greek-maniac

#Y0JC0P09

12

4 634

5 035

Greek Forces

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 20 Thang 4 CW 11 Thử thách 5 2v2 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord