Quiet

#YQU0JY9

13

5 320

5 598

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 9 CW 3 Thử thách 13

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord