50
9
4
RF™ eSports
#8UP08G2Y
59693
-275
48 / 50
10
2
Ripple eSports
#YU0J2PPU
59606
-87
44 / 50
11
4
Nova l Hispania
#2CQQVQCU
59581
-25
41 / 50
12 Clash2IT Bangla
#PYR0J8PR
59519
-62
46 / 50
13
4
Black Mamba
#9YC80UQ9
59335
-184
48 / 50
14 Gods Of War
#9PYCQGL0
59296
-39
50 / 50
15
1
Dragons Eight
#29YPJYY
58726
-570
49 / 50
16
1
Phonecats
#PP289
58443
-283
48 / 50
17
18
QuantuM FluX
#L8QP9CVY
58339
-104
49 / 50
18
1
Hear Us Roar
#PP2QC8LC
58137
-202
50 / 50
19
1
Nova EG Lyra
#8U99P0Q8
58136
-1
48 / 50
20
2
Gente "A" xD
#GGG0890
57809
-327
49 / 50
21
32
Gamestry.Com
#PVQYYGUU
57489
-320
48 / 50
22
1
123 smash
#2YRVL8VU
57382
-107
48 / 50
23
4
*☆GaMe°oVeR☆*
#PCLGQQPL
57366
-16
41 / 50
24
2
#DreamTeam
#9CRYUQ2
57355
-11
50 / 50
25
2
ChristianClash
#2RLPCR2C
57305
-50
47 / 50
26 UNDERATED
#222VGJ
57232
-73
48 / 50
27
7
#PelonArmy
#YV9JPLV0
57206
-26
47 / 50
28
10
⚡SLAYER SQUAD⚡
#P8G82URL
57100
-106
48 / 50
29
30
One Capital
#2CL9UQQ
57089
-11
44 / 50
30
12
FATALITY
#YR8UJ
56994
-95
49 / 50
31
2
0ldLegends
#20P8JGY
56908
-86
44 / 50
32
4
Syzygy
#828U9LCG
56869
-39
49 / 50
33
8
TREE.NEW.BEE
#GURGJCV
56798
-71
49 / 50
34
10
#AllThePancakes
#2V8LRLP8
56795
-3
48 / 50
35
2
Nova EG Taurus
#8J9QP82G
56790
-5
46 / 50
36
6
TheAlchemists
#2LP8CUQJ
56746
-44
49 / 50
37
11
Crucible Rage
#9JURC08L
56730
-16
49 / 50
38
7
Big D eSports
#9GRCPYPV
56712
-18
43 / 50
39
7
Never Scared
#Q9PCL0Q
56689
-23
49 / 50
40
4
Fun Clashing
#8GQU9YP
56663
-26
49 / 50
41 #G's
#2000CLV
56662
-1
49 / 50
42
5
Beavers
#9CUG28CV
56595
-67
47 / 50
43
8
熊起
#J2U0JC
56570
-25
48 / 50
44
45
50 Kings
#2CGG8V0J
56341
-229
48 / 50
45
46
COSMOPOLIS
#202VGPY
56324
-17
48 / 50
46
10
不给传奇就捣蛋
#888GCRCG
56285
-39
44 / 50
47
2
Underbelly
#2J8UVG99
56234
-51
47 / 50
48
5
LeGeND Legion!
#VJQ0GJ0
56197
-37
48 / 50
49
48
Req & Donators™
#88GVJQ9Y
56171
-26
41 / 50
50
5
Gritty Fifty™
#9Y92RJRR
56056
-115
48 / 50
51
1
广州一齐撑 国际会
#80U0LY0
56053
-3
49 / 50
52
9
Phonecubs
#PPPUJ0Q
56045
-8
47 / 50
53
277
Req n Donators™
#QUYULG
55979
-66
40 / 50
54
10
!王者风范之旗舰部落!
#P8CVPQ0P
55965
-14
47 / 50
55
15
Agency
#UU08Y0
55933
-32
48 / 50
56 Panda Dome!
#8U2JRJJ2
55922
-11
45 / 50
57
58
Arab Unity
#8RR9GCCR
55899
-23
49 / 50
58
25
ON3 HIT eSports
#YJP0GLLJ
55887
-12
43 / 50
59
8
#开心快活人
#YUQGP9C
55864
-23
50 / 50
60
6
Oneshot Onelove
#288Y9QCP
55829
-35
49 / 50
61
62
Dream team
#8URG0C9J
55804
-25
43 / 50
62
17
CrownsClownsTM
#8PR0C90Q
55784
-20
49 / 50
63
8
Stealth South
#8C8URPP0
55776
-8
48 / 50
64
4
Nova EG Hydra
#9PPRR8JC
55766
-10
49 / 50
65
3
UnderMiners
#2UV822J0
55725
-41
47 / 50
66
1
Dragons Eight 2
#Y8G9C09
55701
-24
47 / 50
67
9
Super Magicals
#9PURGL2C
55697
-4
49 / 50
68
28
FNATIC
#PLQLU98Q
55690
-7
49 / 50
69
6
cheese royal
#2VGGLCC
55661
-29
50 / 50
70
383
Accord Gaming
#PR2JY0UV
55651
-10
38 / 50
71
19
AnImE
#PQ2G8RJ
55648
-3
49 / 50
72
9
Gods of War 2.
#PJPRP0VR
55642
-6
47 / 50
73
5
#pwnage
#RRCC
55594
-48
49 / 50
74
20
Terror Nocturno
#P9YCYL9L
55579
-15
49 / 50
75
8
MIX OF XAOS YT
#92V8QPUY
55542
-37
49 / 50
76
17
BG16
#98JVGR9
55528
-14
47 / 50
77
38
Alpha Men
#9VGVUCG8
55509
-19
39 / 50
78
32
Elitists
#8CGUJ99
55509
0
46 / 50
79
13
Burn City
#J0R882L
55414
-95
45 / 50
80
9
Phonekittens
#PR9VJ2Q
55411
-3
49 / 50
81
5
Legion of Larry
#2GLVUJYQ
55408
-3
49 / 50
82
18
Compatriots
#V2GVYYV
55344
-64
49 / 50
83
10
50Boss eSports™
#PPJGLVRV
55339
-5
45 / 50
84
6
Nova EG Corona
#8JV9LVUL
55329
-10
45 / 50
85
6
RoyalFlush
#Y0JPU9Y
55307
-22
49 / 50
86
6
nova I INTER
#8L8CVJ2Y
55279
-28
48 / 50
87
5
Royale academy
#P9PUPPPP
55270
-9
48 / 50
88
5
CARPE ĐIEM
#8P2UJU2L
55266
-4
45 / 50
89
6
✴GOLD STARS✴
#P9JCLVUP
55259
-7
50 / 50
90
20
adult aces
#98UQYV
55255
-4
48 / 50
91
10
Sidewinder
#9RGGY0PR
55252
-3
49 / 50
92
20
Jedi Masters
#P9C0UG0J
55249
-3
49 / 50
93
9
#ClashRoyale#
#GLVR99P
55241
-8
50 / 50
94
106
SuperStars LA
#90CCPJU9
55231
-10
49 / 50
95
5
Elite Knights
#8CLUC98C
55227
-4
48 / 50
96
27
#ClashOn
#2UR28RJ
55214
-13
49 / 50
97
12
小鸣同学—玖班
#9LLJYCU
55211
-3
47 / 50
98
15
Barbs to KINGS
#Q9LC0Q
55207
-4
48 / 50
99
10
上海
#UP8LVPL
55191
-16
50 / 50
100
12
佩奇和ta的羊城帮
#9Q2QLVP2
55190
-1
50 / 50
101
14
熊起分部
#VUUR8CL
55142
-48
50 / 50
102
3
Legends
#8P9UUP
55113
-29
49 / 50
103
104
LegendarYGamerZ
#98JCV0
55103
-10
49 / 50
104
3
House of Zod
#UJCV0
55075
-28
49 / 50
105
31
Notorious
#2Q9RGGVV
54997
-78
45 / 50
106
3
HawkClan
#9GPYYVV
54983
-14
48 / 50
107
13
#DarkCrew
#P0QPGJG
54973
-10
50 / 50
108
16
雕刻时光
#GPYJ8RY
54970
-3
46 / 50
109
5
Shock Mansion
#PJG89JVC
54964
-6
49 / 50
110
11
Tower Trashers
#8YVRRQ09
54950
-14
48 / 50
111
26
Magna patriam
#999PJPCL
54949
-1
46 / 50
112 君子盟-华山
#Y80UUUJG
54934
-15
49 / 50
113
114
Legends SV
#209CGGQ9
54933
-1
45 / 50
114
40
Youtube Cologne
#29LCL82C
54932
-1
47 / 50
115
10
Game of Thrones
#8GPCGP
54924
-8
48 / 50
116
1
Nakama CR
#UJC2Y2
54914
-10
48 / 50
117
31
168sushi
#8Y2RPCL
54907
-7
50 / 50
118
9
Adult Swimtub
#2VQRGC
54893
-14
45 / 50
119
154
Nova EG Draco
#8VJQPUC2
54891
-2
39 / 50
120
4
-CLANCRUSHERS-
#VPG8RJ2
54887
-4
43 / 50
121
23
3 Minute Wrath
#9VGVCL20
54875
-12
46 / 50
122
51
DEMOLITION GUYS
#9QU9Q2LV
54872
-3
47 / 50
123
15
新疆天官赐福
#8R8LJC9
54845
-27
46 / 50
124
23
Adroit Royals
#CP822YJ
54843
-2
49 / 50
125
17
! KBN’s War !
#8GGPVULY
54812
-31
48 / 50
126
7
⚫Helskrim⚪
#P908GQ0R
54801
-11
50 / 50
127
6
中山大学
#929LJP
54792
-9
49 / 50
128
26
契约堡
#28VJR90
54782
-10
48 / 50
129
12
the Fifty First
#R29JYQ
54774
-8
49 / 50
130
8
LeGeND Titan!
#9PJYVVL2
54773
-1
47 / 50
131
15
Adult 30 +
#208LGPU
54760
-13
50 / 50
132
21
Abandoned kings
#8VG0RQ2C
54738
-22
49 / 50
133
10
#Fresh 3
#90GPVV09
54729
-9
50 / 50
134
13
!!THUG LIFE!!
#9JQ9QV
54726
-3
49 / 50
135
9
Phonecougars
#PVGY9LU
54724
-2
43 / 50
136
18
Royal Adults
#YJ28VJ
54722
-2
49 / 50
137
2
FAMILIA®
#8YYQGP9R
54704
-18
47 / 50
138
16
精英ZOE burning !
#PY9GL9V
54678
-26
48 / 50
139
7
PUUM! CHAMPIONS
#99PJRG8J
54665
-13
45 / 50
140
12
K R A T O S
#9LVV9VVV
54655
-10
44 / 50
141
1
Stewed Fish
#GJVVCVJ
54646
-9
44 / 50
142
65
世外桃源之仙灵岛
#2YGPRUG9
54646
0
46 / 50
143
61
网瘾少年少有为
#PPY0R09V
54645
-1
50 / 50
144
34
Dirt Diggler
#820JC0
54634
-11
48 / 50
145
21
OneXx
#Y9Q8VVLG
54626
-8
50 / 50
146
38
Black Flags
#9CQ00P8
54624
-2
49 / 50
147
101
纽约
#2VRRUPC
54577
-47
49 / 50
148
7
DnC
#8UVG9LP
54560
-17
50 / 50
149
1
#BrosArmy
#YV2L2LV
54553
-7
42 / 50
150
55
TheFinestFamily
#P9YPQL0Y
54551
-2
49 / 50
151
20
Arena de Oro 2
#2UUQY9VR
54544
-7
40 / 50
152
23
HKEsports
#28P9C99
54534
-10
48 / 50
153
38
!Spartans!
#PYUQQQJ0
54533
-1
44 / 50
154
24
RoyalFlush II
#CPVV9QJ
54528
-5
49 / 50
155
7
Nova Elite11
#PVQGYPCP
54522
-6
46 / 50
156
22
君子盟-丐帮
#PY0P0Q9C
54504
-18
46 / 50
157
10
济南一家人
#8RJY0JR
54495
-9
47 / 50
158
1
LordsOfArmagdon
#8QG0VYP0
54459
-36
45 / 50
159
7
8% Avengers
#22L88JG
54451
-8
43 / 50
160
10
Kyria
#Y9YR0U
54450
-1
48 / 50
161
18
District 22
#8Y82VC9P
54442
-8
48 / 50
162
18
TeHrAn
#80UP9LJJ
54433
-9
44 / 50
163
10
AWEsome POSSUMS
#2U8V0V
54425
-8
47 / 50
164
12
Qatif Royale
#9P2VJGRY
54409
-16
50 / 50
165
3
Vegan United
#9L2JY8Q2
54407
-2
47 / 50
166
10
100% Adults
#Q29CPC
54401
-6
48 / 50
167
48
Laurens Thunder
#UQG99
54397
-4
45 / 50
168
6
TheLeyendOfPals
#YLJ8LCC0
54388
-9
50 / 50
169
6
♡House Goblin♡
#9JU9VJRP
54370
-18
43 / 50
170 Taiwan No.1
#89CVQRP
54365
-5
48 / 50
171
39
'A+Adults
#82CQ02
54349
-16
48 / 50
172
12
Adult
#8CV2C
54344
-5
50 / 50
173
17
clash oholics
#99RQJ0G8
54340
-4
49 / 50
174
3
Adler007
#2LPYL8QP
54337
-3
50 / 50
175
3
Shanks
#CU2CY8L
54330
-7
43 / 50
176
33
Reddit Immortal
#UJLLRVY
54327
-3
47 / 50
177
11
castle black
#PY2JJLRY
54322
-5
49 / 50
178
72
Vanguard™ Void
#9VQL8YCU
54321
-1
44 / 50
179
12
Kick A** Crew
#CLUPYJ
54304
-17
46 / 50
180
16
HOWG RIDER
#2JG0000G
54265
-39
49 / 50
181
37
Been a Long Day
#YY2VUV
54262
-3
48 / 50
182
23
LeGeND Prime!
#2LL8LC2R
54256
-6
50 / 50
183
22
Endless Royale
#P9GVUQ
54255
-1
47 / 50
184
80
OneHive
#8RUY
54235
-20
39 / 50
185
18
P.Y.G 2
#2P9PLC2Q
54233
-2
45 / 50
186
10
▄︻̷̿┻̿═━一SPLAT!
#RP9GGY2
54222
-11
41 / 50
187
1
Liverpool YNWA
#2GGCYJ2
54220
-2
48 / 50
188
23
小鸣同学-萌新二班
#GCGJJ2Y
54210
-10
46 / 50
189
38
New Hermandad™
#PL8VL9RP
54205
-5
44 / 50
190
12
1up
#9U09Q
54205
0
43 / 50
191
14
USA
#9RGGLUQ
54195
-10
44 / 50
192
7
Vanguard™ Chaos
#9UP8RPGG
54175
-20
47 / 50
193
35
Team Dragons ll
#9G2V09RL
54173
-2
45 / 50
194
19
Rising Alpha
#8RC9JY
54163
-10
49 / 50
195
14
#ChillAndClash
#898P0LVP
54149
-14
50 / 50
196
35
长春
#2PLUP9R9
54143
-6
50 / 50
197
140
Req N Donators™
#LYCLYYG
54139
-4
39 / 50
198
41
Req n Donators™
#8Q8JL9Q9
54135
-4
46 / 50
199
54
Variation 2
#P9U02CVJ
54131
-4
49 / 50
200
6
顺德
#LCQ8YYJ
54097
-34
50 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord