Yousef

#YG2VUVYL

13

5 146

5 505

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 7 Thang 2 CW 5 2v2 18

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord