[email protected] 0UT

#Y8PUJ2G9P

9

4 334

5 112

hawks of prey

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 18 Thang 12 Thử thách 6

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord