crazy knight

#VP9VUUYY

12

5 336

5 679

Mon

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 10 Thang 7 CW 3 2v2 15

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord