Ali Seven

#YGJ8PUCR

10

4 387

5 041

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 21 Thang 16 Thử thách 4 2v2 4

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord