Tìm kiếm nâng cao

Top Brazil Hội

# Xếp hạng Hội Điểm Điểm của hội Thành viên
1 OsDeSorte
#2CRP0URJ
63078 49 / 50
2 Red Bull Brasil
#P02RPQLU
61852
-1226
46 / 50
3 LimiT eSports
#9YJGVCPQ
61446
-406
46 / 50
4 49™ Warriors
#99CPV828
60897
-549
43 / 50
5 Nova l Brazil
#JVRPGV8
60481
-416
48 / 50
6
5
Londrina eSport
#2Q8PP2YJ
60410
-71
50 / 50
7
2
Danger eSports
#80UVUP22
60335
-75
49 / 50
8
1
OsDeFé
#PP9G89YG
60272
-63
48 / 50
9
3
Caju Royale
#VQ9CGR0
60264
-8
47 / 50
10
2
MG Stars ©®
#98YVQ22R
60232
-32
50 / 50
11
1
¥UNIÃO FULL¥™
#PQJR98QP
60116
-116
49 / 50
12
3
Sayajins
#9CVJPUP
59729
-387
48 / 50
13 Shot de Catuaba
#8JV9VQY9
59710
-19
47 / 50
14
4
NANDO CLASH YT
#YV0U8G2U
59574
-136
47 / 50
15
1
DRAGONS
#9J9RQJR
59519
-55
50 / 50
16
2
LENDAS DO CLASH
#PQ009JV
59292
-227
46 / 50
17 ANGELS OF DEATH
#P9JRY8
59251
-41
49 / 50
18
11
DOSE DE CATUABA
#989L2LVY
59235
-16
50 / 50
19
7
Nova BR™
#2RJLU89P
59172
-63
47 / 50
20 Evolution Team
#PQGRL9PV
59117
-55
50 / 50
21
2
BR Clash
#8CPQYY2L
58880
-237
50 / 50
22
5
Knight eSports
#PQCY9PPR
58855
-25
50 / 50
23
13
TROPA DO RATO
#220V90LC
58849
-6
50 / 50
24
7
Clash Com Kal
#P8U09R0Y
58817
-32
49 / 50
25
3
Gear eSports
#9YVLRJGC
58811
-6
47 / 50
26
5
Brasil eSports
#8RU0G892
58756
-55
47 / 50
27
5
Brazilian Storm
#9PGG0CVG
58716
-40
49 / 50
28
2
Nova l Potenza
#2UP8R99Y
58691
-25
49 / 50
29
1
Cardinals
#PLPVC0QG
58688
-3
48 / 50
30
5
Bolados
#2QPGQL8
58684
-4
48 / 50
31
8
RENEGADOS
#PG0PPV2C
58599
-85
49 / 50
32
8
Team Solid
#9GUCJRL0
58562
-37
49 / 50
33
1
Amazing
#9LQGUVQ
58550
-12
48 / 50
34
21
Round Table BR
#PJ98C8R9
58416
-134
49 / 50
35
5
...supernova...
#80JQ82UR
58310
-106
49 / 50
36
29
Lollapalooza BR
#RPU0YQ
58302
-8
49 / 50
37
23
Warriors Royale
#VY82VVQ
58298
-4
49 / 50
38
4
Os Mercenario$
#2L0LP99
58288
-10
49 / 50
39
1
Távola Redonda
#22GJG2U
58281
-7
48 / 50
40
13
FriendsForLife
#GYGY88
58214
-67
49 / 50
41
2
!Brasil Stars
#82VLG0LU
58204
-10
48 / 50
42
7
WELL PLAYED
#PJLVYCRY
58191
-13
49 / 50
43
8
Caju Union
#92G9YPJV
58165
-26
47 / 50
44
1
!Cangaceiros
#8PRP0R9G
58132
-33
50 / 50
45
8
Dynasty eSports
#PQ0RPY8L
58106
-26
50 / 50
46
2
Immortal Storm
#P8C0PV89
58077
-29
50 / 50
47
6
ELITE BRASIL
#9YY990C2
58044
-33
50 / 50
48
1
PLAYINSANO
#CYYPQQ
57994
-50
50 / 50
49
35
⭐Black DevilS⭐
#Y8P8CGG2
57960
-34
50 / 50
50
17
Corinthians
#2CJGGUG
57922
-38
45 / 50
51
1
ROYALE ATIVO
#P2CVL9VV
57919
-3
48 / 50
52
5
BRAZIL LEGENDS
#JJGLJYR
57902
-17
49 / 50
53
3
TNT eSports
#9YJUP29G
57864
-38
49 / 50
54
2
Omega SquadronZ
#8ULYCQ9P
57852
-12
50 / 50
55
6
#PIRATAS BRASIL
#LCUGLP
57802
-50
50 / 50
56
8
BRazil TeAm
#88ULYRYU
57752
-50
50 / 50
57
3
NewElite CR
#92GRLVR2
57752
0
50 / 50
58
12
-Red Fox- BR
#PY9UR8J2
57741
-11
47 / 50
59
8
NewAge/.BR
#8CRR000P
57729
-12
43 / 50
60
16
-ANIQUILADORES-
#990YQ0
57684
-45
50 / 50
61
9
Manaus Team
#9YJRRRV9
57681
-3
50 / 50
62
20
Br Irmãos
#RU9Q2QP
57669
-12
49 / 50
63
1
49™ Warriors 2
#9RQLG2LJ
57651
-18
50 / 50
64
1
24 Horas
#2YY22JJ
57636
-15
50 / 50
65
20
50 Giants
#2RUJ908V
57627
-9
46 / 50
66 Golden Night™
#9YC29QPL
57458
-169
49 / 50
67
8
Tops BR
#20VVJLJR
57451
-7
47 / 50
68
10
Diretoria Clash
#PYV202UG
57445
-6
50 / 50
69 North Men
#20VL8VLG
57422
-23
48 / 50
70
3
Cafofo do Clash
#8VPJJUG2
57407
-15
49 / 50
71
13
TROPA DE ELITE
#8JGGJ8GU
57393
-14
45 / 50
72
4
#BR Crazyscraft
#CLVQPP8
57381
-12
50 / 50
73
2
Nova l Forza
#8RCVQ0G2
57348
-33
49 / 50
74
2
akatsuki
#VYL0C
57312
-36
50 / 50
75
2
SUPREMACIA ALFA
#82LQ22JG
57291
-21
50 / 50
76
3
Caju Braziror
#8V9R9ULC
57240
-51
45 / 50
77
2
Furia Royale
#8CU9JC8U
57223
-17
47 / 50
78
8
Caju King
#UC8V8G0
57185
-38
49 / 50
79
10
⭐-¿MESTRES¿-⭐
#9UGJ8PG8
57173
-12
47 / 50
80
3
Olimpo
#JY2QP80
57165
-8
47 / 50
81
26
Velha Guarda
#GGCQPPP
57133
-32
46 / 50
82
16
Lendas do Clash
#28Q8YCVQ
57127
-6
48 / 50
83
18
! legend royale
#92PRJ9UV
57112
-15
50 / 50
84
3
ANABOLIC PUSH
#G89GYJG
57100
-12
50 / 50
85
2
#Apocalipse Br
#99UQ99RU
57078
-22
50 / 50
86
38
LimiT Training
#PUJ0YUJV
57072
-6
47 / 50
87
1
"Os Penetras"
#9J2LJ9
57056
-16
49 / 50
88
3
No Mercy
#9J02YVG8
57049
-7
48 / 50
89
9
world lendários
#2QUC8G9C
57037
-12
49 / 50
90
8
Team Smile
#2JGYYV98
56996
-41
48 / 50
91
2
#ELITE ROYALE
#882CGG2P
56981
-15
46 / 50
92
25
#filho da pekka
#8VGV0V8Y
56933
-48
50 / 50
93
4
A Irmandade
#2JU9UR
56931
-2
49 / 50
94
2
DRAGONS 2
#PGU9LRQ
56908
-23
49 / 50
95
14
Corinthians
#Y8VLY2L
56894
-14
49 / 50
96
4
Adultos Royale
#QPL8Q
56873
-21
49 / 50
97
18
Assalto Royale
#2UV22YU2
56833
-40
50 / 50
98
4
"Gods of Death"
#800V9QUJ
56749
-84
50 / 50
99
4
# Fox Glass #
#2QG92Y88
56739
-10
50 / 50
100
9
FLAMENGO
#Q2J8RR2
56727
-12
45 / 50
101
12
Moeda eSports
#8LR0YQVV
56678
-49
48 / 50
102
7
Gole de Catuaba
#PUVGJJGG
56658
-20
49 / 50
103
20
bronze nigth007
#Y2RC9CYL
56656
-2
45 / 50
104
2
Outlaws Red
#P82CRPGP
56655
-1
50 / 50
105
31
Cidade de Deus
#9J9CP9U8
56632
-23
47 / 50
106
3
#OS MANIACOS
#8YLG8J0G
56590
-42
48 / 50
107
4
Mafia Supreme™
#2U200QPU
56540
-50
48 / 50
108
6
INTZ E-Sports
#Y00UQLP9
56500
-40
50 / 50
109
16
Z Warriors
#82QQP82
56498
-2
50 / 50
110
31
# BRASIL+30
#8G2LJUGU
56460
-38
49 / 50
111
1
Flangos Brasil
#2PUPRVRQ
56452
-8
47 / 50
112
18
OS LENDÁRIOS✌
#9QUQ8ULR
56447
-5
50 / 50
113
47
Gladiadores Z
#PYR2YJVJ
56442
-5
48 / 50
114
4
Rocha Brava
#9QGYP88
56440
-2
49 / 50
115
10
Hulk Esmaga
#2U0YV
56435
-5
43 / 50
116
10
Os Mercenario$2
#GQYLRJY
56431
-4
49 / 50
117
12
Elite 007
#YURPJVQL
56410
-21
47 / 50
118
19
Pro_Players BR
#LR9802R
56402
-8
48 / 50
119
11
FLAMENGO 2.0
#9YCQYCYV
56398
-4
50 / 50
120 Push Corp.
#9QCGUP89
56394
-4
50 / 50
121
1
LEGENDARY TEAM
#88VJRLRY
56388
-6
50 / 50
122
1
Top Adultos BR
#9LJ89P20
56371
-17
50 / 50
123
4
DRAGONS 3
#JC0L0UY
56362
-9
49 / 50
124
9
New Army BR
#GV0RLCC
56350
-12
49 / 50
125
15
Dinastia Alfa
#PQ9YCC9P
56337
-13
50 / 50
126
5
20matar70correr
#J099JJQ
56332
-5
50 / 50
127
37
Black Hawk BR
#P809L2PY
56324
-8
46 / 50
128
6
Crazy heroes™
#P9YLQL0Q
56304
-20
47 / 50
129
7
Teacher Stars
#9GVVJP88
56301
-3
49 / 50
130
13
Invictos
#CR92QP8
56293
-8
48 / 50
131
29
Gods Of War /BR
#9L2L2Y9J
56282
-11
43 / 50
132
16
Orion Alpha
#P8LL9LPQ
56267
-15
47 / 50
133
29
Esquadrao BR
#9U9GLU2L
56263
-4
49 / 50
134
6
Sobrenaturais
#L0U8VG2
56247
-16
43 / 50
135
14
# Fire Ball #
#UP8PVU
56223
-24
50 / 50
136
1
Blue Devils BR
#PG29RPC9
56206
-17
50 / 50
137
5
Brasil RJ mitos
#PLJUGVG9
56201
-5
50 / 50
138
1
BrasilRoyale BR
#8920J8UQ
56191
-10
50 / 50
139
2
Lollipop BR
#2CCUR2
56156
-35
47 / 50
140
16
WARRIORS BR
#YGGRY0U
56133
-23
45 / 50
141
4
Os Tiranos
#J92VRJJ
56128
-5
50 / 50
142
4
☠️Sem Facção ☠️
#9Q8P022G
56126
-2
50 / 50
143
5
AlcatraZ
#8R9PPRU
56114
-12
50 / 50
144
32
Outlaws Black
#P9YCLJYP
56099
-15
46 / 50
145
3
#RumoAoTopBr
#9P8QVCVL
56072
-27
50 / 50
146
43
#Diarto
#89UG0GV
56050
-22
50 / 50
147
9
MG Stars SKY
#9QULGLVY
56019
-31
43 / 50
148
3
BRASIL SUPREMUS
#8RLUYJCP
56017
-2
47 / 50
149
21
Over Jetta
#98Y989VR
56010
-7
50 / 50
150
6
**FRIENDS BR **
#8VPGJU8
56006
-4
47 / 50
151
55
#Warriors#(Br)
#9CUQCGC
55992
-14
45 / 50
152 €lite BR
#9QRPVGP9
55983
-9
43 / 50
153
3
Brazilian Team
#9JQCLJPP
55946
-37
45 / 50
154
5
- FênixBR
#8C09JCJ9
55942
-4
47 / 50
155
8
Orion eSports
#PQRJG8CG
55929
-13
50 / 50
156
3
Clã Brasil
#8CGPJR2U
55924
-5
49 / 50
157
28
•ANIQUILADORES•
#9JCJUP98
55919
-5
44 / 50
158
76
Lunatics Brazil
#P0GV822U
55903
-16
43 / 50
159
55
SanatorioArkham
#9Q89QR2Q
55899
-4
45 / 50
160
7
Armada
#220L2JRY
55863
-36
47 / 50
161
13
Palmeiras Union
#9Q2GL2QQ
55859
-4
49 / 50
162
2
WANTED BR
#P0YGCJV
55857
-2
49 / 50
163
6
Comando Zenon
#C2LQVG
55846
-11
47 / 50
164
10
Caju Gold
#9Y0922UC
55844
-2
50 / 50
165
7
Dream Team
#YG2URL0
55842
-2
48 / 50
166
27
A L C A T R A Z
#UUGQCV
55836
-6
46 / 50
167
2
MAX FORCE
#9922GLU9
55830
-6
48 / 50
168
37
CLÃ-BRASIL
#2U8VVQL9
55816
-14
48 / 50
169
8
Orion Beta
#P8Q9YQLJ
55807
-9
49 / 50
170
4
BRASIL
#88UG92Q
55801
-6
49 / 50
171
3
SUPREMACIA BR
#28RLRYC
55801
0
50 / 50
172
3
Predicted Log
#9GUQQPJU
55794
-7
50 / 50
173
8
MONSTERS
#G9J2CUQ
55787
-7
45 / 50
174
65
ancestrais top
#9L9YV8YR
55774
-13
47 / 50
175
33
!!The Family!!
#28UJ0R2V
55767
-7
50 / 50
176
21
Biohazard
#98VVPJGR
55755
-12
49 / 50
177
7
NOOB KILLERS
#9GLJLGYP
55752
-3
50 / 50
178
45
Furia Royale II
#9CVJ9CLJ
55750
-2
48 / 50
179
76
"Gods of clash"
#PPU8PGJ9
55706
-44
50 / 50
180
12
AgaiN
#9VQJPQYU
55704
-2
48 / 50
181
5
YodaBr
#908RGGGP
55669
-35
47 / 50
182
15
Royale Noob
#2P99P2P0
55662
-7
47 / 50
183 #TeamBr
#QC20GJ
55658
-4
49 / 50
184
15
Palmeiras
#8YUGUVLJ
55658
0
41 / 50
185
14
..Destroyers..
#20CURJ2
55647
-11
49 / 50
186
13
Elite Morangão
#98Q8YU8C
55637
-10
48 / 50
187
22
BROTHER♣GAMES
#Y9JLVR
55635
-2
50 / 50
188
2
(OSP)
#829P2RL8
55633
-2
50 / 50
189
8
War-Pro BR
#82PY8UGC
55623
-10
41 / 50
190
12
Nova 1 Maloka
#8CLRP88J
55613
-10
44 / 50
191
14
Dark Light™
#P8GUYU99
55594
-19
45 / 50
192
10
Dark Alliance ☠
#PGLVL9QP
55592
-2
49 / 50
193
1
BRASIL MAFU
#LUQPCYP
55578
-14
50 / 50
194
21
BSB
#892Y8VQ
55563
-15
47 / 50
195
25
ImorTaiS I BR
#90U9PJLC
55559
-4
44 / 50
196
2
Brasil Team ™
#28VCPPP
55550
-9
44 / 50
197
9
-Red Fox- BR 2
#P22JC0LP
55545
-5
50 / 50
198
35
! LeGiãO.o Br i
#LYJVLU
55543
-2
47 / 50
199
11
Brasil 4i20
#99QJLLPL
55528
-15
48 / 50
200
1
BRASIL✨ROYALE
#PC2VVG82
55520
-8
47 / 50

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord