Tìm kiếm nâng cao

Top Canada Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 Quantum North
#YGC8C2PY
60187 47 / 50
2
4
North Rebellion
#90R9VPP9
58261
-1926
47 / 50
3
1
Epix
#P2LG2UPG
58192
-69
48 / 50
4
1
50 Legends
#2GP990UL
57866
-326
49 / 50
5
6
REBIRTH
#28JR0UUL
57636
-230
48 / 50
6
1
Maple Miners
#P9UCUYV2
57592
-44
50 / 50
7
1
Boréal ★ MG #2
#98CCLVR9
57317
-275
50 / 50
8
4
Canadian
#LG0
57309
-8
47 / 50
9 Orange Juice
#922VCJ
57110
-199
48 / 50
10
5
True Frost
#P9CCV9GP
57065
-45
47 / 50
11
1
calgary elite
#RQGCVQG
56446
-619
47 / 50
12
1
Phenoms
#88PRJRJ2
56254
-192
49 / 50
13 ImPEKKAble
#20J20GC
56221
-33
48 / 50
14 Québec Élite⭐⭐⭐
#8YVL9QJV
56131
-90
50 / 50
15
3
Quebec United
#898QJ8G0
56093
-38
50 / 50
16
1
Canadian
#28UYJ
56038
-55
46 / 50
17
1
VanCity
#VJJLQ
55890
-148
50 / 50
18
2
VanCity Royals
#28RRR0PR
55454
-436
48 / 50
19
9
True North
#2PQQ0P2P
55202
-252
50 / 50
20
3
CANADA
#8PL9UL0
55189
-13
49 / 50
21
4
420
#2JCR
55175
-14
48 / 50
22
4
Nova I Canada
#8PLYP8V
55144
-31
50 / 50
23
9
Quantum South
#YUP8RUQL
55069
-75
46 / 50
24
5
Orange Tree
#8J82R0
54979
-90
49 / 50
25
4
Epix l 4Justice
#8ULUL22V
54854
-125
47 / 50
26 Orange Zest
#GJ20U28
54805
-49
46 / 50
27
2
Orange Pulp
#CQ9UC0J
54701
-104
45 / 50
28
1
Qc 18+
#290Y88
54628
-73
47 / 50
29
1
Squirtle Squad
#299PRY9
54620
-8
50 / 50
30
3
GEEK QUEBEC
#88L8YP
54597
-23
49 / 50
31
7
Clanada
#G20V0Y
54568
-29
49 / 50
32
1
TheDirtyBurger
#U9UQVVG
54544
-24
46 / 50
33 TORONTO
#2RVRL
54307
-237
49 / 50
34
1
peking ducks
#8PQR2R
54222
-85
49 / 50
35
6
Quebec Zombies
#99QYQ
54216
-6
50 / 50
36
7
#ClutchArrows
#8CPPCQ
54176
-40
50 / 50
37 canada bound
#Y9PC98
54121
-55
49 / 50
38
4
Canadian Empire
#9JRUV2Q0
54115
-6
48 / 50
39
3
#crown.me
#Y28PUVY
54106
-9
48 / 50
40
18
Frim∆s
#YQ2GG9R9
54086
-20
49 / 50
41
1
Canadian-Elite
#9G9G9VLQ
54070
-16
49 / 50
42
3
QuebeC
#R00JVUP
53979
-91
50 / 50
43
26
6IX SIDE
#8GYYQ
53967
-12
50 / 50
44
8
montreal clash
#2J8GLPQQ
53966
-1
50 / 50
45
9
#canada
#9RY20GQ
53962
-4
46 / 50
46
2
CANADA
#8PCRP0
53891
-71
48 / 50
47
1
GetShrecked!
#U0VU9QQ
53885
-6
49 / 50
48
9
Revolution
#8UQP0QLJ
53885
0
47 / 50
49
1
Qc Qc Qc
#8U28RCJ
53824
-61
50 / 50
50
1
Quebec Warriors
#LGG80J
53798
-26
47 / 50
51
3
Toronto 2.0
#LGG99U0
53746
-52
50 / 50
52
10
royale flush
#GL9GR2
53695
-51
50 / 50
53
3
CremeFraiche
#809JGJ
53672
-23
48 / 50
54
4
Canada Elite
#RV9R9CP
53672
0
49 / 50
55
12
OCC
#9RQRRYPV
53671
-1
50 / 50
56
3
Untouchablez
#QYVU8G
53668
-3
47 / 50
57
11
101% Canadian
#9UCRJG8V
53623
-45
46 / 50
58
16
Canadian Army
#L20GC0
53616
-7
49 / 50
59
6
ClashRenegades
#2RUYL
53604
-12
47 / 50
60
1
quebec force 1
#PL2988
53598
-6
49 / 50
61
14
Canada
#209CV
53564
-34
49 / 50
62
7
Quebec Legion
#Q2LP2LJ
53553
-11
46 / 50
63
3
Canadian Club
#22U0C
53550
-3
49 / 50
64
26
ThanksInAdvance
#QUCL9J0
53548
-2
48 / 50
65
8
ILLUSION™️
#99GQPPQJ
53524
-24
46 / 50
66
2
Orange Peak
#2RGVPGRV
53515
-9
41 / 50
67
4
100% canadian
#LVVL02
53512
-3
49 / 50
68
2
Canadian GOATs
#8ULJC0V
53494
-18
48 / 50
69
19
Phoenix Kings
#UCPPQ2R
53491
-3
48 / 50
70
3
the north
#2LCLPJ
53476
-15
48 / 50
71
10
"SuperClash"
#9Y9L0GQ
53459
-17
50 / 50
72
4
Art Of Ki11ing
#2R92RJG8
53411
-48
48 / 50
73
4
Manitoba Unity
#CLCJJ
53388
-23
47 / 50
74
27
Quebec warrior
#9VQC0YUP
53387
-1
49 / 50
75
11
TheNextDynasty
#29JLVPYU
53351
-36
44 / 50
76
2
Sask Savages
#82Y0C2
53351
0
49 / 50
77
1
Saskatchewan™
#8PLG9P90
53333
-18
50 / 50
78
29
3CROWN
#8L9VQJQV
53326
-7
47 / 50
79
3
Nova l North
#8QP2CUCV
53324
-2
41 / 50
80
11
BOMD QUEBEC
#2PYRQ9
53310
-14
48 / 50
81
31
Aftermath™
#8C9RYQ9R
53241
-69
49 / 50
82
12
AdultsClashToo
#88QCV9
53232
-9
45 / 50
83
9
Epiphany
#QLQ0GC
53202
-30
47 / 50
84
5
Québec clash
#9C9CCP0
53176
-26
48 / 50
85
13
DrySpells2.0
#28L9Q8
53175
-1
46 / 50
86
19
Montreal kings
#8YG2QC
53175
0
50 / 50
87 Canada
#2QQGQ92
53138
-37
48 / 50
88
17
RevolutionQc
#PP88PJV9
53125
-13
44 / 50
89
6
Vancouver
#2P8YCL
53124
-1
49 / 50
90
6
#yeet
#9VL0J289
53081
-43
50 / 50
91
5
Barbaric Beaver
#8YGPGCC
53064
-17
49 / 50
92
31
#clashcourse
#80Y2PRJ
53052
-12
47 / 50
93
1
ANDOCUL
#2GR2V90J
53051
-1
49 / 50
94
9
Canada Kings
#P0CL0
53035
-16
46 / 50
95
6
No Chill
#2P2L2GRL
53021
-14
42 / 50
96
1
⚜Epix⚜
#9PGGUVGU
53017
-4
47 / 50
97
13
Born On Ice
#VGV0RP8
52979
-38
49 / 50
98
8
#SAVAGE
#288YJQRR
52939
-40
48 / 50
99
7
加拿大情报系统(Canada)
#PVPU8L8
52930
-9
48 / 50
100
3
CHILLwithSHANE
#YPC0GGQ
52917
-13
48 / 50
101
8
Adult
#82YL9
52901
-16
48 / 50
102
22
Northern Kings
#2LJ02CYQ
52833
-68
50 / 50
103
1
TORONTO
#809LRY
52808
-25
47 / 50
104
7
IRON_MONKEYS
#9G898C
52802
-6
48 / 50
105
6
多伦多休闲工会
#20VCCC8
52773
-29
50 / 50
106
10
TrueNorth
#8RC2CPYQ
52771
-2
45 / 50
107
7
BCbuddies
#8RY02J
52756
-15
50 / 50
108
10
montreal elites
#P200GL
52743
-13
50 / 50
109 Dirty Beavers
#99P920
52733
-10
50 / 50
110
1
Castors Élite
#PG2898RY
52730
-3
48 / 50
111
157
Truly Frosted
#PC0Y2GY0
52720
-10
46 / 50
112
3
TheLog_Qc
#820VUPPJ
52716
-4
48 / 50
113
5
CANADA
#J8QUQLL
52637
-79
50 / 50
114
25
Nova Scotia
#8VQPLY
52636
-1
50 / 50
115
14
519 Royale
#QL9PQ8
52597
-39
49 / 50
116
58
XplicitContent™
#8UR9RC8Q
52587
-10
50 / 50
117
9
Toronto
#8GYYR
52585
-2
50 / 50
118
2
Realm Canada™
#PQQ802P
52582
-3
45 / 50
119
87
10 lbs of Bacon
#22CRJ8J
52566
-16
50 / 50
120
43
sixonethree
#2VQPL
52565
-1
41 / 50
121
11
Canadian Cartel
#8LP8GG
52552
-13
45 / 50
122
3
Great Vibes
#Q0RLUYC
52536
-16
46 / 50
123
21
castlyrock
#2YY0U8VG
52527
-9
49 / 50
124
4
nWo
#PRPCV0
52509
-18
48 / 50
125
2
Toronto
#R8VL2Y
52507
-2
43 / 50
126
1
qc actifs
#88GJRC2G
52501
-6
49 / 50
127
20
Team Rowdy
#VL9C2
52492
-9
50 / 50
128
13
Canada
#L9P9PGR
52488
-4
50 / 50
129
13
Canadian Charge
#8Q0LP8
52488
0
50 / 50
130
8
Les Cerbères
#PJU2R0
52474
-14
50 / 50
131
9
Canadas Elite
#2RL0PJ2
52442
-32
45 / 50
132
13
onepunchman
#9LGYQJ
52435
-7
47 / 50
133
2
Maniacs Qc
#LC00CCY
52431
-4
42 / 50
134
27
Canadian Elite
#GGU9CR
52425
-6
46 / 50
135
21
Bang Bus
#2CGV8Q9Y
52412
-13
44 / 50
136
19
613 Warriors
#200JQUU0
52408
-4
46 / 50
137
16
Canada
#CYLL9P
52397
-11
50 / 50
138
20
#Canada
#22YPL8J
52395
-2
50 / 50
139
4
CANADA
#PUYLR
52384
-11
50 / 50
140
10
QuebecTribe™️
#980UPGLR
52381
-3
49 / 50
141
18
Québec Bacon
#YPVVL08U
52351
-30
49 / 50
142
40
Orange Peel
#YCL8RGG
52351
0
43 / 50
143
9
CrazyCanadians
#99JYC29
52341
-10
45 / 50
144
7
QUÉBEC GOLD
#2G00LPPG
52330
-11
50 / 50
145
10
Canadian Royale
#28CVC200
52325
-5
47 / 50
146
46
North Eclipse
#P8VLVPQG
52314
-11
48 / 50
147
11
Canada's Finest
#P00VUR0
52309
-5
45 / 50
148
21
10 Tonne PEKKAs
#9GUP9UG0
52299
-10
45 / 50
149
15
Vancouver
#YUP2PC
52296
-3
50 / 50
150
1
alberta prime
#9G2YQ
52293
-3
49 / 50
151
22
TORONTO MAFIA
#2ULJRJJQ
52278
-15
48 / 50
152
9
Canadian Crew
#2CPQ9U
52266
-12
50 / 50
153
20
-Taken-
#YJCCGYV
52265
-1
46 / 50
154
9
3 crowns
#9JUG0
52244
-21
47 / 50
155
42
Qc 18
#Q2GV88
52235
-9
46 / 50
156
6
Crown Canucks
#9QQ9VV2
52219
-16
48 / 50
157
21
O Canada!
#9R0UL2C9
52204
-15
43 / 50
158
1
-Addicts Qc-
#8GUVY2QJ
52187
-17
48 / 50
159
10
SuperClashBros
#9GGPV8GY
52177
-10
47 / 50
160
6
S A T U R N
#P2P9VR02
52176
-1
48 / 50
161
58
Epix WeTheNorth
#8UJ89JGP
52165
-11
47 / 50
162
1
❄️FrozenElite❄️
#GPRLUU
52164
-1
45 / 50
163
19
AStateOfClans
#92RCQU
52148
-16
50 / 50
164
6
TORONTO
#2922GP99
52147
-1
50 / 50
165
5
204DikkenCider
#C22QYGR
52109
-38
48 / 50
166
2
Canada
#YL08V9C
52100
-9
50 / 50
167
1
montreal
#9QC020
52090
-10
50 / 50
168
15
chimpak
#Y2RG2Q
52065
-25
43 / 50
169
23
Alberta
#CL2YRGV
52051
-14
50 / 50
170
26
team rocket
#8JPPVY
52041
-10
50 / 50
171
73
4XIX
#YUQPV82
51993
-48
47 / 50
172
5
#WeTheNorth
#2GPL8U
51972
-21
49 / 50
173
2
metal brawlers
#2V2QYR
51963
-9
50 / 50
174
9
Ottawa
#80G2VQ
51956
-7
47 / 50
175
103
Northern Kings
#YGVUJU
51953
-3
49 / 50
176
28
CANADA
#QPPUL
51952
-1
48 / 50
177
2
Lime Kingdom
#2PGQ98GY
51935
-17
49 / 50
178
11
Vancouver Proud
#P8GQUVGU
51934
-1
50 / 50
179
7
416 Toronto
#2VUURQ
51933
-1
50 / 50
180
42
Active Canadian
#888Y0YU8
51918
-15
48 / 50
181
149
Toronto
#LVVPJ0
51877
-41
48 / 50
182
15
Canada Rage
#8QY0L
51853
-24
48 / 50
183
41
Blazed bros
#9QCLCY2V
51853
0
46 / 50
184
11
Canadian Empire
#YYGGG2Q
51837
-16
50 / 50
185
20
Québec
#VPPPG
51824
-13
44 / 50
186
54
Advanced Basics
#YR2GL
51817
-7
40 / 50
187
44
顺德Esport
#VQ0PCGJ
51814
-3
49 / 50
188
12
CH Montreal
#8JJC88
51803
-11
50 / 50
189
2
CaNaDa
#J9P90G
51795
-8
50 / 50
190
1
朋友打完了来我们部落吧!♫
#2LPCPP00
51786
-9
48 / 50
191
8
Apex Revolution
#8G8P2RRG
51783
-3
46 / 50
192
12
Iwata
#29QRP9Q
51772
-11
45 / 50
193
12
QuebecMadForce
#PG08
51769
-3
50 / 50
194 Qc Rush
#2VGQ2VPV
51763
-6
47 / 50
195
3
Deep Freeze
#VUUQ0R
51753
-10
50 / 50
196
7
VANCOUVER
#YPJGJYC
51752
-1
50 / 50
197
7
CTE Destroyers
#99V28U9
51746
-6
47 / 50
198
36
Quebecois 2.0
#YG2LVJ8
51738
-8
43 / 50
199
3
Canada
#L9PVVC
51726
-12
50 / 50
200
24
99% Canadian
#8Q0GVY
51719
-7
50 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord