alexthenr4

#YLGY8809V

8

1 667

1 667

The Lost Empire

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+6
+46
+134
+190

The Lost Empire

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 8
Chiến tích hiện tại 1 667
Tốt nhất của cá nhân 1 667
Đấu trường Đấu trường 6
Thang + Thử thách
Trận thắng 141
Chiến Thắng Ba Vương Miện 369 (261.7%)
Trận thua 107
Số trận đấu 1 098
Trận hoà 850 (77.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 56.9%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 0
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 8
Thẻ đã thắng 2
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 16
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 96
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 70

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord